Grau de Criminologia (UOC)

1064 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Informa't sobre les condicions
Sol·licita informació
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Grau de Criminologia (UOC)
Sol·licita informació
Grau
Oficial / homologat
On-line
240 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

Últims dies!
El grau de Criminologia en línia et proporciona una visió pràctica i interdisciplinària del fenomen criminal que et permetrà orientar-te professionalment cap a la prevenció del delicte i la resposta a ell.

Temari

Assignatures Semestre 1 - 30 Crèdits
• Introducció al dret (Teoria general del dret) 6
• Política i societat 6
• Introducció a la sociologia 6
• Ús i aplicació de les TIC 6
• Fonaments de criminologia 6
Assignatures Semestre 2 - 28 Crèdits
• Introducció a la psicologia 6
• Dret públic 6
• Metodologia de les ciències socials 4
• Tècniques dexpressió, argumentació i negociació 6
• Idioma modern I: Anglès 6
Assignatures Semestre 3 - 30 Crèdits
• Dret penal, part general 6
• Teories criminològiques I 6
• Mètodes quantitatius de recerca en criminologia 6
• Bases psicosocials en criminologia 6
• Idioma modern II: Anglès 6
Assignatures Semestre 4 - 30 Crèdits
• Dret penal, part especial 6
• Teories criminològiques II 6
• Anàlisi de dades 6
• Sociologia del dret 6
• Execució i dret penitenciari 6
Assignatures Semestre 5 - 32 Crèdits
• Psicologia criminal 6
• Procés penal 6
• Fenomenologia de la criminalitat 6
• Política criminal 6
• Crèdits optatius 8
Assignatures Semestre 6 - 28 Crèdits
• Victimologia 6
• Desviació i control social 6
• Mètodes qualitatius de recerca en criminologia 4
• Crèdits optatius 12
Assignatures Semestre 7 - 30 Crèdits
• Medicina legal i forense 6
• Projectes de recerca, prevenció i intervenció 6
• Penologia 6
• Delinqüència juvenil 4
• Crèdits optatius 8
Assignatures Semestre 8 - 32 Crèdits
• Gènere i delinqüència 4
• Predicció, prevenció i tractament de la conducta delictiva 6
• Pràcticum 4
• Treball final de grau 6
• Crèdits optatius 12
Total 240 Crèdits
 

Destinataris

El perfil recomanat de l'estudiant de Criminologia és el d'una persona qualificada per a l'aprenentatge autònom, amb aptituds d¿anàlisi crítica i de síntesi. Capaç de treballar en equip i en xarxa en entorns multidisciplinaris, emprenedora i amb capacitat per a l'argumentació, la negociació, la mediació i la resolució de conflictes.
Des d'un punt de vista personal, és recomanable que l'estudiant del grau de Criminologia mostri interès pels problemes individuals i socials. Així mateix, resulta aconsellable una actitud procliu a les relacions personals, intermediació en conflictes i la participació en la cerca de solucions, mostrant compromís ètic i respecte als principis bàsics de convivència social. Finalment, és adequat que l'estudiant mostri inclinació per les matèries de naturalesa empírica.

Requisits

Requisits d'accés obtinguts a l'Estat espanyol
• Prova d'accés (PAU / Majors de 25 anys / Majors de 45 anys)
• Batxillerat sense PAU: Batxillerat espanyol LOE 2016 i repetidors 2017
• Formació professional (CFGS / FP2 / MP3)
• Títol universitari o assimilat
• Experiència laboral (informació, dates i calendari d'accés per a més grans de 40 anys)
Requisits d'accés obtinguts a la Unió Europea o en un estat que hagi subscrit acords internacionals en règim de reciprocitat
• Estudis preuniversitaris: acreditació UNED per accedir-hi
• Estudis universitaris (finalitzats o no): convalidació parcial d"uns estudis estrangers per uns estudis espanyols
• Títol universitari amb l'equivalència de títol estranger o l'homologació ministerial a l'Estat espanyol
• Experiència laboral (informació, dates i calendari d'accés per a més grans de 40 anys)
Requisits d'accés obtinguts a Llatinoamèrica o altres països no europeus
• Estudis preuniversitaris: batxillerat homologat
• Estudis universitaris (finalitzats o no): convalidació parcial d"uns estudis estrangers per uns estudis espanyols
• Títol universitari amb l'equivalència de títol estranger o l'homologació ministerial a l'Estat espanyol
• Experiència laboral (informació, dates i calendari d'accés per a més grans de 40 anys)
• En el cas de Colòmbia, els estudiants que tinguen un batxillerat i el resultat, amb un mínim de 200 punts, de la Prova Saber 11, hauran d'accedir a la UOC mitjançant l'Acreditació UNED Asiss

¿Necesitas información sobre cursos? Llámanos al 900 293 573

Llamada gratuita de lunes a viernes de 9h a 20h

Metodologia

El Grau de Criminologia de la UOC ofereix un quadre d‟assignatures repartides de manera progressiva, dissenyat d‟acord amb les aptituds adquirides en el transcurs de cada semestre. Aquesta distribució facilita que l'estudiant disposi d'un criteri sòlid d'elecció, orientat cap a les preferències i les qualitats personals. La flexibilitat de la normativa acadèmica de la UOC permet tenir un ampli ventall de possibilitats en decidir quins crèdits tria cada semestre.

Idiomes en els quals s'imparteix

Castellà, català.

Durada

Inici: 23 de febrer 2024.

Objectius

L'objectiu principal del grau de Criminologia de la UOC és formar professionals totalment preparats per enfrontar-se al món laboral, tant del sector públic com privat, dominant les noves tecnologies (TIC) i aplicant-les de manera eficaç. Es proporcionen a l'estudiant les eines pràctiques i els coneixements específics per avaluar, assessorar i intervenir en qualsevol delicte, en prevenció o en reacció.
Aquest ofereix pràctiques virtuals o presencials a centres en actiu del món penitenciari, policial i de seguretat, proporcionant una ràpida comprensió i adaptació al món laboral.
Competències
• Avaluar polítiques de seguretat i prevenció de la delinqüència.
• Adaptar-se a les noves realitats que sorgeixin en el pla acadèmic o professional amb autonomia per aprendre de manera contínua.
• Aplicar les tecnologies digitals a l'àmbit acadèmic i professional.
• Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans, la diversitat i la perspectiva de gènere, tant a la pràctica acadèmica com a la professional.
• Resoldre situacions conflictives o problemàtiques de manera argumentativa que sorgeixin en l'exercici de la professió, amb decisió i criteris clars/objectius
 

Titulació obtinguda

Els títols de grau, màster universitari i doctorat que expedeix la UOC són títols universitaris oficials que tenen validesa a tot el territori espanyol i als països de l'espai europeu d'educació superior (EEES). La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC estarà determinada en cada cas per les lleis deducació de cada país.

Perspectives laborals

La titulació no capacita per exercir en professions regulades. Però les professions tradicionalment vinculades a la disciplina, i per a les quals capacita la titulació, o bé directament o si no, a través de les diferents vies d'accés, són: Assessors criminològics a l'àmbit empresarial Policies Funcionaris i personal laboral de les institucions penitenciàries Funcionaris i treballadors penitenciaris de suport a la vigilància penitenciària i mesures penals alternatives Professionals dels serveis d'atenció a víctimes, mediació o assessorament a l'àmbit penal Funcionaris i personal laboral de l'Administració de justícia i professionals en general relacionats amb justícia de menors Seguretat privada Política criminal i de seguretat pública Pèrits criminòlegs Docència i investigació criminològiques, tant en institucions docents públiques com en privades. Complement d'altres professions (col·lectius titulats en medicina, assistència social, etc.)
Grau de Criminologia (UOC)
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Campus i seus: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
UOC, sede 22@
Rambla del Poblenou, 156 08018 Barcelona
Sol·licita informació
X