Doble titulació Enginyeria en Tecnologies Industrials / Administració i Direcció d'Empreses

1039 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Informa't sobre les condicions
Sol·licita informació
Escuela Politécnica Superior de la Universitat de Girona (UdG)
Doble titulació Enginyeria en Tecnologies Industrials / Administració i Direcció d'Empreses
Sol·licita informació
Grau
Presencial
Girona
Consulteu el preu

Descripció

El candidat o candidata ideal per a aquesta titulació és un estudiant que tingui un elevat grau de compromís i de tenacitat, ja que aquests estudis, per la seva mateixa naturalesa, tenen un elevat nivell d'exigència. El perfil del candidat o candidata ha de ser el d'una persona que tingui facilitat tant per a les disciplines cientificotècniques com per a les disciplines socials.

Per poder assolir la doble titulació en cinc cursos acadèmics l'estudiant ha de superar, de mitjana, uns 75 crèdits ECTS per curs, i haurà de realitzar un treball final de grau que aglutini coneixements de totes dues titulacions, Enginyeria de Tecnologies Industrials i Administració d'Empreses.

L'estudiant que vulgui especialitzar-se en l'àmbit de l'enginyeria i tenir-ne les atribucions professionals, haurà de completar la seva formació universitària amb el Màster en Enginyeria Industrial, amb el qual podrà accedir a l'exercici lliure, amb plenes atribucions, i es crearà un perfil especialment potent.

Temari

 

 

(Tipus de mòduls: B = formació bàsica; OB = obligatori; OP = optatiu; PE = pràctiques externes; TFG = treball de fi de grau)

1r Curs
 • Cal superar 69,00 crèdits de tipus B
2n Curs
 • Cal superar 27,00 crèdits de tipus B
 • Cal superar 49,00 crèdits de tipus OB
3r Curs
 • Cal superar 6,00 crèdits de tipus B
 • Cal superar 69,00 crèdits de tipus OB
4t Curs
 • Optatives (perfil ADE)  36,00 crèdits
 • Cal superar 40,00 crèdits de tipus OB
5è Curs
 • Optatives  6,00 crèdits
 • Cal superar 42,00 crèdits de tipus OB
 • Cal superar 27,00 crèdits de tipus TFG
AL LLARG DE LA CARRERA CAL SUPERAR ELS REQUISITS SEGÜENTS
 • Optativitat+Reconeixement acadèmic  48,00 crèdits

Destinataris

L'estudiant, en finalitzar el doble grau, per l'ampli coneixement que haurà rebut tant des de l'àmbit de l'enginyeria com des de l'econòmic i social, disposarà d'un gran ventall de possibilitat per poder introduir-se en el mercat laboral.

La varietat de coneixements, des de la mecànica, les estructures o el control, del Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials, fins a l'economia, l'anàlisi comptable o la direcció financera, del Grau en Administració d'Empreses, permetrà a l'estudiant disposar d'un perfil professional multidisciplinari, una característica molt apreciada pel teixit industrial del nostre país.

En definitiva, les sortides professionals mes freqüents són la direcció general de l'empresa, la direcció de l'empresa en qualsevol de les seves àrees funcionals o la direcció especialitzada d'àrees de producció, operacions i logística. També ofereix un perfil professional per àmbits de consultoria, auditoria, administració d'ens públics i economista de l'Estat.

De fet, podrà adaptar el seu perfil professional a empreses de qualsevol mida, des de pimes a grans empreses, i en qualsevol sector, des de l'industrial fins al sector serveis.

¿Necesitas información sobre cursos? Llámanos al 900 293 573

Llamada gratuita de lunes a viernes de 9h a 20h

Promocions

Aquesta titulació dóna accés a qualsevol dels màsters d'àmbit econòmic i tecnològic que actualment ofereix la Universitat de Girona. En cas que es volgués ampliar la formació en l'àmbit de la recerca, des de qualsevol d'aquests màsters es pot accedir als estudis de doctorat dels dos àmbits.

Respecte de l'àmbit tecnològic, cal remarcar que el Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials dóna accés directe  al Màster en Enginyeria Industrial, que es pot cursar a la Universitat de Girona. Aquest és l'únic màster oficial que habilita per a l'exercici de la professió regulada d'enginyer/a industrial.

D'altra banda, la Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació té com a objectiu principal donar resposta a les necessitats de formació permanent de nivell superior. S'hi imparteixen cursos d'especialització i altres activitats de postgrau en tots els camps de coneixement.

Doble titulació Enginyeria en Tecnologies Industrials / Administració i Direcció d'Empreses
Escuela Politécnica Superior de la Universitat de Girona (UdG)
Campus i seus: Escuela Politécnica Superior de la Universitat de Girona (UdG)
Escuela Politécnica Superior de la Universitat de Girona (UdG)
Campus de Montilivi 17071 Girona
Sol·licita informació
X