Curs d'Enfocament de Gènere i Basat en Drets Humans als projectes de cooperació. Aplicació pràctica (Barcelona)

1043 Persones estan visitant aquest curs
Gratuït
Sol·licita informació
Institut de Drets Humans de Catalunya
Curs d'Enfocament de Gènere i Basat en Drets Humans als projectes de cooperació. Aplicació pràctica (Barcelona)
Sol·licita informació
Curs
Presencial | On-line
Barcelona (Barcelona)
1 mes
Gratuït

Descripció

La gradual transició des del model tradicional cap a l'Enfocament de Gènere i Basat en els Drets Humans que s'està produint en el sistema de cooperació per al desenvolupament no és fruit d'una moda passatgera.
Aquest nou model ha demostrat avantatges objectius en la consecució d'un desenvolupament humà sostenible a tot el món. Avantatges que expliquen la progressiva incorporació de l'Enfocament per part de la majoria d'actors de cooperació internacional però també planteja grans reptes.
El desenvolupament del EGiBDH ha estat considerable en els últims anys, tant en un plànol teòric com a pràctic. No obstant això, els valors del model tradicional de cooperació encara persisteixen en la pràctica d'algunes organitzacions i en les seves intervencions.
Perquè el EGiBDH sigui una realitat és també imprescindible que s'apliqui de forma transversal en el conjunt de les polítiques públiques. Desgraciadament, l'elaboració de polítiques i de pressupostos seguint criteris de gènere i drets humans és encara una assignatura pendent.
En el curs s'aportaran els coneixements teòrics i recursos pràctics per a l'aplicació de l'Enfocament en totes les fases del projecte. Mitjançant dinàmiques participatives, el curs pretén, a més, construir de forma conjunta noves eines i metodologies per fer un pas més en la pràctica del EGiBDH tant a nivell estratègic com operatiu, posant especial atenció al seguiment i avaluació de les intervencions

Temari

La formació consta d'una primera fase de formació virtual  i posteriorment una formació presencial de diferents sessions enfocades a la pràctica. 
Formació virtual | 2 d'octubre - 9 de novembre
La formació virtual s'inicia el 2 d'octubre (15 dies abans de la presencial) a la plataforma de formació virtual aulaIDHC.org i consta de dos unitats teòriques.

Unitat 1: Drets Humans i mecanismes internacionals de protecció | 2 - 8 octubre
Repàs dels marcs legals que orienten els projectes amb enfocament de drets humans i les principals fonts dels drets (i de la seva interpretació). També, s'estudiaran els mecanismes de protecció dels drets humans.

Unitat 2: Introducció de l'Enfocament de Gènere i Basat en Drets Humans | 9 - 15 octubre
La plataforma virtual romandrà oberta fins el 24 de novembre (15 dies després de finalitzar les sessions presencials). Durant aquest temps, les persones participants tindràs accès al material del curs per la seva descàrrega i podran plantejar dubtes al personal docent.
Formació presencial | 19 i 26 d'octubre i 3 i 9 de novembre
Consta de quatre sessions de quatre hores de durada (una sessió setmanal) amb una pausa intermitja. A continuació, es detallen els continguts de cada sessió:

Sessió 1: Repàs teòric i aclariment de dubtes sobre drets humans, mecanismes internacionals de protecció i marc general de l' EGiBDH | Dijous, 19 d'octubre de 16 a 20h
 • Drets Humans, marc legal internacional i mecanismes internacionals de garantia i protecció (Sistema de Nacions Unides i Sistema Regional Europeu)
 • Elements clau i valor afegit de l'EGiBDH
 • Dimensions dels drets humans
 • Elements tranversales de l'EGiBDH
Sessió 2: Aplicació pràctica de l'EGiBDH (I) | Dijous, 26 d'octubre de 16 a 20h
Primera part de l'aplicació pràctica de l'EGiBDH en les diferents fases del cicle de projectes (identificació, formulació, execució, seguiment i avaluació), amb èmfasi en seguiment i avaluació però reflectint la importància d'adoptar un enfocament holístic. La sessió serà pràctica i dinàmica, estructurada a través de casos pràctics per treballar en grups.
 • Contextualització, anàlisi de drets i identificació del projecte
 • Consideracions prèvies per a l'elaboració d'indicadors: indicadors de desenvolupament i indicadors de drets humans
 • Formulació del projecte i elaboració d'indicadors amb EGiBDH
Sessió 3: Aplicació pràctica de l'EGiBDH (II) | Divendres, 3 de novembre, de 16 a 20h
Continuació de la sessió anterior amb la mateixa metodologia pràctica i de treball en grups. Els continguts estaran centrats en les fases de seguiment i avaluació interna encara que es donaran claus per l'avaluació externa.
 • Execució i seguiment de projectes: consideracions clau per a l'execució i pilars d'un seguiment amb EGiBDH.
 • Avaluació: anàlisi de grups d'interès, disseny i planificació de l'avaluació, característiques de l'equip tècnic, implementació i metodologia de l'avaluació.
Sessió 4: Aplicació pràctica de l'EGiBDH (III) | Dijous, 9 de novembre de 16 a 20h
Primera part: Aplicació pràctica del EGiBDH en l'àmbit organitzatiu
Posarem atenció a la construcció d'allò col·lectiu, organizacional i social i a les relacions de poder i la participació com a element d'anàlisi, amb l'objectiu de crear consciència sobre la naturalesa dels processos de transformació social, objectiu últim del EGiBDH, i sobre las capacitats i eines per treballar cap a dins de les nostres organitzacions.

Segona part: Elaboració de propostes i conclusions finals sobre dificultats, necessitats i reptes per a la correcta incorporació de l'EGiBDH.
Al llarg de totes les sessions s'aniran recollint aquestes propostes i en l'ultima sessió es treballarà de forma consensuada un document final.

Destinataris

Destinataris
 • Membres d'entitats (ONGD, associacions, fundacions, etc.) que treballan en cooperació per al desenvolupament a municipis de la província de Barcelona.
 • Personal municipal de les àrees de cooperació i d'altres relacionades amb drets humans (igualtat, ciutadania, participació, diversitat, immigració, etc.) dels municipis de la provincia de Barcelona.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Objectius

Objectius de la formació
 • Millorar els coneixements i les capacitats tècniques del personal d'ONGD i municipis per dur a terme les intervencions amb EGiBDH
 • Dotar de les eines necessàries als membres d'entitats de cooperació per a la integració del EGiBDH als projectes cooperació, amb especial atenció al seguiment i avaluació, i afavorir la seva implementació pràctica.
 • Iniciar i/o aprofundir en la construcció de capacitats per a la utilització i el desplegament del EGiBDH en els nivells estratègic i operatiu dels projectes de cooperació i a nivell organitzatiu tant d'entitats com de municipis, cap a l'horitzontalitat i multisectorialitat.
 • Determinar reptes per a la correcta incorporació del EGiBDH.

Professorat

Professorat: David Bondia Professor titular de Dret i Relacions Internacionals i president de l'Institut de Drets Humans de Catalunya. María Llanos del Corral Llicenciada en Psicologia social, màster en Cooperació Internacional, camp on va treballar més de set anys. És co-fundadora de Eroles Project i consultora de canvis organitzacionals. Marcel Masferrer Consultor independent de cooperació internacional per al desenvolupament. Expert en totes les fases del projecte, amb especial èmfasi en avaluacions. June Orenga Responsable de Formació de l?Institut de Drets Humans de Catalunya. Ha treballat en aquests àmbits a ONGD com a les Nacions Unides a Américal Llatina i a Europa. Anna Palacios Directora de l'Institut de Drets Humans de Catalunya. Experta en Dret Internacional dels Drets Humans i en mecanismes internacionals de protecció dels drets humans.

Lloc on s'imparteix el curs

Barcelona

Horari

16h-20h
Curs d'Enfocament de Gènere i Basat en Drets Humans als projectes de cooperació. Aplicació pràctica (Barcelona)
Institut de Drets Humans de Catalunya
Campus i seus: Institut de Drets Humans de Catalunya
Institut de Drets Humans de Catalunya
Pau Claris, 92 entl. 1a 08012 Barcelona (Barcelona)
Sol·licita informació
X