Doble Grau en Traducció i Interpretació i Llengües Aplicades

1150 Persones estan visitant aquest curs
entre 5.000 € i 10.000 €
Sol·licita informació
Universitat Pompeu Fabra (UPF)
Doble Grau en Traducció i Interpretació i Llengües Aplicades
Sol·licita informació
Grau
Oficial / homologat
Presencial
Barcelona
entre 5.000 € i 10.000 €

Descripció

El Doble Grau en Traducció i Interpretació i Llengües Aplicades permet combinar aquestes dues titulacions, que comparteixen l'interès comú pel coneixement de les llengües i les seves aplicacions en diversos àmbits de la societat, però que tenen una orientació diferent, ja que posen l'èmfasi en aspectes tant teòrics com pràctics que les distingeixen. El grau en Traducció i Interpretació s'orienta prioritàriament cap a la traducció i la mediació lingüística; el grau en Llengües Aplicades, al seu torn, posa l'èmfasi en l'aplicació de la lingüística en diferents àmbits professionals. Són, per tant, dos estudis diferenciats que ofereixen una formació que és en gran mesura complementària. D'aquesta manera, amb el doble grau s'aconsegueix una formació que dóna accés a un ampli ventall de sortides professionals en una gran diversitat d'entorns laborals, socials o institucionals en què un coneixement avançat de les llengües i de les aplicacions pot donar resposta a les necessitats canviants d'un món global.

Temari

El Pla d'estudis del Doble Grau en Traducció i Interpretació i Llengües Aplicades, les assignatures obligatòries i de formació bàsica, el temps de durada són de tres trimestres, i les assignatures optatives, també són de tres trimestres. Per a més informació consulti amb el Centre.

Competències per a les quals et prepara el curs

Podré arribar als nivells més alts de coneixement d'anglès i un altre idioma francès, alemany o llengua de signes catalana & # 8212 ;, amb estades obligatòries en universitats estrangeres de prestigi. Podré ser traductor especialitzat per a indústries culturals i creatives, audiovisuals, biomèdiques, per a l'administració pública, per a corporacions, gabinets legals, mitjans de comunicació, etc. Podré ser mediador lingüístic com a intèrpret simultani, d'enllaç o consecutiu. Podré obtenir l'habilitació per a la pràctica de la traducció jurada. Aprendré a resoldre els problemes dels processos d'edició, revisió i correcció de textos en català, castellà i els idiomes elegits, en mitjans tradicionals i en els de les noves tecnologies. Dominaré l'ús de les eines i els sistemes de traducció assistida per ordinador més sol·licitats per les agències de traducció. Coneixeré i sabré beneficiar-me de l'ús dels sistemes de traducció automàtica més moderns.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Metodologia

Presencial

Objectius

 • Tenir un domini excel·lent, tant escrit com oral, de la llengua o llengües pròpies
 • Tenir domini operatiu receptiu i productiu, oral i escrit, de dues llengües estrangeres en diferents àrees acadèmiques i / o professionals
 • Mostra coneixements sobre les cultures de les llengües estrangeres de treball
 • Reflexionar sobre el funcionament de la llengua
 • Reflexionar sobre el procés de la traducció
 • Traduir textos de caràcter general
 • Interpretar textos orals en situacions simulades (iniciació a la interpretació de conferències; domini de les tècniques d'interpretació d'enllaç)
 • Mostra coneixements sobre els diversos àmbits de traducció especialitzada
 • Traduir textos d'especialitat de al menys un àmbit temàtic
 • Conèixer la terminologia de al menys un àmbit temàtic especialitzat en a l'almenys una combinatòria lingüística
 • Utilitzar les eines informàtiques aplicades a la mediació lingüística, inclòs el domini de tècniques de traducció assistida i localització
 • Buscar i gestionar la informació i documentació necessàries per a l'exercici de la traducció.
 

Titulació obtinguda

Doble Grau en Traducció i Interpretació i Llengües Aplicades

Pràctiques

Les pràctiques curriculars són una assignatura optativa en cinquè curs d'entre 10 i 20 crèdits. També hi ha pràctiques no curriculars de fins a 800 hores per curs i remunerades.

Perspectives laborals

Lingüista en l'àmbit de l'assessoria i la gestió lingüístiques i de la tecnologia aplicada a la llengua en entorns multilingües. Ensenyament de llengües Mediació lingüística en entorns professionals i socials Edició i correcció de textos en llengua materna i estrangera Redacció i correcció de textos especialitzats i de continguts audiovisuals Treball administratiu i documental en entorns multilingües Lexicografia i terminografia planificació lingüística Desenvolupament d'aplicacions informàtiques
Doble Grau en Traducció i Interpretació i Llengües Aplicades
Universitat Pompeu Fabra (UPF)
Campus i seus: Universitat Pompeu Fabra (UPF)
Universitat Pompeu Fabra (UPF)
Plaça de la Mercè, 10-12 08005 Barcelona
Sol·licita informació
X