Diploma d'Expert d'Urbanisme per fer Ciutat

Consulteu el preu
Sol·licita informació
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Diploma d'Expert d'Urbanisme per fer Ciutat
Sol·licita informació
Postgrau
On-line
16 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

A l'especialització d'Urbanisme per Fer Ciutat s'aproparà la teoria a la pràctica per abordar la problemàtica urbana des del coneixement i per a l'acció a través d'un nou urbanisme, amb nous mètodes, instruments i pràctiques que permetin actuar de manera transversal i integral en la construcció de ciutats més intel·ligents: obertes, col·laboratives i sostenibles.
Per què estudiar Urbanisme per Fer Ciutat?
 • Fer ciutat és molt més que urbanitzar. És promoure la complexitat funcional, usos i relacions entre tots els sectors i estrats de la societat. És fer espais de qualitat física i ambiental, espais accessibles i connectats de manera equitativa que promoguin la trobada i exercici de la ciutadania. És redistribuir les plusvàlues, integrar barris, recuperar teixits, etc.
 • Tanmateix, com fer ciutat amb i per a una col·lectivitat urbana cada dia més diversificada, individualitzada i globalitzada alhora?
 • Com fer que la disciplina urbanística baixi a peu de carrer per construir ciutats més justes, inclusives, obertes i col·laboratives?
 • La noció espacial de límit està qüestionada entre ciutat i camp, entre allò públic i allò privat, entre interior i exterior, entre divisions administratives. Les nocions de distància, continuïtat, densitat, així com les de zonificació i ús, centralitat, diversitat i complexitat es revisen i modifiquen en el sentit i el significat.
 • D'altra banda, les noves tecnologies de la informació i la comunicació han multiplicat les possibilitats d'autoorganització social. La interacció continuada permet, a la ciutat oberta, el creixement de les mobilitzacions socials, de la participació ciutadana i de l'acció col·laborativa. Ja no com a usuari, sinó com a col·laborador, la ciutadania reivindica la ciutat.
 • Per avançar cap a respostes a aquesta complexitat de la realitat urbana, el curs d'especialització Urbanisme per a Fer Ciutat planteja una aproximació des d'una visió transversal de l'urbanisme com a reflexió i com a pràctica, unint el gruix teòric i cultural de la disciplina amb els enfocaments i les experiències més recents i innovadores.
 • Es pretén, així, no només transmetre coneixements tècnics compartibles entre professionals diversos i responsables polítics i socials, sinó també una visió crítica de les realitats urbanes, criteris eticopolítics per orientar les propostes d'intervenció i gestió, pistes que ajudin a prendre decisions i exemples que exposin maneres de fer, comunicar, negociar i executar.

Temari

Per obtenir el certificat despecialització lestudiant ha de superar 16 crèdits ECTS.
Les quatre assignatures que conformen l'itinerari es despleguen de forma paral·lela i tenen un període de docència de 15 setmanes amb quatre activitats avaluables cadascuna.
Cap a un nou urbanisme (4 crèdits ECTS)
 • L'urbanisme davant de la ciutat actual
 • Planejament i crisi urbana
 • Urbanisme per fer ciutat. Canvis de paradigma
 • Bases per a un nou urbanisme. Cap a ciutats més intel·ligents
Urbanismes globals (4 crèdits ECTS)
 • Del nou urbanisme a l'urbanisme global
 • Urbanismes mòbils: eines per entendre l'urbanisme global
 • Urbanismes mòbils: els circuits de l'urbanisme global
 • Urbanismes globals: els urbanismes mòbils a la ciutat
Instruments per fer ciutat (4 crèdits ECTS)
 • Instruments i estratègies d'intervenció a la ciutat
 • Models de gestió
 • Programes integrals. Fer ciutat a la ciutat
 • La gestió del paisatge urbà
Espai públic i ciutadania (4 crèdits ECTS)
 • Lespai públic. Abast i limitacions de les polítiques i instruments
 • Espais públics de la ciutat oberta
 • El rol de la ciutadania en la producció de la ciutat
 • Noves pràctiques ciutadanes. Cap a la ciutat col·laborativa
Aquesta especialització forma part de l"oferta pròpia del màster universitari de Ciutat i Urbanisme.
Els estudiants que estiguin cursant o hagin cursat aquesta o altres especialitzacions de l'oferta pròpia derivada del màster universitari de Ciutat i Urbanisme podran sol·licitar-ne la convalidació i l'accés a aquest programa.
Els estudiants procedents de les titulacions pròpies extingides del màster de Ciutat i Urbanisme i el màster de Gestió de la Ciutat, o de la seva oferta derivada (postgraus i especialitzacions), podran sol·licitar-ne la convalidació i l'adaptació al màster universitari segons les equivalències previstes.
En tots dos casos, els estudiants hauran de complir els requisits daccés a la titulació. El canvi de pla destudis no suposa cap cost de convalidació.

Destinataris

Perfils
El perfil preferent de l'estudiant és pluridisciplinar, provinent dels àmbits de l'arquitectura, enginyeries, administració i direcció d'empreses, administració pública, economia, dret, ciències polítiques, urbanisme, sociologia, antropologia, la geografia, la psicologia (social, comunitària, de la ciutat o urbana) o les ciències ambientals.
A qui s'adreça
L'especialització s'adreça als públics del conjunt del màster de Ciutat i urbanisme, siguin professionals liberals, tècnics de l'Administració pública o del sector privat, líders comunitaris, professors o investigadors universitaris, sense excloure de cap manera els nouvinguts.
Sortides professionals
L'especialització capacita l'estudiant per treballar en equips multidisciplinaris en els sectors següents:
 • Administració pública a l'àmbit de la ciutat i l'urbanisme, tant del quadre tècnic com polític.
 • Consultories privades, entitats o tercer sector que gestionen, atenen o dissenyen solucions a problemes inherents a les ciutats.
 • Investigació o docència que tenen com a focus les realitats urbanes.

Requisits

Requisits acadèmics
Per a tots els programes de Dret i Ciència Política:
 • Tenir 2 anys d'experiència laboral i/o professional als àmbits:
  • Advocacia i Procura
  • Acció Humanitària
  • Ciència Política
  • Ciutat i Urbanisme
  • Conflicte Internacional
  • Criminologia
  • Diplomàcia
  • Dret
  • Drets Humans i Democràcia
  • Fiscalitat
  • Mediació
  • Relacions Internacionals
  • Gestió i administració pública
  • Cooperació Internacional
Si l'experiència no és en làmbit que sha establert però és en un altre àmbit es valorarà en cada cas.
Coneixements previs
 • No es requereixen coneixements previs

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Metodologia

Online.

Idiomes en els quals s'imparteix

Espanyol, Català.

Durada

Propera convocatòria: A consultar.

Objectius

Objectius
Oferir els continguts i activitats formatives que promoguin que els estudiants siguin capaços d'analitzar i avaluar les realitats urbanes des d'una perspectiva integral i transversal.
Oferir activitats formatives i espais de treball en línia adequats perquè els estudiants puguin adquirir les capacitats d'exposar i d'argumentar en un entorn pluridisciplinar i de participació idees pròpies relacionades amb la gestió de la ciutat i l'urbanisme.
Oferir les activitats formatives que facin possible als estudiants aplicar els coneixements teòrics a la pràctica, mitjançant l'elaboració de propostes o informes dirigits a la resolució de problemes, projectes, programes d'actuació, estratègies o polítiques urbanes.
Competències
Analitzar, avaluar i interrelacionar els diferents elements i variables que componen les realitats urbanes, amb criteris eticopolítics que orientin propostes dintervenció, el disseny de polítiques i la presa de decisió
Exposar i argumentar en un entorn pluridisciplinar i de participació idees pròpies relacionades amb la gestió de la ciutat, els processos urbans i l'urbanisme, de manera lògica i estructurada i des d'una perspectiva integral i transdisciplinar
Incorporar en positiu propostes d'altres agents i col·lectius que actuen en la gestió i la construcció de la ciutat per tal de promoure una millor participació i avançar en el procés de presa de decisions
Elaborar i gestionar amb èxit propostes o informes dirigits a la resolució de problemes, projectes, programes dactuació, estratègies o polítiques urbanes

Titulació obtinguda

Els estudiants que finalitzin els estudis de formació permanent obtindran, en funció del programa cursat, el títol de màster de formació permanent, el diploma d'especialització o el diploma d'expert. Els estudiants que superin altres cursos de formació continuada rebran el certificat corresponent.

Promocions

Fracciona fàcil
Diploma d'Expert d'Urbanisme per fer Ciutat
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Campus i seus: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
UOC, sede 22@
Rambla del Poblenou, 156 08018 Barcelona
Sol·licita informació
X