Diploma d'Expert de Trastorns del Desenvolupament

1040 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Diploma d'Expert de Trastorns del Desenvolupament
Sol·licita informació
Postgrau
On-line
15 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

10% descompte!
El Diploma d´Expert en Trastorns del Desenvolupament pertany al Màster Universitari de Dificultats de l´Aprenentatge i Trastorns del Llenguatge.
Presenta un itinerari formatiu de 15 crèdits ECTS en què es descriuen els diferents trastorns del desenvolupament i es proporcionen les eines i estratègies per a la seva identificació i intervenció educativa.

Temari

Assignatures i crèdits:
 • Discapacitat sensorial i motriu - 5 crèdits ECTS
 • Discapacitat i superdotació intel·lectual i trastorns de l'espectre autista - 5 crèdits ECTS
 • Dèficits d'atenció i trastorns de conducta - 5 crèdits ECTS

Destinataris

Requisits acadèmics
Els programes de Formació de Postgrau: Màster en Formació Permanent (fins ara Màster Propi), Diploma d'Especialització (fins ara Diploma de Postgrau) i Diploma d'expert (fins ara Especialització) requereixen titulació universitària prèvia per accedir-hi (RD 822/2021) o experiència laboral o professional amb nivell competencial equivalent a la formació acadèmica universitària (LOSU).
Experiència laboral o professional requerida
 • Tenir 12 mesos a temps complet o 2 anys a temps parcial d'experiència laboral i/o professional als àmbits:
  • Educació
  • Educació social
  • Treball social
  • Teràpia ocupacional
  • Psicologia
  • Logopèdia
  • Pedagogia
  • Psicopedagogia
 • Tenir experiència amb atenció a la infància durant 12 mesos a temps complet o 2 anys a temps parcial
Coneixements previs
 • No es requereixen coneixements previs

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Metodologia

Online.

Idiomes en els quals s'imparteix

Espanyol, Català.

Durada

Inici: 15 d'octubre 2024.

Objectius

Objectius
L'objectiu fonamental és oferir formació als trastorns del desenvolupament. Per aconseguir-ho, se centra fonamentalment en els elements següents:
Oferir una formació per identificar i valorar les diferències individuals dels nens que tenen trastorns del desenvolupament
Proporcionar les estratègies, els procediments i els recursos més adequats per a la intervenció psicoeducativa en els casos de trastorns del desenvolupament
Proporcionar una formació per poder dissenyar, desenvolupar i avaluar propostes dintervenció ajustades a les necessitats educatives dels nens amb trastorns del desenvolupament
Competències
Capacitat per comprendre les bases neuroanatòmiques, fisiològiques i cognitives de laprenentatge i del llenguatge i la seva relació amb les dificultats daprenentatge i els trastorns del llenguatge
Capacitat per utilitzar els coneixements adquirits sobre els processos afectius, motivacionals i socials que incideixen en el procés d'aprenentatge escolar dels alumnes amb dificultats d'aprenentatge i trastorns del llenguatge, per a la identificació, l'anàlisi i la valoració i per a l'elaboració de criteris d'intervenció educativa que optimitzin aquests processos
Capacitat per seleccionar adequadament els diferents procediments i recursos de què disposa el sistema educatiu per a l'atenció de les dificultats d'aprenentatge i els trastorns del llenguatge
Capacitat per identificar els factors que incideixen en l'aparició de les dificultats d'aprenentatge i les alteracions que se'n deriven
Capacitat per identificar i valorar les diferències individuals dels nens que presenten dificultats daprenentatge primàries

Titulació obtinguda

Els estudiants que finalitzin els estudis de formació permanent obtindran, en funció del programa cursat, el títol de màster de formació permanent, el diploma d'especialització o el diploma d'expert. Els estudiants que superin altres cursos de formació continuada rebran el certificat corresponent.

Promocions

10% descompte!
Diploma d'Expert de Trastorns del Desenvolupament
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Campus i seus: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
UOC, sede 22@
Rambla del Poblenou, 156 08018 Barcelona
Sol·licita informació
X