Enginyeria en Tecnologies Industrials

Grau
Oficial / homologat
Presencial
Girona
240 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

Branca de coneixement:  Enginyeria i arquitectura 

Temari

¦Primer curs
¦Matemàtiques (B): 15,00 crèdits
¦Física (B): 12,00 crèdits
¦Expressió gràfica (B): 9,00 crèdits
¦Química (B): 6,00 crèdits
¦Informàtica (B): 6,00 crèdits
¦Empresa (B): 6,00 crèdits
¦Fonaments de ciència de materials (OB): 6,00 crèdits
¦Segon curs
¦Estadística (B): 6,00 crèdits
¦Mecànica de fluids i termotècnia (OB): 11,00 crèdits
¦Sistemes elèctrics, electrònics i automàtics (OB): 11,00 crèdits
¦Mecànica i resistència de materials (OB): 17,00 crèdits
¦Aplicacions en màquines i estructures (OB): 5,00 crèdits
¦Automàtica i informàtica industrial (OB): 4,00 crèdits
¦Tècniques analítiques (OB): 6,00 crèdits
¦Tercer curs
¦Producció industrial i medi ambient (OB): 5,00 crèdits
¦Aplicacions de sistemes hidràulics i tèrmics (OB): 11,00 crèdits
¦Aplicacions en màquines i estructures (OB): 10,00 crèdits
¦Aplicacions elèctriques i electròniques (OB): 14,00 crèdits
¦Automàtica i informàtica industrial (OB): 5,00 crèdits
¦Enginyeria química (OB): 5,00 crèdits
¦Tècniques analítiques (OB): 6,00 crèdits
¦Aptituds professionals (OB): 3,00 crèdits
¦Quart curs
¦Producció industrial i medi ambient (OB): 7,00 crèdits
¦Projectes (OB): 4,00 crèdits
¦Tècniques analítiques (OB): 4,00 crèdits
¦Optatives (OP): 25,00 crèdits
¦Projecte fi de grau (OB): 15,00 crèdits
AL LLARG DE LA CARRERA CAL SUPERAR ELS REQUISITS SEGÜENTS
¦Optativitat + reconeixement acadèmic: 31,00 crèdits (amb un màxim de 6 crèdits de reconeixement acadèmic, que també es poden cobrir cursant assignatures optatives)
¦Cal superar 1 dels mòduls següents:

•Nivell B2.1 - Alemany
¦
¦Nivell B2.1 - Anglès
¦
¦Nivell B2.1 - Francès
¦
¦Nivell B2.1 - Italià
¦
¦Nivell B2 - Alemany
¦
¦Nivell B2 - Anglès
¦
¦Nivell B2 - Francès
¦
¦Nivell B2 - Italià
¦
¦Nivell C1 - Alemany
¦
¦Nivell C1 - Anglès
¦
¦Nivell C1 - Francès
¦
¦Nivell C1 - Italià

Durada

4 anys

Titulació obtinguda

Graduat/ada en Enginyeria en Tecnologies Industrials per la Universitat de Girona
Enginyeria en Tecnologies Industrials
Escuela Politécnica Superior de la Universitat de Girona (UdG)
Campus i seus: Escuela Politécnica Superior de la Universitat de Girona (UdG)
Escuela Politécnica Superior de la Universitat de Girona (UdG)
Campus de Montilivi 17071 Girona
Cursos més populars
X