FUNDACIÓ CIM UPC

Disseny i modificació de plànols 2D i 3D

FUNDACIÓ CIM UPC

Formació ocupacional
Presencial
230 Hores
Gratuït

Descripció

El curs ocupacional Disseny en 2D i 3D capacita a qualsevol tècnic a crear, editar i analitzar corbes Nurbs i superfícies, de forma lliure, geometries 3d i modelar peces i conjunts a partir de diferents softwares de Disseny Assistit per Ordinador.

Mitjançant softwares vectorials i paramètrics, es modela i tecnifica, la fase de disseny conceptual d'un projecte d'Enginyeria de Producte, tot mostrant els dissenys d'una manera foto realista.

Tanmateix, també es dóna la possibilitat de generar superfícies i sòlids exactes, de manera dinàmica i flexible a la fase de disseny de detall.

Amb elaboració de diferents casos pràctics garantim un aprenentatge dels programes així com les tècniques més habituals a les empreses.

Temari del curs

1. Mòdul de Disseny de Detall del Producte (2D) amb AutoCAD
 • Funcions bàsiques i descripció del sistema
 • Eines bàsiques per disseny en 2D: dibuix, edició (transformacions 2D)
 • Eines per gestionar la geometria: capes, propietats d'elements. Centre de disseny
 • Elements repetitius: blocs i atributs
 • Acotació i text
 • Presentacions i preparació per la impressió de plànols
2. Mòdul de Disseny Conceptual del Producte amb SketchUP més representació fotorealista amb V-Ray
 • Introducció a l'SketchUp i interfície del software
 • Eines de dibuix 2D i 3D aplicats al concepte d'entitats
 • Operacions amb sòlids
 • Importació d'arxius CAD
 • Estils visuals, aplicacions de materials
 • Càmeres i animació d'escenes
 • Pluggins i Layout
 • Configuració del motor de render Vray
 • Càmeres i il·luminació específica de Vray
 • Materials Vray
3. Mòdul de Disseny, modelatge i representacions fotorealistes amb 3ds Max Desing i Mental Ray
 • Disseny 3D: introducció a la interfície de 3ds Max Design 2011
 • Operacions de transformació, alineació, còpia i de matriu
 • Materials: aplicar textura i color als objectes per donar-li'n un aspecte més realista. Tipologies de materials, ombrejadors i mapejats. Malles: (Editable Poly/Editable Mesh)
 • Elements arquitectònics: importar arxius d'AutoCAD i inserir finestres, portes, fullatge, escales...
 • Importació d'arxius amb format d'altres programes de disseny
 • Il·luminació: conceptes bàsics d'il·luminació, com crear llums i com modificar-les. Il·luminar escenes interiors i exteriors (diürnes i nocturnes)
 • Càmeres: introducció de càmeres en l'escena. Recorreguts de càmeres Animació: realització de l'animació mitjançant la barra de Time Control i panel Motion
4. Mòdul de disseny de Detall del Producte (3D) amb Rhinoceros
 • Conèixer les eines bàsiques de dibuix 2D i la generació de corbes de forma lliure
 • Modelar a partir de coordenades
 • Editar i transformar objectes i punts
 • Creació de formes sòlides, editar-les i deformar-les
 • Crear superfícies
 • Topologia de les Nurbs
 • Creació de corbes. Diferents graus d'una corba i continuïtat
 • Superfícies: Continuïtat en superfície
 • Importar i exportar models. Mallat
 • Generació de plànols
5. Mòdul de parametrització del modelatge amb Grasshopper
 • Introducció a l'entorn i reconeixement de la interfície
 • Coneixement d'eines bàsiques: d'objectes grasshoper, tipus de dades, data tree, corbes i funcions
 • Espai paramètric
 • Edició de formes, malles i triangulacions
6. Mòdul de Respresentació amb Keyshoot
 • Introducció al Keyshoot i coneixement de la interfície
 • Eines de creació i gestió de materials i configuració d'entorn HDRI
 • Realització d'imatges fotorealistes per la presentación de producte
7. Projecte Final
Veure més

Destinataris

Professionals del Disseny de diferents àmbits, com l'Arquitectura, Enginyeria Naval i Disseny de producte, que vulguin conèixer les eines més ràpides en modelatge de superfícies i que vulguin treballar projectes de manera ràpida, intuïtiva i realista.Colectius prioritaris:


 • Persones amb especials dificultats d'inserció al mercat de treball i/o en situació de vulnerabilitat social:

  • Persones amb discapacitat reconeguda igual o superior al 33%.

  • Persones majors de 45 anys

  • Persones inscrites com a demandants d'ocupació no ocupades de forma ininterrompuda més de 2 anys. • Persones que no cobren prestació per desocupació o que no hi tinguin dret.

 • Persones amb baixa qualificació professional.

 • Persones joves menors de 30 anys.Requisits

Han d'estar inscrites al Servei d'Ocupació de Catalunya abans d'iniciar l'acció formativa, tant si són persones treballadores en situació d'atur (80% de les plaçes) tot acreditat el DONO, com si són persones treballadores ocupades (20% de les plaçes), realitzant la demanada de millora.

Metodologia

Presencial

Horari/Torn

Dll a Dv de 8 a 14h

Durada

Inici: 2/09/16, Final: 28/10/16,

Objectius

Una bona formació significa una bona oportunitat per incrementar l'ocupabilitat de les persones que cerquen feina, amb l'objectiu d'ampliar i millorar els seus coneixements i les seves capacitats i d'adquirir les competències que es puguin demanar als llocs de treball.

Els objectius de la formació ocupacional són els següents:

 • Facilitar la inserció laboral dels alumnes.

 • Afavorir el desenvolupament de competències (genèriques i específiques) que permetin el creixement professional i personal de l' alumne.

 • Actualitzar coneixements i generar-ne de nous, fomentant la seva capacitat d'adaptació.

 • Promoure actituds i valors com la responsabilitat, el respecte i la igualtat.

 • Donar a conèixer als alumnes, les necessitats empresarials amb què es poden trobar en finalitzar la seva formació.Promocions

Subvencionat 100% per el Servei d'Ocupació de Catalunya(SOC) i el Fons Social Europeu

Preu

Gratuït

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Disseny i modificació de plànols 2D i 3D

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Disseny i modificació de plànols 2D i 3D