Energies renovables

Cicle formatiu de grau superior
Oficial / homologat
Presencial
Barcelona
2 anys
Consulteu el preu

Descripció

Objectiu
Coordinar el muntatge, posada en servei i manteniment de parcs i instal · lacions
d'energia eòlica. Desenvolupar projectes, gestionar, fer el muntatge i
manteniment d'instal · lacions solars fotovoltaiques. Gestionar i supervisar el
muntatge i manteniment en subestacions elèctriques.

Formació en centres de treball
350 hores de pràctiques en empreses del sector.

formació complementària
Seminaris i tallers, visites tècniques, conferències monogràfiques, activitats
d'iniciativa social, ....

ACCÉS A ESTUDIS UNIVERSITARIS
En acabar un cicle de grau superior es pot accedir a qualsevol estudi universitari
oficial de grau.

Temari

Mòduls 1r curs
   subestacions elèctriques
   Prevenció de riscos elèctrics
   Configuració d'instal · lacions solars fotovoltaiques
   Sistemes elèctrics en centrals
   Sistemes d'energies renovables
   Formació i orientació laboral
   anglès Tècnic

Mòduls 2n curs
   Instal · lacions de distribució
   Telecontrol i automatismes
   Gestió del muntatge d'instal · lacions solars fotovoltaiques
   Gestió del muntatge de parcs eòlics
   Operació i manteniment de parcs eòlics
   Empresa i iniciativa emprenedora
   Projecte d'energies renovables

Durada

1.650 Hores Lectives 350 Hores en empreses del sector

Titulació obtinguda

Tècnic/a Superior en Energies renovables

Perspectives laborals

Tècnic de gestió d?operació i manteniment en instal·lacions eòliques. Responsable de muntatge de: parcs eòlics; aerogeneradors. Especialista: muntador d?aerogeneradors; en manteniment de parcs eòlics. Promotor d?instal·lacions solars. Projectista d?instal·lacions solars fotovoltaiques. Responsable: de muntatge i manteniment d?instal·lacions solars fotovoltaiques. Muntador d?instal·lacions solars fotovoltaiques. Encarregat de muntatge i/o manteniment de subestacions elèctriques, eòliques i fotovoltaiques.

Horari

1r matí i 2n tarda, de dilluns a divendres
Energies renovables
Jesuïtes El Clot. Escola del Clot
Campus i seus: Jesuïtes El Clot. Escola del Clot
Escola del Clot
C/ València, 680 08027 Barcelona
Cursos més populars
X