Màster Universitari en Enginyeria industrial

1048 Persones estan visitant aquest curs
Preu 5.060 €
Sol·licita informació
Màster Universitari en Enginyeria industrial
Sol·licita informació
Màster oficial
Oficial / homologat
Presencial
Barcelona
2 anys
Preu 5.060 €

Descripció

El màster universitari en Enginyeria Industrial habilita per a l'exercici de la professió regulada d'enginyer / a industrial, com a objectiu oferir formació tecnicocientífica multidisciplinari, a partir d'una visió global en els àmbits de les tecnologies industrials.
El màster universitari en Enginyeria Industrial juntament amb el grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials constitueixen, a la UPC, un programa integrat.

Requisits

Hi poden accedir:
• Titulats i titulades del grau en Enginyeria de Tecnologies Industrials
• Titulats i titulades en Enginyeria Industrial
• Titulats i titulades de graus que permetin accedir a la professió regulada d'enginyer / a tècnic / a industrial
• Enginyeries tècniques. amb complements de formació
Criteris d'admissió
• S'exigeix ??el nivell B2 d'anglès i B2.2 d'espanyol (estudiants estrangers). Es valorarà la universitat de procedència i la titulació, l'adequació dels continguts cientificotecnològics adquirits en els mòduls de formació bàsica, comuna a la branca industrial i de tecnologia específica del grau d'accés. La comissió acadèmica del màster assignarà una qualificació a cada aspirant a la següent ponderació:
o 50% correspondència de les competències de la titulació d'accés de l'estudiant amb les competències d'aquest màster.
o 40% expedient acadèmic (és la nota mitjana ponderada de l'expedient acadèmic sense tenir en compte el TFG i les assignatures optatives).
o 10% experiència professional.

¿Necesitas información sobre cursos? Llámanos al 900 293 573

Llamada gratuita de lunes a viernes de 9h a 20h

Durada

Dos cursos acadèmics, 120 crèdits ECTS. Inici setembre i febrer.

Perspectives laborals

La incorporació al món laboral dels titulats i titulades d'aquest màster vindrà facilitada per la visió tecnològica de conjunt i multidisciplinar obtinguda, la qual cosa permetrà la seva incorporació a qualsevol tipus de projectes de l'àmbit industrial. Altres àmbits en els quals podran exercir la seva professió són les enginyeries, oficines tècniques, departaments d'I + D + I, producció i compres o consultories tecnològiques, de gestió i de disseny de plantes industrials i direcció de projectes, àmbits tots ells que demanen actualment enginyers de caràcter polivalent. En definitiva, aquest màster universitari en Enginyeria Industrial confereix una gran versatilitat i flexibilitat en l'ocupabilitat i capacita per desenvolupar i liderar projectes en tots els sectors industrials. La formació obtinguda en organització i en tècniques de gestió ha atorgat a l'enginyeria industrial una funció significativa en la direcció d'empreses industrials i de serveis.
Màster Universitari en Enginyeria industrial
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona - UPC
Campus i seus: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona - UPC
Escola Técnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona (UPC)
Avda. Diagonal 647 08028 Barcelona
Sol·licita informació
X