Curs Java

1043 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Informa't sobre les condicions
Sol·licita informació
CEPI-BASE
Curs Java
Sol·licita informació
Curs
Oficial / homologat
Presencial
Barcelona
120 hores
Consulteu el preu

Descripció

Aquest curs introduirà l'alumne en un dels llenguatges de programació amb major auge. Veient la creació d'applets (programes per a pàgines webs) i aplicacions corporatives.

 

Temari

1 - INTRODUCCIÓ
 
HISTÒRIA
 
QUÈ ÉS JAVA ?
 
CONVENCIONS USADES EN EXPEDIENT

2 - ENTORN DE DESENVOLUPAMENT
 
Programes del JDK
 
ECLIPSE
 
CREAR UN PROJECTE
 
PAQUET CREAR UN
 
CREAR UNA CLASSE
 
EL PRIMER PROGRAMA
 
OBRIR , TANCAR I GUARDAR CLASSES
 
EXERCICIS

3 - iniciant A LA PROGRAMACIÓ
 
TIPUS DE DADES SIMPLES
 
VARIABLES Nomenclatura I DECLARACIÓ DE Constants I
 
OPERADORS
 
FUNCIONS
 
VARIABLES ABAST DE LES
 
EXERCICIS

4 - ELEMENTS DE PROGRAMACIÓ
 
PRESA DE DECISIONS
 
BUCLES
 
Matrius ( arrays )
 
enumeracions
 
LECTURA DE TECLAT
 
EXERCICIS
 
EXERCICI D'AVALUACIÓ 1

5 - OBJECTES EN JAVA
 
QUÈ ÉS UN OBJECTE ?
 
encapsulació
 
HERÈNCIA
 
polimorfisme
 
ELS gENÈRICS
 
EXERCICIS

6 - COL · LECCIONS
 
COL · LECCIÓ DE INTERFÍCIE
 
LLISTA DE INTERFÍCIE
 
INTERFÍCIE SET
 
MAPA DE INTERFÍCIE
 
GESTIÓ DE COL · LECCIONS
 
EXERCICIS

7 - TRACTAMENT D'ERRORS
 
EXCEPCIONS
 
DEPURADOR
 
EXERCICIS

8 - INTERFÍCIE GRÀFICA 1
AWT
 
GIR
 
SWT
 
log in using WindowBuilder
 
EXERCICIS

9 - INTERFÍCIE GRÀFICA 2
 
ARQUITECTURA MODEL - VISTA - CONTROLADOR ( MVC )
 
MÉS COMPONENTS DE GIR
 
VARIS PLÀNOLS
 
EXERCICIS
 
EXERCICI D'AVALUACIÓ N º 2

10 - GRÀFICS I SONS
 
ELEMENTS GRÀFICS
 
IMATGES
 
SONS
 
EXERCICIS

11 - Fitxers
 
ACCÉS A Fitxers
 
JFileChooser
 
Fitxers de text
 
CLASSES serializables
 
EXERCICIS

12 - BASES DE DADES
 
JDBC ( Java Database CONNECTIVITAT )
 
ODBC ( Open Database Connectivity )
 
MYSQL
 
CLASSES DE JDBC
 
EXERCICIS

13 - Multi - Thread
 
FILS EN JAVA
Grups d' FILS
 
COMUNICACIÓ ENTRE FILS
 
EXERCICIS
 
EXERCICI D'AVALUACIÓ N º 3

14 - COMUNICACIONS
 
TREBALL EN XARXA
 
CLASSE URL
 
TOMAS
 SMTP

15 - JAVA A TELÈFONS MÒBILS
 
INTRODUCCIÓ
 
ARQUITECTURA Java2ME
 
MIDlets
 
COMPONENTS PER MIDlets
 
COMANDES
 
GRÀFICS
 
EXERCICIS

16 - JOCS PER MÒBILS
 
INTRODUCCIÓ
 
sprites
 
LECTURA DEL TECLAT
 
MAPES
 
MAPES AMB DESPLAÇAMENT
 
INTEL · LIGÈNCIA ARTIFICIAL
 
TRETS I Col · lisions
 
FINAL DEL JOC
 
SO
 
SOLUCIONS
 
EXERCICI 1
 
EXERCICI 2
 
EXERCICI 3
 
EXERCICI 4
 
EXERCICI D'AVALUACIÓ N º 4

Requisits

Es recomana tenir coneixements de disseny de pàgines web (HTML) i serveis d'Internet (WWW, Correu electrònic, ...)

¿Necesitas información sobre cursos? Llámanos al 900 293 573

Llamada gratuita de lunes a viernes de 9h a 20h

Metodologia

Tots els nostres cursos fan servir una metodologia activa i pràctica des del primer dia. Això és possible gràcies a l'Ensenyament Personalitzada professor-alumne, no hi ha grups.

Durada

La durada del curs és APROXIMADAMENT de 120 hores. Aquestes hores són estimades a manera de referència, no tots els alumnes necessiten les mateixes hores, tot depèn de la capacitat de cada un en assimilar el temari. Data d'inici: A consultar.

Titulació obtinguda

Certificació Oficial

Promocions

A través de la Fundació Tripartita, es pot aconseguir la formació bonificada. Només hi ha uns requisits per a això:
  • Els participants de la formació han d'estar donats d'alta dins del Règim General de la Seguretat Social.
  • L'assistència al curs ha de ser igual o superior a un 75% de la seva durada.
Es pot arribar fins al 100% de bonificació.

Preu

Consulteu el preu
A consultar.

Borsa de treball

En CEPI-BASE oferim un servei de borsa de treball gratuït a alumnes i ex-alumnes.
Campus i seus: CEPI-BASE
CEPI-BASE
C/ Balmes, 114 bajos 08008 Barcelona
Sol·licita informació
X