Oposicions d'Educació primària

1056 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Informa't sobre les condicions
Sol·licita informació
MasterD Oposiciones
Oposicions d'Educació primària
Sol·licita informació
Oposicions
On-line | Semi-presencial
Barcelona
Consulteu el preu

Descripció

Per superar les oposicions d'educació primària necessites esforç i una formació de qualitat que només MasterD t'ofereix. Et preparem per superar tant la prova A (desenvolupament d'un tema i resolució de casos pràctics) com la prova B (defensa de la programació i la unitat didàctica).
Vols saber què ens diferencia de la resta?.
En MasterD som diferents perquè només nosaltres t'oferim la preparació més completa:
• Temaris constantment actualitzats.
• Professors experts en la matèria.
• Simulacres d'exàmens.
• Pràctica personalitzada per preparar la prova oral: defensa de la programació.
• Enregistraments en vídeo per millorar l'oratòria.
• Correcció individualitzada de la programació didàctica.
• Tallers i activitats al teu centre més proper.
• Planificació de l'estudi adaptada a les teves necessitats.
Et preparem per al 100% de les proves. No trobaràs una preparació millor.
Matricula't ara i aconsegueix gratis la preparació de l'anglès!

Requisits

Ser espanyol, nacional d'un país membre de la Unió Europea o nacional de la República d'Islàndia o nacional del Regne de Noruega.
Tenir complerts els 18 anys i no excedir l'edat establerta per a la jubilació.
Posseir la capacitat funcional per al desenvolupament de les tasques habituals per al cos que s'opta.
No haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques.
No estar en causa legal d'incapacitat o incompatibilitat segons la norma vigent, deixant fora de perill el dret d'opció que aquesta li atorgui.
No ser funcionari de carrera o en pràctiques del mateix cos al qual es pretén ingressar.
Estar en possessió o haver superat tots els estudis conduents i haver satisfet els drets d'expedició del títol de Mestre.

¿Necesitas información sobre cursos? Llámanos al 900 293 573

Llamada gratuita de lunes a viernes de 9h a 20h

Metodologia

Classes en directe. Videosesiones en directe sobre continguts del curs. Preparem el 100% proves. Supera TOTS els proves amb Master.D. Programació Didàctica. Correcció personalitzada del teu professor. Pràctica de l'oratòria. Simulacres i gravacions en vídeo. Avaluació Contínua Individual. Seguiment individual amb el teu preparador.

Perspectives laborals

Promocions

Preparació de l'anglès completament gratis a matricular-te.
Oposicions d'Educació primària
MasterD Oposiciones
Campus i seus: MasterD Oposiciones
Barcelona
Valencia, 79-81 08029 Barcelona
Sol·licita informació
X