Enginyeria en Tecnologies Industrials

1040 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Informa't sobre les condicions
Sol·licita informació
Escuela Politécnica Superior de la Universitat de Girona (UdG)
Enginyeria en Tecnologies Industrials
Sol·licita informació
Grau
Oficial / homologat
Presencial
Girona
240 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

Branca de coneixement:  Enginyeria i arquitectura 

Temari

¦Primer curs
¦Matemàtiques (B): 15,00 crèdits
¦Física (B): 12,00 crèdits
¦Expressió gràfica (B): 9,00 crèdits
¦Química (B): 6,00 crèdits
¦Informàtica (B): 6,00 crèdits
¦Empresa (B): 6,00 crèdits
¦Fonaments de ciència de materials (OB): 6,00 crèdits
¦Segon curs
¦Estadística (B): 6,00 crèdits
¦Mecànica de fluids i termotècnia (OB): 11,00 crèdits
¦Sistemes elèctrics, electrònics i automàtics (OB): 11,00 crèdits
¦Mecànica i resistència de materials (OB): 17,00 crèdits
¦Aplicacions en màquines i estructures (OB): 5,00 crèdits
¦Automàtica i informàtica industrial (OB): 4,00 crèdits
¦Tècniques analítiques (OB): 6,00 crèdits
¦Tercer curs
¦Producció industrial i medi ambient (OB): 5,00 crèdits
¦Aplicacions de sistemes hidràulics i tèrmics (OB): 11,00 crèdits
¦Aplicacions en màquines i estructures (OB): 10,00 crèdits
¦Aplicacions elèctriques i electròniques (OB): 14,00 crèdits
¦Automàtica i informàtica industrial (OB): 5,00 crèdits
¦Enginyeria química (OB): 5,00 crèdits
¦Tècniques analítiques (OB): 6,00 crèdits
¦Aptituds professionals (OB): 3,00 crèdits
¦Quart curs
¦Producció industrial i medi ambient (OB): 7,00 crèdits
¦Projectes (OB): 4,00 crèdits
¦Tècniques analítiques (OB): 4,00 crèdits
¦Optatives (OP): 25,00 crèdits
¦Projecte fi de grau (OB): 15,00 crèdits
AL LLARG DE LA CARRERA CAL SUPERAR ELS REQUISITS SEGÜENTS
¦Optativitat + reconeixement acadèmic: 31,00 crèdits (amb un màxim de 6 crèdits de reconeixement acadèmic, que també es poden cobrir cursant assignatures optatives)
¦Cal superar 1 dels mòduls següents:

•Nivell B2.1 - Alemany
¦
¦Nivell B2.1 - Anglès
¦
¦Nivell B2.1 - Francès
¦
¦Nivell B2.1 - Italià
¦
¦Nivell B2 - Alemany
¦
¦Nivell B2 - Anglès
¦
¦Nivell B2 - Francès
¦
¦Nivell B2 - Italià
¦
¦Nivell C1 - Alemany
¦
¦Nivell C1 - Anglès
¦
¦Nivell C1 - Francès
¦
¦Nivell C1 - Italià

¿Necesitas información sobre cursos? Llámanos al 900 293 573

Llamada gratuita de lunes a viernes de 9h a 20h

Durada

4 anys

Titulació obtinguda

Graduat/ada en Enginyeria en Tecnologies Industrials per la Universitat de Girona
Enginyeria en Tecnologies Industrials
Escuela Politécnica Superior de la Universitat de Girona (UdG)
Campus i seus: Escuela Politécnica Superior de la Universitat de Girona (UdG)
Escuela Politécnica Superior de la Universitat de Girona (UdG)
Campus de Montilivi 17071 Girona
Sol·licita informació
X