Doble Grau en Enginyeria Mecànica i Enginyeria de l'Energia i Sostenibilitat

1104 Persones estan visitant aquest curs
entre 2.500 € i 5.000 €
Sol·licita informació
Universitat de Lleida (UdL)
Doble Grau en Enginyeria Mecànica i Enginyeria de l'Energia i Sostenibilitat
Sol·licita informació
Grau
Oficial / homologat
Presencial
Lleida
5 anys
entre 2.500 € i 5.000 €

Descripció

La Doble Titulació Grau en Enginyeria Mecànica i Enginyeria de l'Energia i Sostenibilitat (GEESGEM) és un itinerari que permet simultaniejar i completar els estudis de Grau en Enginyeria de l'Energia i Sostenibilitat (GEES) i el Grau en Enginyeria Mecànica (GEM), que s'imparteixen respectivament a l'Escola Politècnica Superior de la Universitat de Lleida. Un estudiant que completi satisfactòriament aquest itinerari obtindrà els títols de Grau en Enginyeria Mecànica i Grau en Enginyeria de l'Energia i Sostenibilitat amb els seus corresponents Suplements Europeus al títol. D'una banda, el títol de grau en Enginyeria Mecànica presenta un caràcter generalista que permetrà la inserció laboral de l'graduat en l'ampli ventall d'activitats que actualment desenvolupa el titulat en Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat en Mecànica. Aquesta última titulació, que s'extingeix amb els graus, es va iniciar a l'EPS el curs 1997/98. Són, doncs, vint-i-anys d'experiència que avalen l'equip docent de l'EPS.

Temari

Primer Curs
 • Matèria / Assignatura
 • Càlcul
 • Expressió Gràfica
 • Física
 • Química
 • Àlgebra Lineal
 • Ciència dels Materials
 • Física
 • Fonaments d'Informàtica
 • Organització d'Empreses
Segon Curs
 • Matèria / Assignatura
 • Fonaments d'Enginyeria Elèctrica
 • Mètodes Numèrics
 • Tecnologies de el Medi Ambient i Sostenibilitat
 • Teoria de Mecanismes
 • Mecànica de Fluids
 • Enginyeria Tèrmica
 • Elasticitat i Resistència de Materials
 • Fonaments d'Enginyeria Electrònica
 • Mètodes Estadístics
 • Recursos Energètics Renovables
Tercer Curs
 • Matèria / Assignatura Tipus
 • Avaluació de l'Impacte Ambiental
 • Materials per a la Fabricació Mecànica
 • Eficiència i Control Energètic
 • Teoria de Màquines
 • Utilització de l'Energia Elèctrica
 • automatització Industrial
 • Càlcul i Disseny de Màquines
 • Enginyeria de Fluids
 • Expressió Gràfica 2
 • Estructures i Construccions Industrials
Quart Curs
 • Enginyeria Tèrmica 2
 • Elasticitat i Resistència de Materials
 • Matèria Transversal
 • Oficina Tècnica
 • Organització de la Producció
 • Emmagatzematge d'Energia
 • Gestió Mediambiental de les Instal·lacions Energètiques
 • Gestió i Integració Energètica
 • Sistemes Elèctrics de Potència
 • Tecnologies de Fabricació
Cinquè Curs
 • Pràctiques Tutelades en Empresa
 • Construcció sostenible I
 • Construcció sostenible II
 • Construcció sostenible III
 • Instal·lacions Energètiques I
 • Instal·lacions Energètiques II
 • Instal·lacions Energètiques III
 • Pràctiques tutelades en empresa: Instal·lacions energètiques
 • Pràctiques tutelades en empresa: construcció sostenible
 • Mobilitat I
 • Mobilitat II
 • Mobilitat III
 • Treball Final de Grau

Requisits

Perfil que combini coneixements convencionals d'enginyeria mecànica amb els coneixements d'energia i sostenibilitat que estan guanyant protagonisme en els últims anys. Es tracta d'aspectes complementaris i que en l'actualitat no poden ser desvinculats en la pràctica professional de l'enginyeria.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Metodologia

Tutories individualitzades. A l'EPS cada estudiant té un tutor / a assignat a qui es pot adreçar davant qualsevol qüestió relacionada amb els seus estudis. Dins el programa Néstor de tutories s'estableixen mecanismes d'atenció a l'estudiant.

Idiomes en els quals s'imparteix

Català, castellà i anglès

Durada

5 anys

Objectius

 • Dirigir l'execució material de les obres d'edificació.
 • Redactar estudis i plans de seguretat i salut laboral.
 • Activitats tècniques de càlcul, valoracions, aixecaments de plànols en solars i edificis, etc.
 • Redacció de projectes tècnics en el marc de les seves competències (rehabilitació, etc.).
 • Gestionar les noves tecnologies edificatòries i la qualitat en l'edificació.
 • Dirigir i gestionar l'ús, conservació i manteniment dels edificis.
 • Assessorar tècnicament en la fabricació de materials i elements per la construcció d 'edificis.
 • Gestionar el procés immobiliari en el seu conjunt.

Titulació obtinguda

Doble Grau en Enginyeria Mecànica i Enginyeria de l'Energia i Sostenibilitat

Pràctiques

Pràctiques tutelades en empresa obligatòries

Perspectives laborals

La construcció, el muntatge i el manteniment de qualsevol enginy o instal·lació industrial d'àmbit mecànic. Els dissenys i els assajos de nous productes o elements de màquines amb programes CAD. L'estudi amb elements fi nits i amb programes CAE, simulacions i fabricació de peces especials i prototipus. La programació de robots i obtenció de programes de control numèric amb sistemes CAM. La participació en les àrees de gestió, organització, planificació, qualitat i medi ambient i en l'àrea comercial de les empreses relacionades amb aquest tipus d'activitats. El treball a l'Administració pública, la docència, la recerca i la transferència de tecnologia. L'exercici lliure de la professió (elaboració de projectes, estudis tècnics, legalitzacions, etc.).

Promocions

 • Beques de l'Ministeri d'Educació
 • Beques de l'AGAUR
 • Beques i ajuts propis de la UdL
 • Beques de mobilitat - Programes de Mobilitat
 • Beques destinades a contractes, convenis o projectes d'investigació
 • Altres beques i ajudes externes

Professorat

Eduard Gregorio López

Tipus d'avaluació

Evaluació continuada
Doble Grau en Enginyeria Mecànica i Enginyeria de l'Energia i Sostenibilitat
Universitat de Lleida (UdL)
Campus i seus: Universitat de Lleida (UdL)
Universitat de Lleida (UdL)
Pl. Víctor Siurana, 1 25003 Lleida
Sol·licita informació
X