Disseny i edició de publicacions impreses i multimèdia. CFGS (LOE).

Cicle formatiu de grau superior
Presencial
Sabadell (Barcelona)
2000 hores
Consulteu el preu

Descripció

Dissenyar productes gràfics, envasos i embalatges, editar publicacions impreses i electròniques, gestionar i controlar la producció editorial realitzant la publicació i el servei d'atenció al client, aplicant els protocols de qualitat, seguretat i prevenció de riscos laborals, garantint la seva funcionalitat i respecte al medi ambient.

Temari

Mòduls professionals                                                                                    Durada

01 Materials de producció gràfica.                                                                      132
02 Organització dels processos de preimpressió digital.                               264
03 Disseny de productes gràfics.                                                                         231
04 Gestió de la producció en processos d'edició.                                              99
05 Producció editorial.                                                                                             99
06 Disseny estructural d'envàs i embalatge.                                                       99
07 Disseny i planificació de projectes editorials multimèdia.                           99
08 Desenvolupament i publicació de productes editorials multimèdia.       231
09 Comercialització de productes gràfics i atenció al client.                            99
10 Formació i orientació laboral.                                                                            99
11 Empresa i iniciativa emprenedora.                                                                   66
12 Projecte de disseny i edició de publicacions impreses i multimèdia.        99
13 Formació en centres de treball.                                                                       383

Horari

Torn de matí
Disseny i edició de publicacions impreses i multimèdia. CFGS (LOE).
IES Agustí Serra i Fontanet
Campus i seus: IES Agustí Serra i Fontanet
IES Agustí Serra i Fontanet
Vallmanya, 11-15 08207 Sabadell (Barcelona)
Cursos més populars
Sol·licita informació
X