Curs de Gestió pràctica dels residus. Legislació aplicable

1027 Persones estan visitant aquest curs
Preu 400 €
Sol·licita informació
RTM CALIDAD Y FORMACION
Curs de Gestió pràctica dels residus. Legislació aplicable
Sol·licita informació
Curs
Presencial
Barcelona
16 hores
Preu 400 €

Descripció

Curs presencial a Barcelona de Gestió Pràctica dels Residus. Legislació Aplicable.

Temari

1. Introducció
- Gestió de Residus. Caracterització i classificació. Catàleg de residus català i europeu.

2. Marc legal dels residus
- Concepte legal de Residu. Règim Competencial. Gestió i tractament dels residus.
- Normativa ambiental aplicable en matèria de residus. Sancions, multes i subvencions. Nova taxa de deposició de residus.

3. Gestió de residus a la pràctica
- Productor de residus, transportista i gestor autoritzat. Documentació: fitxes d'acceptació, fulls de seguiment, fulls de seguiment itinerant, justificants de retirada.
- Declaracions sobre normatives: declaració anual de residus, declaració anual d'envasos, estudi de minimització de residus especials.

4. Minimització. Valoració. Tractament i deposició. Auditoria

5. Casos pràctics
- Per a cadascuna de les empreses dels assistents al curs, es durà a terme l'anàlisi / catalogació dels residus, portant a terme un Pla d'Accions de canvi amb la finalitat de complir la legislació aplicable i / o millora en la seva gestió. Inversions, costos i rendibilitat de les accions.

Competències per a les quals et prepara el curs

Per aprendre .... Com gestionar els residus i escollir els transportistes i gestors autoritzats. Les diferents possibilitats que ofereix el mercat en la gestió dels residus. A conèixer la documentació a lliurar periòdicament a les administracions públiques (Declaració Anual de Residus, estudis de minimització, Declaració Anual d'Envasos, etc.) A evitar sancions administratives per incompliment de requisits legals aplicables ambientals. Com minimitzar la quantitat de residus i reduir l'impacte dels mateixos.

Destinataris

Directius, Comandaments i tècnics de producció, manteniment, medi ambient, qualitat i seguretat de les empreses interessades a conèixer la legislació aplicable en matèria de residus i / o millorar la gestió dels residus en les seves respectives organitzacions.

¿Necesitas información sobre cursos? Llámanos al 900 293 573

Llamada gratuita de lunes a viernes de 9h a 20h

Metodologia

Utilitzen una metodologia eminentment pràctica "learning by doing", és a dir, són pràctics i participatius (60% -80% del temps es dedica a casos pràctics).

Durada

25 de març de 2019 (Barcelona).

Objectius

- Conèixer la gestió a la pràctica dels residus i la legislació que li aplica. - Analitzar les inversions, els costos i la rendibilitat en la gestió dels residuos.Conocer la gestió a la pràctica dels residus, la legislació aplicable i l'anàlisi de les inversions, costos i rendibilitat de la gestió dels mateixos.

Titulació obtinguda

En finalitzar el curs (sempre que els participants hagin assistit a un 80% de les hores del curs) se'ls lliurarà un diploma acreditatiu de l'assistència al curs i aprofitament de tots els coneixements que en el s'han impartit.

Promocions

Descomptes:

     Aturats: 50%
     Professionals autònoms i particulars: 30%
     Empresa: 20% a partir de la 2a inscripció per a la mateixa convocatòria

No acumulables amb altres descomptes o accions promocionals.

D'aquest import, Les empreses que compleixin els requisits podran bonificar-ne l'import dels pagaments realitzats mensualment a la Seguretat Social. RTM realitza la gestió de la bonificació davant la FTFE en el cas de sol·licitar l'empresa client. El preu inclou: assistència al curs, documentació de l'alumne, els coffee breaks, els menjars i certificat d'assistència. A més, amb el preu indicat, s'inclou la realització per part del participant o d'un altre treballador de l'empresa (de manera opcional) del curs e-learning a Legislació Ambiental

Preu

Preu 400 €
400,00 Euros + 21% IVA.

Avantatges del curs

Beneficis per als participants: 1) La metodologia emprada en els nostres cursos és eminentment pràctica. Els cursos estan enfocats per a la posterior aplicació en l'entorn professional del participant (el 60- 80% del temps es dedica a casos pràctics). Metodologia d'impartició participativa i pràctica ("learning by doing"). 2) Entenem que el Formador és clau en aquesta tasca. És curosament seleccionat i disposa dels coneixements, experiència i aptituds formatives adequades. 3) Durant els cursos es realitzen proves de comprensió, per comprovar el grau de seguiment de la matèria per part dels participants. Es porta a terme un seguiment personalitzat per a cada participant. 4) En finalitzar els cursos els participants emplenen qüestionaris d'avaluació de la qualitat del curs amb la finalitat de mesurar l'abast dels objectius programats en la nostra formació i millorar contínuament per a poder complir les expectatives dels nostres assisteix

Horari

De 9:00 a 13:30 i de 15:00 a 18:30
Curs de Gestió pràctica dels residus. Legislació aplicable
RTM CALIDAD Y FORMACION
Campus i seus: RTM CALIDAD Y FORMACION
RTM CALIDAD Y FORMACION Barcelona
C/Berruguete 92, 1º2ª (Zona Olimpica Nou Vall d'Hebrón) 08035 Barcelona
Sol·licita informació
X