Descripció

El títol d'escorta privat augmenta el valor de la titulació de vigilant de seguretat, no caduca i et permetrà una major progressió en la teva carrera professional en el sector de la seguretat privada.Els aspirants a Escortes Privats, un cop superat el curs, hauran de contestar per escrit en quinze minuts a un qüestionari de vint preguntes organitzat pel Cos Nacional de Policia. Aquesta prova es qualificarà de zero a deu punts, i caldrà aconseguir un mínim de cinc per aprovar.És possible presentar-se en la mateixa convocatòria a les proves per a Vigilants de Seguretat i a les d'alguna o algunes de les seves especialitats. En aquest cas, els aspirants realitzaran totes les proves previstes per a les quals hagin estat convocats, però s'exigeix ??la superació de l'examen de Vigilant de Seguretat, perquè li siguin qualificats els de les especialitats.Per obtenir l'habilitació d'Escorta Privat dels aspirants a aquesta especialitat hauran de superar els mòduls específics, determinats per la Secretaria d'Estat de Seguretat (curs amb un contingut mínim de 60 hores lectives).
Veure més

Temari del curs

Mòdul jurídic:
 • Tema 1. Dret Administratiu especial. El Escorta Privat: Naturalesa. Requisits per a l'obtenció de l'habilitació.
 • Tema 2. Funcions a desenvolupar pel Escorta Privat.
 • Tema 3. Porte i dipòsit de l'arma de foc.


Mòdul tècnic:
 • Tema 1. La protecció. Fonts i fonaments de perill. La protecció integral.
 • Tema 2. Protecció dinàmica (I). Teoria esfèrica de la protecció. Teoria dels cercles concèntrics. Graons i nivells de seguretat. Evaluació dels dispositius. Coordinació amb el Departament de Seguretat.
 • Tema 3. Protecció dinàmica (II). Tècniques de protecció en moviment. Interior d'edificis. Escales i ascensors. Línies de rebuda i control. Evacuacions.
 • Tema 4. Protecció estàtica. Al domicili. En el lloc de treball. Coordinació de serveis.
 • Tema 5. Tècniques de seguretat en vehicles. Característiques del vehicle i dels conductors. Càpsules de seguretat sobre vehicles. Conducció evasiva: Defensiva, ofensiva. Contramesures electròniques: Inhibidors de freqüència, Pertorbadors.
 • Tema 6. Caravanes i itineraris. Classificació de les caravanes. Itineraris: Principal, alternatiu, d'evacuació, de fuga. Funcions i competències atribuïdes als escortes privats en els apartats anteriors. Dispositius de localització i seguiment via satèl·lit. Sistemes de posicionament global (GPS).
 • Tema 7. Tècniques d'informació i observació. La informació com a element imprescindible en la protecció. L'observació com a font d'informació i tècnica dissuasòria.
 • Tema 8. Els procediments de l'agressor. Mètodes d'actuació. L'atemptat. El segrest. L'amenaça. L'extorsió.
 • Tema 9. Armament. Armes reglamentàries per a la seva utilització per escortes privats. Estudi de les armes reglamentàries. Cartutxeria i munició. Conservació i neteja.
 • Tema 10. Teoria del tir. Balística interna. Balística externa. Balística d'efectes.
 • Tema 11. Normes de seguretat en el maneig d'armes. Generals i específiques.
 • Tema 12. Tir d'instrucció. Pràctiques de foc real i / o de fogueig o en simulador homologat, amb les armes reglamentàries.
Veure més

Requisits

A més dels requisits generals per a obtenir l'habilitació com a vigilant de seguretat, els aspirants a l'especialitat d'escorta privat hauran de tenir una alçada mínima de 1,65 metres els homes i 1,60 metres les dones.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Escolta privat

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos