Escolta privat

Curs
Presencial
Barcelona
Consulteu el preu

Descripció

El títol d'escorta privat augmenta el valor de la titulació de vigilant de seguretat, no caduca i et permetrà una major progressió en la teva carrera professional en el sector de la seguretat privada.

Els aspirants a Escortes Privats, un cop superat el curs, hauran de contestar per escrit en quinze minuts a un qüestionari de vint preguntes organitzat pel Cos Nacional de Policia. Aquesta prova es qualificarà de zero a deu punts, i caldrà aconseguir un mínim de cinc per aprovar.

És possible presentar-se en la mateixa convocatòria a les proves per a Vigilants de Seguretat i a les d'alguna o algunes de les seves especialitats. En aquest cas, els aspirants realitzaran totes les proves previstes per a les quals hagin estat convocats, però s'exigeix ??la superació de l'examen de Vigilant de Seguretat, perquè li siguin qualificats els de les especialitats.

Per obtenir l'habilitació d'Escorta Privat dels aspirants a aquesta especialitat hauran de superar els mòduls específics, determinats per la Secretaria d'Estat de Seguretat (curs amb un contingut mínim de 60 hores lectives).

Temari

Mòdul jurídic:
 • Tema 1. Dret Administratiu especial. El Escorta Privat: Naturalesa. Requisits per a l'obtenció de l'habilitació.
 • Tema 2. Funcions a desenvolupar pel Escorta Privat.
 • Tema 3. Porte i dipòsit de l'arma de foc.


Mòdul tècnic:
 • Tema 1. La protecció. Fonts i fonaments de perill. La protecció integral.
 • Tema 2. Protecció dinàmica (I). Teoria esfèrica de la protecció. Teoria dels cercles concèntrics. Graons i nivells de seguretat. Evaluació dels dispositius. Coordinació amb el Departament de Seguretat.
 • Tema 3. Protecció dinàmica (II). Tècniques de protecció en moviment. Interior d'edificis. Escales i ascensors. Línies de rebuda i control. Evacuacions.
 • Tema 4. Protecció estàtica. Al domicili. En el lloc de treball. Coordinació de serveis.
 • Tema 5. Tècniques de seguretat en vehicles. Característiques del vehicle i dels conductors. Càpsules de seguretat sobre vehicles. Conducció evasiva: Defensiva, ofensiva. Contramesures electròniques: Inhibidors de freqüència, Pertorbadors.
 • Tema 6. Caravanes i itineraris. Classificació de les caravanes. Itineraris: Principal, alternatiu, d'evacuació, de fuga. Funcions i competències atribuïdes als escortes privats en els apartats anteriors. Dispositius de localització i seguiment via satèl·lit. Sistemes de posicionament global (GPS).
 • Tema 7. Tècniques d'informació i observació. La informació com a element imprescindible en la protecció. L'observació com a font d'informació i tècnica dissuasòria.
 • Tema 8. Els procediments de l'agressor. Mètodes d'actuació. L'atemptat. El segrest. L'amenaça. L'extorsió.
 • Tema 9. Armament. Armes reglamentàries per a la seva utilització per escortes privats. Estudi de les armes reglamentàries. Cartutxeria i munició. Conservació i neteja.
 • Tema 10. Teoria del tir. Balística interna. Balística externa. Balística d'efectes.
 • Tema 11. Normes de seguretat en el maneig d'armes. Generals i específiques.
 • Tema 12. Tir d'instrucció. Pràctiques de foc real i / o de fogueig o en simulador homologat, amb les armes reglamentàries.

Requisits

A més dels requisits generals per a obtenir l'habilitació com a vigilant de seguretat, els aspirants a l'especialitat d'escorta privat hauran de tenir una alçada mínima de 1,65 metres els homes i 1,60 metres les dones.
Escolta privat
Centre d'Estudis FIF Futur i Formació
Campus i seus: Centre d'Estudis FIF Futur i Formació
Centre d'Estudis FIF Futur i Formació
C/ La jota, 6 08016 Barcelona
Cursos més populars
Sol·licita informació
X