Doble Grau en Economia i Filosofia

1118 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials (UdG)
Doble Grau en Economia i Filosofia
Sol·licita informació
Grau
Oficial / homologat
Presencial
Girona
354 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

Aquesta doble titulació, única a Catalunya, dóna l'oportunitat d'obtenir una formació àmplia en dues disciplines complementàries i permet assolir competències importants degut al seu caràcter pluridisciplinar i global.

Temari

Primer curs:
• Instruments d'economia aplicada (I)
• Introducció a l'Economia
• L'evolució de les societats humanes
• Matemàtiques I
• Mètodes quantitatius i tecnologia de la informació
• Món actual I. Pau i conflicte en el món actual: economia, política i societat
• Món actual II. Pau i conflicte en el món actual: patrimoni, memòria i identitat
• Sociologia
Segon curs:
• Antropologia filosòfica
• Comunicació oral i escrita
• Estadística
• Ètica
• Economia industrial
• Economia internacional
• Lògica I
• Lògica II
• Macroeconomia
• Matemàtiques II
• Microeconomia
Tercer curs:
• Anàlisi macroeconòmica
• Anàlisi microeconòmic
• Econometria
• Economia de l'entorn i dels recursos naturals
• Economia pública
• Història de la filosofia antiga I
• Història de la filosofia antiga II
• Instruments d'economia aplicada (II)
• Metafísica I
• Política econòmica I
• Temes d'història econòmica contemporània
Quart curs:
• Estètica I
• Filosofia de l'llenguatge I
• Filosofia de l'llenguatge II
• Filosofia moral
• Filosofia política I
• Filosofia política II
• Història de la filosofia contemporània
• Història de la filosofia medieval
• Història de la filosofia moderna I
• Història de la filosofia moderna II
• Introducció a la comptabilitat
• Teoria de el coneixement
Cinquè curs:
• Anàlisi dels cicles i de la conjuntura econòmica
• Comerç i creixement econòmic
• Corrents actuals de la filosofia
• Estètica II
• Filosofia de la ciència
• Metafísica II
• Política econòmica II
• Treball de fi de grau
• Treball final de grau

Competències per a les quals et prepara el curs

Aquest doble grau formarà l'estudiant perquè gestioni i comprengui la informació econòmica, la sintetitzi i analitzi amb sentit crític, sigui conscient el caràcter pluridisciplinar dels problemes econòmics que puguin presentar-se durant l'exercici de la seva professió, sigui capaç d'analitzar situacions econòmiques complexes i d'oferir respostes adequades per al seu tractament, interpreti i analitzi críticament textos i arguments filosòfics de diferents èpoques i tradicions filosòfiques, expressi de manera precisa la formulació de problemes filosòfics complexos i controvertits, comprenent les estratègies seguides per resoldre'ls, construeixi textos i arguments filosòfics, utilitzant la terminologia tècnica apropiada, i utilitzi en contextos no acadèmics els coneixements i les tècniques d'argumentació i d'anàlisi propis de la filosofia.

Requisits

Requisits d'idiomes:
Per obtenir el títol cal acreditar un nivell B2 o equivalent d'anglès, alemany, francès o italià (requisit genèric dels estudis de grau).
Requisits d'accés:
• Batxillerat. Accés: proves d'accés a la universitat (PAU), fase general. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat de batxillerat examinades a les PAU vinculades a les branques de coneixement de ciències socials i jurídiques i arts i humanitats.
• Cicles formatius de grau superior (CFGS). Accés: tots els CFGS. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat de batxillerat examinades a les PAU vinculades a les branques de coneixement de ciències socials i jurídiques i arts i humanitats.
• Majors de 25 anys. Opcions preferents de la prova d'accés superada: ciències socials i jurídiques i arts i humanitats.
• Majors de 45 anys. Prova d'accés superada i amb resultat d'apte a l'entrevista.
• Altres tipus d'accés especials reconeguts per la normativa vigent.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Durada

Durada: 5 anys.

Titulació obtinguda

Doble titulació Economia / Filosofia. Per obtenir el títol, els estudiants han de realitzar un treball de fi de grau (TFG) que serveix per avaluar les competències generals que s'han anat adquirint durant el grau i com a síntesi de les habilitats i els coneixements als quals han accedit. El treball, tutoritzat, té una càrrega lectiva que es dictamina en funció de cada pla d'estudis.

Pràctiques

Els estudiants han de cursar una sèrie de crèdits que corresponen a estades de pràctiques en empreses o institucions relacionades amb el grau que estan estudiant.

Perspectives laborals

Les més freqüents d'aquesta doble titulació, única a Catalunya, són: Analista de l'activitat econòmica. Assessor d'organismes col·legiats. Assessorament d'empreses culturals. Assessorament ètic (comitès de bioètica dels hospitals i departaments de recursos humans). Col·laboració en els mitjans de comunicació. Consultoria de responsabilitat social corporativa. Difusió científica i cultural (específicament de l'àmbit de l'economia i la filosofia) Docència a la universitat o en centres d'investigació superior. Documentalista. Economista d'organismes internacionals. Economista de l'Estat. Ensenyament en instituts de secundària. Gestió pública i privada. Projectes de sostenibilitat. Recerca en serveis d'estudis públics o privats. Treball en departaments de formació, estudis, personal, planificació, publicacions, etc. Treball en editorials (edició i correcció de textos econòmics i filosòfics).

Avantatges del curs

403 / 5000 Resultados de traducción Els estudiants poden cursar part dels el grau a l'estranger a través del programa Erasmus, que permet seguir els estudis en un intercanvi internacional amb valor acadèmic en una universitat europea. També disposen d'ajuts per dur a terme estades en universitats espanyoles i d'altres continents gràcies a convenis bilaterals, a el programa SICUE i de l'expansió de el programa Erasmus +.
Doble Grau en Economia i Filosofia
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials (UdG)
Campus i seus: Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials (UdG)
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials (UdG)
Carrer de la Universitat de Girona, 10 17071 Girona
Sol·licita informació
X