Expert en Arrendaments Urbans

1061 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
Estudios de Empresa. Escuela de formación empresarial
Expert en Arrendaments Urbans
Sol·licita informació
Curs
On-line | Distància
120 hores
Consulteu el preu

Descripció

Dominar els continguts d'un contracte d'arrendament d'un immoble de naturalesa urbana.

Adquirir coneixements sòlids i actualitzats que permeti aplicar els aspectes legals i de tramitació, fiscals, a l'hora de gestionar i dur a terme la gestió dels arrendaments urbans

Temari

Mòdul 1. El contracte d'arrendament d'immoble de naturalesa urbana I
 • Concepte. Característiques i tipus de contractes.
 • Normativa i àmbit d'aplicació.
 • Arrendaments exclosos.
 • Condició d'arrendament.
 • Règim transitori.
 • Exercici d'autoavaluació.
Mòdul 2. El contracte d'arrendament d'immoble de naturalesa urbana II
 • Durada del contracte.
 • Resolució del dret de l'arrendador.
 • Cessió i subarrendament.
 • Alienació de l'habitatge arrendat. Dret d'adquisició preferent.
 • Drets i obligacions de les parts. Obres de conservació i millora.
 • Subrogació.
 • Suspensió, resolució i extinció del contracte.
 • Exercicis d'autoavaluació.
Mòdul 3. La renda en el contracte d'arrendament de naturalesa urbana
 • Determinació de la renda.
 • Actualització de la renda.
 • Elevació de la renda per millores.
 • Quantitats assimilades. Despeses generals i de serveis individuals.
 • Exercicis Autoavaluació.
Mòdul 4. L'arrendament per a ús diferent del d'habitatge
 • Introducció.
 • El Arrendament d'Indústria.
 • Altres arrendaments exclosos.
 • Alienació de la finca arrendada.
 • Conservació, millores i obres de l'arrendatari.
 • Dret d'adquisició preferent.
 • Cessió del contracte i subarrendament.
 • Mort de l'arrendatari.
 • Indemnització a l'arrendatari.
 • Resolució de ple dret.
 • Especial referència al tractament registral dels arrendaments urbans.
 • Exercicis d'autoavaluació.
Mòdul 5. Disposicions comunes als contractes d'arrendament de naturalesa urbana
 • Fiança.
 • Formalització de l'arrendament.
 • Exercicis d'autoavaluació.
Mòdul 6. Fiscalitat dels arrendaments urbans i Processos arrendaticis
 • Fiscalitat dels arrendaments urbans.
 • Processos arrendaticis.
 • Exercicis d'autoavaluació.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Expert en Arrendaments Urbans
Estudios de Empresa. Escuela de formación empresarial
Campus i seus: Estudios de Empresa. Escuela de formación empresarial
Estudios de Empresa. Escuela de formación empresarial
Paseo Fabra i Puig, 10-12 08008 Barcelona
Sol·licita informació
X