Gestió laboral Seguretat Social

1044 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
Estudios de Empresa. Escuela de formación empresarial
Gestió laboral Seguretat Social
Sol·licita informació
Curs
On-line | Distància
150 hores
Consulteu el preu

Descripció

Conèixer les fonts on neix l'ordenament de les relacions laborals, tant materials com formals, partint dels drets i principis de contingut laboral i social que es recullen en la Constitució Espanyola de 1978.

Saber quina és la jerarquia del conjunt de normes que regulen l'àmbit laboral, contemplades fonamentalment en l'Estatut dels Treballadors i en el Codi Civil.

Analitzar les funcions i competències de la Administració laboral com a forma de control per a una justa aplicació de la normativa vigent, tant a nivell estatal com autonòmic.

Conèixer els aspectes fonamentals de la Llei d'Ocupació, la política d'ocupació i els seus objectius, el Sistema Nacional d'Ocupació, els agents de la intermediació laboral, les polítiques actives d'ocupació i la coordinació entre les polítiques actives i la protecció econòmica davant de la desocupació.

Temari

Relacions laborals
 • Fonts de l'ordenament laboral.
 • L'Administració laboral.
 • El contracte de treball.
 • Retribució i temps de treball.
 • Modalitats de contractació i mesures de foment de l'ocupació.
 • Modificació, suspensió i extinció de la relació laboral.
 • Extinció del contracte de treball per acomiadament.
 • Retencions i ingressos a compte de l'I.R.P.F.
Seguretat Social
 • El sistema de la Seguretat Social.
 • Inscripció i afiliació.
 • Cotització i recaptació.
 • Prestacions dela Seguretat Social.
 • Protecció a la desocupació.
 • La seguretat social del treballador autònom.
 • Confecció de nòmines i assegurances socials.
Prevenció de riscos laborals
 • Seguretat i salut en el treball.
 • Marc normatiu. Drets i deures.
 • Riscos lligats a la seguretat i al medi ambient.
 • Tècniques preventives i tipus de protecció.
 • Organització i gestió de la prevenció.
 • Plans d'emergència, evacuació i primers auxilis.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Titulació obtinguda

Un cop superat el curs rebràs el diploma d'Estudis d'Empresa de Gestió Laboral i Seguretat Social.

Perspectives laborals

Un cop finalitzat el curs amb els coneixements adquirits, l'alumne tindrà la capacitat suficient per optar a una millora de la seva situació laboral, si ja té un lloc de treball, o per tenir accés al mercat de treball si no el té. Per treballar en gestories i assessories. Accedir a una organització de caràcter sindical en qualitat d'assessor o com a personal de plantilla. Ser responsable de les qüestions laborals en una empresa o institució. Com alumne de Estudios de Empresa, accediràs a la nostra Borsa de Treball, a la qual acudeixen moltes empreses que necessiten personal amb una excel·lent preparació.
Gestió laboral Seguretat Social
Estudios de Empresa. Escuela de formación empresarial
Campus i seus: Estudios de Empresa. Escuela de formación empresarial
Estudios de Empresa. Escuela de formación empresarial
Paseo Fabra i Puig, 10-12 08008 Barcelona
Sol·licita informació
X