Màster Universitari en Enginyeria industrial

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona - UPC

Màster oficial
Presencial
Oficial / Homologat
2 Anys
5.060 €

Descripció

El màster universitari en Enginyeria Industrial habilita per a l'exercici de la professió regulada d'enginyer / a industrial, com a objectiu oferir formació tecnicocientífica multidisciplinari, a partir d'una visió global en els àmbits de les tecnologies industrials.

El màster universitari en Enginyeria Industrial juntament amb el grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials constitueixen, a la UPC, un programa integrat.

Requisits

Hi poden accedir:

• Titulats i titulades del grau en Enginyeria de Tecnologies Industrials

• Titulats i titulades en Enginyeria Industrial

• Titulats i titulades de graus que permetin accedir a la professió regulada d'enginyer / a tècnic / a industrial

• Enginyeries tècniques. amb complements de formació

Criteris d'admissió

• S'exigeix ??el nivell B2 d'anglès i B2.2 d'espanyol (estudiants estrangers). Es valorarà la universitat de procedència i la titulació, l'adequació dels continguts cientificotecnològics adquirits en els mòduls de formació bàsica, comuna a la branca industrial i de tecnologia específica del grau d'accés. La comissió acadèmica del màster assignarà una qualificació a cada aspirant a la següent ponderació:

o 50% correspondència de les competències de la titulació d'accés de l'estudiant amb les competències d'aquest màster.

o 40% expedient acadèmic (és la nota mitjana ponderada de l'expedient acadèmic sense tenir en compte el TFG i les assignatures optatives).

o 10% experiència professional.

Veure més

Durada

Dos cursos acadèmics, 120 crèdits ECTS. Inici setembre i febrer.

Perspectives laborals

La incorporació al món laboral dels titulats i titulades d'aquest màster vindrà facilitada per la visió tecnològica de conjunt i multidisciplinar obtinguda, la qual cosa permetrà la seva incorporació a qualsevol tipus de projectes de l'àmbit industrial. Altres àmbits en els quals podran exercir la seva professió són les enginyeries, oficines tècniques, departaments d'I + D + I, producció i compres o consultories tecnològiques, de gestió i de disseny de plantes industrials i direcció de projectes, àmbits tots ells que demanen actualment enginyers de caràcter polivalent. En definitiva, aquest màster universitari en Enginyeria Industrial confereix una gran versatilitat i flexibilitat en l'ocupabilitat i capacita per desenvolupar i liderar projectes en tots els sectors industrials. La formació obtinguda en organització i en tècniques de gestió ha atorgat a l'enginyeria industrial una funció significativa en la direcció d'empreses industrials i de serveis.

Preu

5.060 €

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Màster Universitari en Enginyeria industrial

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Màster Universitari en Enginyeria industrial