Descripció

Dominar els continguts d'un contracte d'arrendament d'un immoble de naturalesa urbana.Adquirir coneixements sòlids i actualitzats que permeti aplicar els aspectes legals i de tramitació, fiscals, a l'hora de gestionar i dur a terme la gestió dels arrendaments urbans


Temari del curs

Mòdul 1. El contracte d'arrendament d'immoble de naturalesa urbana I
 • Concepte. Característiques i tipus de contractes.
 • Normativa i àmbit d'aplicació.
 • Arrendaments exclosos.
 • Condició d'arrendament.
 • Règim transitori.
 • Exercici d'autoavaluació.
Mòdul 2. El contracte d'arrendament d'immoble de naturalesa urbana II
 • Durada del contracte.
 • Resolució del dret de l'arrendador.
 • Cessió i subarrendament.
 • Alienació de l'habitatge arrendat. Dret d'adquisició preferent.
 • Drets i obligacions de les parts. Obres de conservació i millora.
 • Subrogació.
 • Suspensió, resolució i extinció del contracte.
 • Exercicis d'autoavaluació.
Mòdul 3. La renda en el contracte d'arrendament de naturalesa urbana
 • Determinació de la renda.
 • Actualització de la renda.
 • Elevació de la renda per millores.
 • Quantitats assimilades. Despeses generals i de serveis individuals.
 • Exercicis Autoavaluació.
Mòdul 4. L'arrendament per a ús diferent del d'habitatge
 • Introducció.
 • El Arrendament d'Indústria.
 • Altres arrendaments exclosos.
 • Alienació de la finca arrendada.
 • Conservació, millores i obres de l'arrendatari.
 • Dret d'adquisició preferent.
 • Cessió del contracte i subarrendament.
 • Mort de l'arrendatari.
 • Indemnització a l'arrendatari.
 • Resolució de ple dret.
 • Especial referència al tractament registral dels arrendaments urbans.
 • Exercicis d'autoavaluació.
Mòdul 5. Disposicions comunes als contractes d'arrendament de naturalesa urbana
 • Fiança.
 • Formalització de l'arrendament.
 • Exercicis d'autoavaluació.
Mòdul 6. Fiscalitat dels arrendaments urbans i Processos arrendaticis
 • Fiscalitat dels arrendaments urbans.
 • Processos arrendaticis.
 • Exercicis d'autoavaluació.
Veure més

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Expert en Arrendaments Urbans

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Expert en Arrendaments Urbans