Descripció

Estudis de segon cicle, amb una estructura quadrimestral i un total de 150 crèdits organitzats en 4 quadrimestres.Per a les assignatures ofertes en règim semipresencial, els crèdits teòrics són no presencials, els crèdits d'aplicació s'imparteixen en forma de treball cooperatiu i els crèdits de laboratori són presencials.  

Objectius docents: formar en el camp de les tecnologies de la informació i les comunicacions; proporcionar a l'estudiantat una sòlida base matemàtica i científica que li permeti el desenvolupament professional de les activitats en enginyeria i li faciliti la formació permanent; dotar-lo de coneixements socioeconòmics perquè tingui pautes d'anàlisi de la dimensió social de la seva activitat professional, per tal que pugui prendre decisions amb plena responsabilitat, i afavorir el desenvolupament de la seva personalitat promovent la seva participació en activitats culturals extraacadèmiques mitjançant l'associacionisme estudiantil.

Temari del curs

Quart curs  
Quadrimestre 4A  
Sistemes Electrònics de Control (4,5)  
Organització d'Empreses (4,5)  
Instrumentació Electrònica (6)  
Equips Electrònics (6)  
Dispositius Electrònics i Fotònics (6)  
Circuits d'Alta Freqüència (4,5)  
Assignatures de lliure elecció (6)  

Cinquè curs  
Quadrimestre 4B, 5A, 5B  
Disseny Microelectrònic I (6)  
Disseny Microelectrònic II (6)  
Aplicacions a l'Enginyeria Electrònica I (6)  
Aplicacions a l'Enginyeria Electrònica II (6)  
Sistemes Digitals I (6)  
Sistemes Digitals II (6)  
Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius (4,5)  
Laboratori d'Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius (4,5)  
Xarxes, Sistemes i Serveis de Comunicació (6)  
Laboratori de Telemàtica (3)  
Dispositius Electrònics i Fotònics II (6)  
Processament del Senyal i Comunicacions (6)  
Assignatures de lliure elecció (9)  
Assignatures optatives (24)  

Projecte de fi de carrera  
Projecte de Fi de Carrera I (6)  
Projecte de Fi de Carrera II (9)
Veure més

Destinataris

Titulacions que donen accés directe: primer cicle d'Enginyeria de Telecomunicació; Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat en Electrònica Industrial; Enginyeria Tècnica de Telecomunicació, especialitat en Sistemes de Telecomunicació i Sistemes Electrònics.  
Titulacions que requereixen superar complements de formació: primer cicle d'Enginyeria Informàtica; primer cicle d'Enginyeria Industrial; Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat en Electricitat, Enginyeria Tècnica d'Informàtica de Sistemes; Enginyeria Tècnica de Telecomunicació, especialitat en Telemàtica i Imatge i So; primer cicle de la Llicenciatura de Física.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Enginyeria Electrònica.Barcelona.ETSETB

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Enginyeria Electrònica.Barcelona.ETSETB