Diploma d'Expert de Violència Masclista i Mitjans de Comunicació (UOC)

1035 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Diploma d'Expert de Violència Masclista i Mitjans de Comunicació (UOC)
Sol·licita informació
Postgrau
On-line
12 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

10% descompte
Els mitjans de comunicació fan bé la seva feina o hi ha violència masclista en els mitjans? Qui vetlla per controlar-ho i ho denuncia?
Aquesta especialització introdueix l'alumnat en eines analítiques per detectar la presència de desigualtats en el discurs, i ofereix la possibilitat de desenvolupar habilitats per promoure una comunicació amb perspectiva de gènere i evitar que es reprodueixi un discurs masclista.
La violència masclista és un dels problemes socials principals i una mostra de la desigualtat per raons de gènere. No obstant això, un 20 % dels nois joves considera que no és real i fins i tot, segons les dades del Baròmetre Joventut i Gènere: Identidades, representaciones y experiencias en una realidad social compleja (2021), del Centre Reina Sofia sobre Adolescència i Joventut, de FAD, és un "invent ideològic". Aquest percentatge, a més, va en augment. Per això, el seu relat i la manera d'explicar-lo resulten fonamentals per poder donar una resposta eficaç i trencar aquesta visió. 
En aquest sentit, el paper que els mitjans de comunicació poden exercir és clau i demana una reflexió sobre el tractament i la representació que aquests ofereixen a través dels diferents formats i llenguatges: la mateixa Llei orgànica 1/2004, que recull mesures contra la violència de gènere, al·ludeix al paper que exerceixen els mitjans de comunicació en aquesta matèria. En un context en què els continguts circulen per diferents canals, el debat se centra en la responsabilitat i el tractament ètic i contextualitzat que s'ha de demanar als periodistes quan informen sobre casos de violència masclista.
Des d'una perspectiva pràctica, es fomentarà el desenvolupament d'un pensament crític capaç d'identificar i valorar l'impacte de la presència d'estereotips i micromasclismes en els mitjans de comunicació. 
A partir del coneixement de bones pràctiques, normes, guies i recomanacions en favor d'una comunicació amb perspectiva de gènere, es persegueix potenciar la cerca de solucions que promoguin la igualtat.

Temari

Representació de la violència masclista en els mitjans de comunicació
 • Context comunicatiu i marc normatiu
 • El discurs androcentrista en els mitjans de comunicació
 • Anàlisi de la representació de la violència de gènere en els mitjans informatius
 • Violència masclista i desinformació: un binomi perillós
Tractament informatiu ètic de la violència masclista
 • Cap a un periodisme feminista: guies i propostes des de la professió
 • De la secció de successos a l'explicació com a problemàtica social
 • Informació sobre els diferents tipus de violència: comprendre psicològicament els processos i el cicle de violència
 • Formes i formats de narrar la violència masclista

Competències per a les quals et prepara el curs

Criteri per incorporar la perspectiva de gènere i la dimensió ètica en l'elaboració de productes per a mitjans de comunicació. Capacitat d'anàlisi per detectar la presència en els mitjans de comunicació, tant en entorns convencionals com en les noves plataformes digitals i xarxes socials, d'estereotips i micromasclismes a través d'un tractament desigual i discriminatori per raó de gènere. Identificar mala praxi. Esperit crític per reflexionar sobre el paper que exerceixen els mitjans de comunicació en la construcció social de la representació de gènere i, específicament, de la violència masclista.

Destinataris

Perfils:
 • Titulats o estudiants en l'àmbit de la comunicació
 • Professionals que treballen en mitjans, departaments de comunicació o gabinets de premsa
 • Docents i investigadors que incorporin la perspectiva de gènere
A qui es dirigeix:
 • Aquesta especialització està dirigida a professionals de la comunicació, concretament a periodistes. 
 • No obstant això, també està destinada a les persones vinculades als mitjans de comunicació que vulguin adquirir coneixements pràctics en aquest àmbit per poder aplicar-los a la seva tasca diària. 
 • Així mateix, s'adreça a altres professionals que treballin com a membres de departaments de comunicació d'empreses, gabinets de premsa, o com a portaveus o encarregats de la relació amb els mitjans perquè puguin exercir la seva feina emprant una comunicació més inclusiva i siguin conscients dels efectes que té l'ús d'estereotips, micromasclismes i altres formes no igualitàries d'expressió. 
 • Aquesta especialització també s'adreça a experts, investigadors i docents en comunicació que vulguin incorporar la perspectiva de gènere i aprofundir-hi amb una formació que advoca per la reflexió crítica de les pràctiques comunicatives actuals i que ofereix mecanismes per detectar i proposar noves formes més inclusives.

Requisits

Requisits d'accés:
Per a cursar el programa és necessari tenir una titulació universitària prèvia. En cas de no tenir una titulació universitària prèvia es pot accedir al programa a través del reconeixement de l'experiència professional següent: un mínim d'un any d'experiència professional en l'àmbit de la comunicació en funcions de redacció, redes sociales, edició o direcció.
Coneixements previs:
És recomanable tenir coneixements de redacció periodística.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Metodologia

100% online.

Idiomes en els quals s'imparteix

Castellà, Català.

Durada

Inici: 15 d'octubre 2024.

Objectius

 • Explorar la representació que els mitjans de comunicació ofereixen de la violència masclista.
 • Conèixer el marc normatiu, nacional i internacional, sobre gènere i comunicació.
 • Detectar la presència en els mitjans de comunicació, tant en entorns convencionals com en les noves plataformes digitals i xarxes socials, d'estereotips i micromasclismes a través d'un tractament desigual i discriminatori per raó de gènere. Identificar mala praxi.
 • Reflexionar des d'una perspectiva crítica sobre el paper que exerceixen els mitjans de comunicació en la construcció social de la representació de gènere i, específicament, de la violència masclista.
 • Detectar i analitzar la desinformació sobre notícies falses (fake news).
 • Entendre els diferents tipus de violència per informar correctament.
 • Incorporar la perspectiva de gènere i la seva dimensió ètica en l'elaboració de productes per a mitjans de comunicació.

Titulació obtinguda

Els estudiants que acabin els seus estudis de formació permanent obtindran, en funció del programa cursat, el títol de màster de formació permanent, el diploma d'especialització o el diploma d'expert. Els estudiants que superin altres cursos de formació contínua rebran el certificat corresponent.

Perspectives laborals

Periodisme especialitzat en violència de gènere en mitjans de comunicació o en l'àmbit institucional. Professionals que treballin no sols en departaments de comunicació d'empreses, gabinets de premsa, sinó també com a portaveus o encarregats de la relació amb els mitjans perquè puguin exercir la seva tasca emprant una comunicació més inclusiva i siguin conscients dels efectes que té l'ús d'estereotips, micromasclismes i altres formes no igualitàries d'expressió.

Promocions

10% descompte
Diploma d'Expert de Violència Masclista i Mitjans de Comunicació (UOC)
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Campus i seus: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
UOC, sede 22@
Rambla del Poblenou, 156 08018 Barcelona
Sol·licita informació
X