Descripció

Conèixer les fonts on neix l'ordenament de les relacions laborals, tant materials com formals, partint dels drets i principis de contingut laboral i social que es recullen en la Constitució Espanyola de 1978.Saber quina és la jerarquia del conjunt de normes que regulen l'àmbit laboral, contemplades fonamentalment en l'Estatut dels Treballadors i en el Codi Civil.Analitzar les funcions i competències de la Administració laboral com a forma de control per a una justa aplicació de la normativa vigent, tant a nivell estatal com autonòmic.Conèixer els aspectes fonamentals de la Llei d'Ocupació, la política d'ocupació i els seus objectius, el Sistema Nacional d'Ocupació, els agents de la intermediació laboral, les polítiques actives d'ocupació i la coordinació entre les polítiques actives i la protecció econòmica davant de la desocupació.


Veure més

Temari del curs

Relacions laborals
 • Fonts de l'ordenament laboral.
 • L'Administració laboral.
 • El contracte de treball.
 • Retribució i temps de treball.
 • Modalitats de contractació i mesures de foment de l'ocupació.
 • Modificació, suspensió i extinció de la relació laboral.
 • Extinció del contracte de treball per acomiadament.
 • Retencions i ingressos a compte de l'I.R.P.F.
Seguretat Social
 • El sistema de la Seguretat Social.
 • Inscripció i afiliació.
 • Cotització i recaptació.
 • Prestacions dela Seguretat Social.
 • Protecció a la desocupació.
 • La seguretat social del treballador autònom.
 • Confecció de nòmines i assegurances socials.
Prevenció de riscos laborals
 • Seguretat i salut en el treball.
 • Marc normatiu. Drets i deures.
 • Riscos lligats a la seguretat i al medi ambient.
 • Tècniques preventives i tipus de protecció.
 • Organització i gestió de la prevenció.
 • Plans d'emergència, evacuació i primers auxilis.
Veure més

Titulació obtinguda

Un cop superat el curs rebràs el diploma d'Estudis d'Empresa de Gestió Laboral i Seguretat Social.

Perspectives laborals


Un cop finalitzat el curs amb els coneixements adquirits, l'alumne tindrà la capacitat suficient per optar a una millora de la seva situació laboral, si ja té un lloc de treball, o per tenir accés al mercat de treball si no el té.

Per treballar en gestories i assessories.

Accedir a una organització de caràcter sindical en qualitat d'assessor o com a personal de plantilla.

Ser responsable de les qüestions laborals en una empresa o institució.

Com alumne de Estudios de Empresa, accediràs a la nostra Borsa de Treball, a la qual acudeixen moltes empreses que necessiten personal amb una excel·lent preparació.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Gestió laboral Seguretat Social

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Gestió laboral Seguretat Social