Doble titulació de Grau de Biotecnología i Bioquímica i Biología Molecular

1240 Persones estan visitant aquest curs
entre 1.000 € i 2.500 €
Informa't sobre les condicions
Sol·licita informació
Universitat Rovira i Virgili (URV)
Doble titulació de Grau de Biotecnología i Bioquímica i Biología Molecular
Sol·licita informació
Grau
Oficial / homologat
Presencial
306 crèdits
entre 1.000 € i 2.500 €

Descripció

Avui dia podem parlar de la biotecnologia com la disciplina, o millor encara, el conjunt de disciplines que integren les ciències de la vida i les ciències de l'enginyeria per aconseguir l'aplicació d'organismes, cèl · lules i biomolècules a la producció de béns i serveis . La bioquímica estudia la vida a escala molecular. La bioquímica moderna, juntament amb la biologia molecular, són claus per als continus avenços que es produeixen en el coneixement del funcionament molecular dels éssers vius i s'han convertit en un dels principals exponents del que es coneix com a economia basada en el coneixement .

Formar professionals amb les següents habilitats:

     Tenir un bon coneixement de com funcionen els éssers vius.
     Saber aplicar coneixements tecnològics a fonament biològic.
     Aplicar els coneixements per obtenir i millorar productes i serveis d'origen biològic.
     Ser capaç d'avaluar i destriar els diferents mecanismes moleculars i les transformacions químiques responsables d'un procés biològic.
     Familiaritzar-se amb el treball al laboratori, la instrumentació i els mètodes experimentals més utilitzats. A més, ha estat capaç de realitzar experiments, i / o dissenyar aplicacions de forma independent i avaluar críticament els resultats obtinguts.
     Familiaritzar-se amb la bibliografia científica i tècnica de l'àrea i percebre clarament els avenços actuals i els possibles desenvolupaments futurs.
     Conèixer les implicacions ètiques, socials, econòmiques i ambientals de l'activitat professional de la seva àrea de treball.
     Ser capaç de comunicar aspectes fonamentals de la seva activitat professional a altres professionals de la seva àrea, o d'àrees afins, ia un públic no especialitzat
     Treball de fi de Grau
     El Projecte de Fi de Grau és el document escrit on l'estudiant plasma tot el que ha fet durant els dos períodes de pràctiques: des de les tasques més bàsiques d'observació i recopilació de documents fins a les més complexes com la reflexió sobre la pròpia acció.
     En línies generals, la informació mínima que haurà de figurar en qualsevol Treball Fi de Grau (TFG) és la següent:
     Context geogràfic i socioeconòmic del centre escolar
     El marc institucional: el projecte educatiu de centre
     El marc curricular: el projecte curricular de centre
     Aspectes organitzatius i de gestió del centre escolar
     Aspectes organitzatius i de gestió d'una aula
     La unitat de programació o el projecte educatiu: el disseny, el desenvolupament i l'avaluació
     Anàlisi i reflexió sobre la pròpia pràctica

Requisits

Las características que se consideran idóneas para aquellas personas que quieran iniciar estos estudios son, por un lado, conocimientos de materias básicas de la titulación: química, matemáticas, física y biología. Y, por otro, se recomienda un nivel básico de una lengua extranjera (preferentemente inglés) y de informática.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Idiomes en els quals s'imparteix

Catalán, castellano e inglés
Doble titulació de Grau de Biotecnología i Bioquímica i Biología Molecular
Universitat Rovira i Virgili (URV)
Sol·licita informació
X