Diploma d'Expert de Teràpia Sistèmica Breu

1033 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
Descarregar Fullet PDF
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Diploma d'Expert de Teràpia Sistèmica Breu
Sol·licita informació
Postgrau
On-line
16 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

10% descompte!
Estudiant el Diploma d'Expert en Teràpia Sistèmica Breu aconseguiràs desenvolupar un ampli ventall d'estratègies, procediments, tècniques específiques d'intervenció i habilitats terapèutiques de la teràpia sistèmica breu que necessites per convertir-te en un professional amb un repertori divers de recursos tècnics i una pràctica professional eficaç .
Estudiant el diploma d'expert podràs:
 • Desenvolupar estratègies, habilitats i tècniques específiques mitjançant lanàlisi i la resolució de casos.
 • Descobrir la teràpia sistèmica com una de les modalitats de psicoteràpia més interessants i prolífiques amb una gran varietat de contextos i situacions d'aplicació.
 • Participar en un entrenament específic amb experts supervisors.
 • Indagar als fonaments teòrics propis del model.
 • Abordar tècniques de diferents escoles: MRI, teràpia centrada en solucions, enfocament estructural, teràpia narrativa, enfocament col·laboratiu, etc. Amb intencionalitat de teràpia breu i enfocament integratiu.

Temari

Per obtenir aquest diploma d'expert, l'estudiant haurà de superar 16 crèdits ECTS.
El nombre de crèdits ECTS és una estimació del temps que pot invertir un estudiant per assumir les competències associades amb una assignatura.
Cada crèdit ECTS equival aproximadament a 25 hores de dedicació dels estudiants.
El procés daprenentatge està basat en el model davaluació continuada (AC), és a dir, no es realitzaran proves finals presencials en cap de les assignatures.
Aquesta especialització consta de 4 assignatures obligatòries.
Fonaments de teràpia sistèmica breu (4 ECTS)
Aquesta assignatura s'enfoca a abordar els principals conceptes sorgits del model sistèmic per al treball amb individus, parelles i famílies. S'estudien les escoles pioneres del model sistèmic (MRI de Palo Alto, Melwokee, etc) i els conceptes principals derivats de cada escola, i es revisen les premisses epistemològiques constructivistes de la psicoteràpia. Amb això es proporcionen les bases teòriques per entendre la construcció del canvi terapèutic a la feina amb persones i famílies en situacions complexes.
En relació amb aquests fonaments teòrics, es treballen habilitats clíniques específiques per fer una anàlisi adequada de la demanda així com per fomentar l'aliança i la col·laboració.
L'estudiant aprendrà sobre:
 • Constructivisme, relacions i psicoteràpia.
 • Les escoles pioneres i conceptes del model sistèmic.
 • Conceptes clau del procés de canvi i de l'aliança terapèutica.
Tècniques d'entrevista centrada en solucions (5 ECTS)
Aquesta és una assignatura orientada a l'entrenament d'habilitats d'entrevistes des del model centrat en solucions. Aquest model compta amb una multitud de tècniques específiques dintervenció que poden ser aplicables tant en el context clínic com dintervenció comunitària i psicoeducativa.
A l'assignatura s'aborden tècniques per a les entrevistes inicials com ara: la pregunta miracle, la projecció al futur, les excepcions, les preguntes d'escala, la construcció d'objectius i metes, les tasques intersessions i el disseny de missatges finals. Com que es tracta d'una assignatura focalitzada en habilitats, la metodologia es basa en la supervisió detallada d'estudiants en l'execució de les tècniques mitjançant videoenregistraments.
L'estudiant aprendrà sobre:
 • Protocols dentrevistes inicials.
 • La construcció del canvi terapèutic.
 • Disseny de tasques i feedback.
Tècniques avançades d'intervenció sistèmica (4 ECTS)
Aquesta assignatura està dedicada a l'entrenament en tècniques d'intervenció sistèmica avançades que complementen les tècniques bàsiques d'entrevista. L'estudiant aprendrà com mantenir i incentivar el canvi en el transcurs de la teràpia així com a fer servir situacions difícils i d'estancament. S'hi aborden tècniques com: externalització, bloqueig de seqüències problemàtiques, intervenció paradoxal, connexió emocional, tasques multicapa, documents i cartes terapèutiques, rituals i tancament de la intervenció.
La metodologia està basada en laprenentatge basat en casos, tant aportats per lestudiant com pel professorat.
L'estudiant aprendrà sobre:
 • Tècniques dintervenció complexes.
 • Maneig de dificultats en el procés terapèutic.
 • Escriptura de cartes i documents terapèutics.
 • Rituals de tancament.
Casos pràctics i supervisió (3 ECTS)
Aquesta és lassignatura final de la formació. L'estudiant ha d'integrar els coneixements teòrics i pràctics adquirits en el maneig de casos reals. L'estudiant comptarà amb la supervisió d'experts que us ajudin en la integració de coneixements i la posada en pràctica de les competències adquirides.

Destinataris

Perfils
Aquest diploma d'expert s'adreça a:
 • Graduats en Psicologia especialitzats a l'àrea de psicoteràpia.
 • Graduats en Psicologia que vulguin començar la seva especialització a l'àrea clínico-sanitària.
 • Graduats en Psicologia que ja estan habilitats com a sanitaris i desitgen especialitzar-se en el marc de la psicoteràpia sistèmica i teràpies breus.
 • Graduats en Medicina amb especialitat en psiquiatria
Sortides professionals
Aquest Diploma d'Expert capacita el titulat per treballar amb individus, famílies o comunitats en el context de l'atenció psicosocial.
L'estudiant estarà en condicions d'aplicar tècniques d'entrevista i intervenció en contextos:
 • Clínics (si teniu l'acreditació sanitària corresponent)
 • Socials
 • Escolars

Requisits

Requisits acadèmics
 • Llicenciatura o Grau de psicologia, medicina, educació social.
 • Per a medicina, infermeria, educació social i treball social: Tenir 2 anys dexperiència laboral i/o professional en els àmbits de la salut mental.
Coneixements previs
És necessari per a una experiència òptima d'aprenentatge i aprofitament de la formació comptar amb coneixements previs del Grau de Psicologia o Medicina (especialitat psiquiatria). Pel que fa a camps professionals, aquest programa s'adreça a:
 • Graduats en Psicologia especialitzats a l'àrea de psicoteràpia.
 • Graduats en Psicologia que vulguin començar la seva especialització a l'àrea clínico-sanitària.
 • Graduats en Psicologia que ja estan habilitats com a sanitaris i desitgen especialitzar-se en el marc de la psicoteràpia sistèmica i teràpies breus.
 • Graduats en Medicina amb especialitat en psiquiatria.
No es recomana la incorporació a aquesta especialització a perfils professionals que no comptin amb aquesta formació i coneixement previ
Descarregar Fullet PDF

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Metodologia

Online.

Idiomes en els quals s'imparteix

Espanyol.

Durada

Inici: 15 d'octubre 2024.

Objectius

Objectius
L´objectiu principal d´aquest programa és l´entrenament en estratègies i tècniques d´intervenció sistèmica breu. El programa està estructurat per oferir a l'alumne una formació especialitzada i professionalitzant que permeti desenvolupar habilitats i integrar coneixements de la teràpia sistèmica. Es pretén que la formació millori l'eficàcia professional dels participants o que els faciliti introduir-se al mercat professional amb les màximes garanties possibles.
Objectius:
 • Adquirir coneixements especialitzats sobre les estratègies i les tècniques d'intervenció sistèmica, des d'una perspectiva integradora
 • Desenvolupar les habilitats terapèutiques d'entrevista i d'intervenció sistèmica.
 • Aprofundir sobre el maneig del procés terapèutic i el procés de canvi i aprendre a manejar situacions difícils
Competències
 • Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació a l'exercici professional.
 • Formular hipòtesis de treball i recollir i valorar de manera crítica la informació per a la resolució de problemes, aplicant el mètode científic
 • Desenvolupar el treball des de la perspectiva de la qualitat i la millora contínua, amb la capacitat autocrítica necessària per a un exercici professional responsable
 • Mostrar habilitats de comunicació interpersonal i de maneig de les emocions adequades per a una interacció efectiva amb els clients, familiars i cuidadors en els processos d'identificació del problema, avaluació, intervenció i seguiment psicològic

Titulació obtinguda

L´estudiant que superi una especialització (certificat d´especialització) rebrà, independentment dels estudis previs, un certificat d´especialització.

Promocions

Fracciona fàcil
Diploma d'Expert de Teràpia Sistèmica Breu
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Campus i seus: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
UOC, sede 22@
Rambla del Poblenou, 156 08018 Barcelona
Sol·licita informació
Descarregar Fullet PDF
X