Disseny i modificació de plànols 2D i 3D

1082 Persones estan visitant aquest curs
Gratuït
Sol·licita informació
FUNDACIÓ CIM UPC
Disseny i modificació de plànols 2D i 3D
Sol·licita informació
Formació Professional per a l’Ocupació
Presencial
Barcelona
230 hores
Gratuït

Descripció

El curs ocupacional Disseny en 2D i 3D capacita a qualsevol tècnic a crear, editar i analitzar corbes Nurbs i superfícies, de forma lliure, geometries 3d i modelar peces i conjunts a partir de diferents softwares de Disseny Assistit per Ordinador.
Mitjançant softwares vectorials i paramètrics, es modela i tecnifica, la fase de disseny conceptual d'un projecte d'Enginyeria de Producte, tot mostrant els dissenys d'una manera foto realista.
Tanmateix, també es dóna la possibilitat de generar superfícies i sòlids exactes, de manera dinàmica i flexible a la fase de disseny de detall.
Amb elaboració de diferents casos pràctics garantim un aprenentatge dels programes així com les tècniques més habituals a les empreses.

Temari

1. Mòdul de Disseny de Detall del Producte (2D) amb AutoCAD
 • Funcions bàsiques i descripció del sistema
 • Eines bàsiques per disseny en 2D: dibuix, edició (transformacions 2D)
 • Eines per gestionar la geometria: capes, propietats d'elements. Centre de disseny
 • Elements repetitius: blocs i atributs
 • Acotació i text
 • Presentacions i preparació per la impressió de plànols
2. Mòdul de Disseny Conceptual del Producte amb SketchUP més representació fotorealista amb V-Ray
 • Introducció a l'SketchUp i interfície del software
 • Eines de dibuix 2D i 3D aplicats al concepte d'entitats
 • Operacions amb sòlids
 • Importació d'arxius CAD
 • Estils visuals, aplicacions de materials
 • Càmeres i animació d'escenes
 • Pluggins i Layout
 • Configuració del motor de render Vray
 • Càmeres i il·luminació específica de Vray
 • Materials Vray
3. Mòdul de Disseny, modelatge i representacions fotorealistes amb 3ds Max Desing i Mental Ray
 • Disseny 3D: introducció a la interfície de 3ds Max Design 2011
 • Operacions de transformació, alineació, còpia i de matriu
 • Materials: aplicar textura i color als objectes per donar-li'n un aspecte més realista. Tipologies de materials, ombrejadors i mapejats. Malles: (Editable Poly/Editable Mesh)
 • Elements arquitectònics: importar arxius d'AutoCAD i inserir finestres, portes, fullatge, escales...
 • Importació d'arxius amb format d'altres programes de disseny
 • Il·luminació: conceptes bàsics d'il·luminació, com crear llums i com modificar-les. Il·luminar escenes interiors i exteriors (diürnes i nocturnes)
 • Càmeres: introducció de càmeres en l'escena. Recorreguts de càmeres Animació: realització de l'animació mitjançant la barra de Time Control i panel Motion
4. Mòdul de disseny de Detall del Producte (3D) amb Rhinoceros
 • Conèixer les eines bàsiques de dibuix 2D i la generació de corbes de forma lliure
 • Modelar a partir de coordenades
 • Editar i transformar objectes i punts
 • Creació de formes sòlides, editar-les i deformar-les
 • Crear superfícies
 • Topologia de les Nurbs
 • Creació de corbes. Diferents graus d'una corba i continuïtat
 • Superfícies: Continuïtat en superfície
 • Importar i exportar models. Mallat
 • Generació de plànols
5. Mòdul de parametrització del modelatge amb Grasshopper
 • Introducció a l'entorn i reconeixement de la interfície
 • Coneixement d'eines bàsiques: d'objectes grasshoper, tipus de dades, data tree, corbes i funcions
 • Espai paramètric
 • Edició de formes, malles i triangulacions
6. Mòdul de Respresentació amb Keyshoot
 • Introducció al Keyshoot i coneixement de la interfície
 • Eines de creació i gestió de materials i configuració d'entorn HDRI
 • Realització d'imatges fotorealistes per la presentación de producte
7. Projecte Final

Destinataris

Professionals del Disseny de diferents àmbits, com l'Arquitectura, Enginyeria Naval i Disseny de producte, que vulguin conèixer les eines més ràpides en modelatge de superfícies i que vulguin treballar projectes de manera ràpida, intuïtiva i realista.

Colectius prioritaris:
 • Persones amb especials dificultats d'inserció al mercat de treball i/o en situació de vulnerabilitat social:
  • Persones amb discapacitat reconeguda igual o superior al 33%.
  • Persones majors de 45 anys
  • Persones inscrites com a demandants d'ocupació no ocupades de forma ininterrompuda més de 2 anys.
 • Persones que no cobren prestació per desocupació o que no hi tinguin dret.
 • Persones amb baixa qualificació professional.
 • Persones joves menors de 30 anys.

Requisits

Han d'estar inscrites al Servei d'Ocupació de Catalunya abans d'iniciar l'acció formativa, tant si són persones treballadores en situació d'atur (80% de les plaçes) tot acreditat el DONO, com si són persones treballadores ocupades (20% de les plaçes), realitzant la demanada de millora.

¿Necesitas información sobre cursos? Llámanos al 900 293 573

Llamada gratuita de lunes a viernes de 9h a 20h

Metodologia

Presencial

Durada

Inici: 2/09/16, Final: 28/10/16,

Objectius

Una bona formació significa una bona oportunitat per incrementar l'ocupabilitat de les persones que cerquen feina, amb l'objectiu d'ampliar i millorar els seus coneixements i les seves capacitats i d'adquirir les competències que es puguin demanar als llocs de treball.
Els objectius de la formació ocupacional són els següents:
 • Facilitar la inserció laboral dels alumnes.
 • Afavorir el desenvolupament de competències (genèriques i específiques) que permetin el creixement professional i personal de l' alumne.
 • Actualitzar coneixements i generar-ne de nous, fomentant la seva capacitat d'adaptació.
 • Promoure actituds i valors com la responsabilitat, el respecte i la igualtat.
 • Donar a conèixer als alumnes, les necessitats empresarials amb què es poden trobar en finalitzar la seva formació.

Promocions

Subvencionat 100% per el Servei d'Ocupació de Catalunya(SOC) i el Fons Social Europeu

Borsa de treball

Borsa de Treball on es poden inscriure els estudiants dels cursos que així ho desitgen. Aquest servei té com a objectiu facilitar l'accés al mercat laboral dels seus estudiants ...

Professorat

L'equip docent que integra el programa està format per professionals que combinen la seva feina amb la seva tasca docent i, per tant, possibiliten amb la seva àmplia experiència en el sector un aprenentatge que s'adapta a la realitat empresarial.

Horari

Dll a Dv de 8 a 14h
Disseny i modificació de plànols 2D i 3D
FUNDACIÓ CIM UPC
Campus i seus: FUNDACIÓ CIM UPC
FUNDACIÓ CIM UPC
Llorens i Artigas, 12. Parc tecnològic de Barcelona 08028 BARCELONA
Sol·licita informació
X