Expert Gestió Lean nivell avançat

Preu 1.325 €
Sol·licita informació
Profit Control
Expert Gestió Lean nivell avançat
Sol·licita informació
Curs
On-line
180 hores
Preu 1.325 €

Descripció

L'objectiu consisteix a aprofundir en el coneixement del Sistema de Producció sota la Filosofia de Lean Manufacturing i la perspectiva de la millora contínua. Es tracta de detectar i implementar Oportunitats de millora.
Donar a conèixer als participants les múltiples avantatges resultants de l'aplicació de la Millora Contínua en la seva Organització.
Dotar-los del coneixement Lean pel que fa a Tècniques, Eines i Metodologia, de manera que obtinguin els coneixements, vocabulari i capacitat per donar suport a una iniciativa Lean en la seva Organització.
Capacitar per a assumir el paper de promotors de la millora Contínua amb les majors garanties d'èxit.

Temari

Mòdul 1: Eines de la Qualitat
1. Introducció a la Millora Contínua. Metodologia PDCA.
2. La Cultura Lean. Els 7 +1 deixalles. Flux continu.
3. Activitats de Valor Afegit. Activitats de No Valor Afegit.
4. Les eines bàsiques de la qualitat:
a. histogrames
b. Gràfics de Pareto
c. Full de recollida de dades
d. Diagrames de Flux
e. Diagrames causa-efecte. Brainstorming. Diagrama d'arbre i diagrama d'afinitat.
f. Gràfics de control
g. Diagrames de dispersió i correlació.
5. Les eines avançades de la qualitat:
a. Els 5 per què s,
b. AMFE
c. QFD.
6. Exemples pràctics d'aplicació de les eines.

Mòdul 2: Metodologia de les 5 Esses 1. La Metodologia "5 S", base del Lean Management. 2. L'objectiu de les 5 Esses: Creació de gestió participativa i gestió del lloc de treball. 3. Metodologia "5 S" pas a pas. Els "SOLS". 4. La necessitat del treball en equip. 5. Gestió participativa. Creació de l'àmbit participatiu a nivell operatiu. 6. Exemples pràctics. Exemples d'implantació. 7. Rols i responsabilitats. Definició i assignació de responsabilitats als diferents nivells. 8. Com coordinar i impulsar la implantació d'un projecte 5 Esses viu. 9. Manteniment i gestió de propostes de millora. Dinàmica d'auditories i gestió de propostes de millora. 10. Les 5 Esses com a element motivador.
11. Errors comuns en 5 Esses. Exemples de les trampes a evitar. 12. Conclusions finals.

Mòdul 3: Metodologia SMED 1. La Cultura "Lean". Els 7 +1 malbarataments. 2. Els Problemes com una Oportunitat de Millora. 3. Les activitats de valor afegit. 4. La Metodologia SMED pas a pas. 5. El SMED, la Fórmula 1 de la Producció. 6. Definició del temps de canvi. 7. Les 4 etapes del SMED. 8. Les operacions internes i les operacions externes. 9. Exemples de posada en pràctica del SMED. 10. Com es passa d'una canvi de 12 hores a un canvi de 4 hores. 11. Exemples pràctics d'aplicació

Mòdul 4: Indicadors TPM de Productivitat (OEE, MTTR, MTBF) 1. La importància del mesurament. Les grans pèrdues. 2. Indicador TPM de Productivitat per excel·lència: OEE. Càlcul de les taxes de disponibilitat, rendiment i qualitat. 3. Indicadors TPM de Manteniment per excel·lència: MTTR i MTBF 4. Exemples pràctics de càlcul dels indicadors. Resolució.

Mòdul 5: Poka-Yoke 1. Re-escrivint la Llei de Murphy. 2. Introducció a la teoria del Sistema Poka-Yoke. Els errors i els defectes. 3. La Cultura dels "Zeros Defectes" com a part de la filosofia Lean. 4. Exemples pràctics d'aplicació

Mòdul 6: Autocontrol i Polivalència 1. Enquadrament de l'Autocontrol i la Polivalència dins del Model Lean. 2. Necessitat del desplegament de l'Autocontrol. 3. Avantatges, Inconvenients i Límits del Autocontrol. 4. Necessitat de Polivalència en l'Organització. 5. Control de la Polivalència. 6. Exemples de Matriu Visual de Control de l'Polivalència

Mòdul 7: KANBAN 1. Introducció al Kanban. 2. Classificació ABC. 3. Exemples pràctics

Mòdul 8: VSA = VSM + VSD (Value Stream Analysys = Mapping + Design) 1. Generalitats de VSM (Value Stream Mapping): Definició i terminologia 2. Anàlisi de la cadena de valor actual (VSM): Selecció de la família de productes ; El diagrama de flux del procés; Les exigències del Client; Paràmetres del procés; Paràmetres de l'inventari; El flux de material; El flux d'informació; L'escala de temps; El takt time, el temps de valor afegit i els dies d'inventari 3. Disseny de la cadena de valor futura (VSD): Optimització de la cadena de valor; Identificació dels potencials Kaizen puntuals; Adaptació del ritme de producció; Creació del flux continu. La producció peça a peça; Producció push versus producció pull; Anivellació de la producció; El procés marcapàs.
4. Creació del Pla d'Acció: Confirmació Kaizen puntuals; Priorització per llaços; Definició d'objectius i terminis; Seguiment 5. Exemples d'Aplicació en els Sectors Industrial i de Serveis 6. Aplicació a ls Indústries de Procés. La roda de producció.

Destinataris

Dirigit a totes les àrees i personal amb responsabilitat en la Millora, ja sigui de Petites, Mitjanes o Grans Empreses.

Requisits

Requisits tècnics.
Equip informàtic amb un navegador d'Internet instal·lat i en perfecte funcionament. El navegador ha de tenir instal·lat l'última versió d'Adobe Flash Player.
Connexió a internet de banda ampla per a poder visualitzar els vídeos de forma correcta: Un programa editor / visor que pugui obrir documents de "Office" de Microsoft i un programa / visor de documents PDF (per exemple, Adobe Reader).
Auriculars per seguir les presentacions (o altaveus a l'ordinador si no).
S'aconsella utilitzar doble pantalla en mode extensió per a un millor seguiment dels exercicis resolts.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Metodologia

Metodologia en línia a través de: Documentació. L'alumne pot descarregar-se tota la documentació teòrica. Videos. L'alumne podrà visualitzar les vegades que necessiti els vídeos inserits corresponents a explicacions, exercicis resolts i casos pràctics. Exercicis. Podrà també l'alumne visualitzar els vídeos de tots exercicis resolts, perquè després pugui realitzar-los de forma autònoma.

Titulació obtinguda

Un cop realitzat el pagament del curs s'enviarà a l'alumne l'adreça electrònica del nostre campus virtual així com la contrasenya d'accés al curs, amb una validesa de 6 mesos. En finalitzar el curs l'alumne rebrà el certificat acreditatiu com Expert Gestió Lean, nivell avançat.
Expert Gestió Lean nivell avançat
Profit Control
Campus i seus: Profit Control
Profit Control
Ctra de Cànoves, 86 08302 Cardedeu (Barcelona)
Sol·licita informació
X