IES Escola del Treball

Disseny i edició de publicacions impreses i multimèdia (LOE)

IES Escola del Treball

Cicle formatiu de grau superior
Presencial
Oficial / Homologat
2000 Hores

Descripció

La competència general d'aquest títol consisteix a Dissenyar productes gràfics, envasos i embalatges, editar publicacions impreses i electròniques, gestionar i controlar la producció editorial realitzant la publicació i el servei d'atenció al client, aplicant els protocols de qualitat, seguretat i prevenció de riscos laborals, garantint la seva funcionalitat i respecte al medi ambient.

Temari del curs

Materials de producció gràfica - Primer
Organització dels processos de preimpressió digital - Primer
Disseny de productes gràfics - Primer
Gestió de la producció en processos d'edició - Segon
Producció editorial - Segon
Disseny estructural d'envàs i embalatge - Segon
Disseny i planificació de projectes editorials multimèdia - Segon
Desenvolupament i publicació de productes editorials multimèdia - Segon
Comercialització de productes gràfics i atenció al client - Primer
Formació i orientació laboral - Primer
Empresa i iniciativa emprenedora - Segon
Projecte de disseny i edició de publicacions impreses i multimèdia - Segon
Formació en centres de treball (FPCT) - Segon

Requisits

Amb titulació


La superació del Batxillerat
Haver superat un mòdul professional 3 experimental
Títol d?FP-2 o equivalent
També podrà accedir-hi l?alumnat que tingui el títol de Tècnic Superior per haver superat un altre cicle formatiu de grau superior.
Sense titulació


Mitjançant una prova, que es convoca anualment, podran accedir-hi les persones que, malgrat no complir les condicions de l?apartat anterior, tinguin més de 19 anys o bé els compleixin durant l?any natural en què vulguin iniciar el cicle formatiu. La prova d?accés té una part comuna i una part específica, d?acord amb el cicle formatiu. Les persones que acreditin, com a mínim, un any d?experiència laboral que es correspongui amb els estudis que vulguin cursar, quedaran exemptes de la part específica de la prova d?accés.
Els alumnes que superin qualsevol dels Cicles Formatius de Grau Mitjà poden cursar els ensenyaments que els permeten accedir als Cicles Formatius de Grau Superior.
Els alumnes que superin qualsevo

Horari/Torn

Horari de tarda

Durada

Formació en el centre educatiu: 1.617 hores, que inclouen els mòduls i les hores de lliure disposició del centre. Formació en centres de treball: 383 hores.

Titulació obtinguda

Tècnic Superior Disseny i edició de publicacions impreses i multimèdia

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Disseny i edició de publicacions impreses i multimèdia (LOE)

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Disseny i edició de publicacions impreses i multimèdia (LOE)