Grau d'Economia (UOC)

28 Persones han demanat informació
1123 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Informa't sobre les condicions
Sol·licita informació
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Grau d'Economia (UOC)
Sol·licita informació
Grau
Oficial / homologat
On-line
240 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

Fracciona fàcil!
El grau d'Economia online de la UOC et proporcionarà la formació que necessites per adquirir la perícia que et permetrà fer front als grans reptes de les economies modernes. Aprendràs com adaptar-te a un mercat globalitzat i als canvis tecnològics, socials i organitzatius que implica, mantenint i potenciant el teu compromís ètic amb una economia més sostenible, igualitària i competitiva.

Temari

Formació bàsica: 60 ECTS - Crèdits
• Introducció a la macroeconomia 6
• Introducció a la microeconomia 6
• Fonaments de matemàtiques 6
• Fonaments d'estadística 6
• Sociologia 6
• Història econòmica 6
• Introducció a l'empresa 6
• Política i societat 6
• Iniciació a les competències TIC 6
• Idioma modern I: anglès 6
Assignatures obligatòries - Crèdits
• Introducció a la informació financera de l'empresa 6
• Macroeconomia 6
• Microeconomia 6
• Economia del treball I 6
• Estadística aplicada 6
• Introducció a l'econometria 6
• Econometria 6
• Optimització 6
• Polítiques econòmiques estructurals 6
• Política econòmica conjuntural 6
• Avaluació de polítiques públiques 6
• Economia del sector públic 6
• Sistema fiscal 6
• Dret tributari 6
• Teoria econòmica i societat 6
• Economia internacional: comerç 6
• Economia internacional: finances 6
• Estructura econòmica espanyola 6
• Estructura econòmica mundial 6
• Història del pensament econòmic 6
• Idioma modern II: anglès 6
Assignatures optatives (48 crèdits ECTS) - Crèdits
A escollir entre les següents assignatures:
• Advanced macroeconomics 6
• Alternatives econòmiques 6
• Anàlisi de sèries temporals 6
• Desenvolupament econòmic 6
• Desigualtat i justícia social 6
• Direcció estratègica 6
• Economia de l'educació 6
• Economia de la innovació 6
• Economia del treball II 6
• Economia ecològica 6
• Economia industrial 6
• El mercat de treball europeu 6
• Fiscalitat avançada 6
• Fiscalitat internacional 6
• Geografia econòmica 6
• Microeconomia avançada 6
• Nous factors de competitivitat 6
• Polítiques docupació 6
• Temes actuals de política econòmica 6
• Temes actuals del mercat de treball 6
• Teoria de jocs 6
• Treball i societat del coneixement 6
• Pràctiques I 6
• Pràctiques II 6
• Iniciació a les matemàtiques 6
Treball final de grau 6

Destinataris

El grau d'Economia està adreçat a persones que vulguin estar capacitades per a:
• Desenvolupar una tasca professional de caràcter tant polític com a tècnic dins de l'Administració pública o en organismes internacionals.
• Dur a terme de manera autònoma estudis i investigacions pròpies de l'àmbit de l'economia.
• Desenvolupar activitats professionals a l'àmbit del sector exterior.
• Prestar serveis de consultoria i assessoria per a la presa de decisions a organitzacions públiques o privades en diversos àmbits de l'economia.
• Desenvolupar competències professionals als àmbits de l'economia estretament vinculats a la societat de la informació.
• Exercir la docència i fer recerca específica en els diferents àmbits de les ciències econòmiques.

Requisits

Requisits d'accés obtinguts a l'Estat espanyol
• Prova d'accés (PAU / Majors de 25 anys / Majors de 45 anys)
• Batxillerat sense PAU: Batxillerat espanyol LOE 2016 i repetidors 2017
• Formació professional (CFGS / FP2 / MP3)
• Títol universitari o assimilat
• Experiència laboral (informació, dates i calendari d'accés per a més grans de 40 anys)
Requisits d'accés obtinguts a la Unió Europea o en un estat que hagi subscrit acords internacionals en règim de reciprocitat
• Estudis preuniversitaris: acreditació UNED per accedir-hi
• Estudis universitaris (finalitzats o no): convalidació parcial d"uns estudis estrangers per uns estudis espanyols
• Títol universitari amb l'equivalència de títol estranger o l'homologació ministerial a l'Estat espanyol
• Experiència laboral (informació, dates i calendari d'accés per a més grans de 40 anys)
Requisits d'accés obtinguts a Llatinoamèrica o altres països no europeus
• Estudis preuniversitaris: batxillerat homologat
• Estudis universitaris (finalitzats o no): convalidació parcial d"uns estudis estrangers per uns estudis espanyols
• Títol universitari amb l'equivalència de títol estranger o l'homologació ministerial a l'Estat espanyol
• Experiència laboral (informació, dates i calendari d'accés per a més grans de 40 anys)
• En el cas de Colòmbia, els estudiants que tinguen un batxillerat i el resultat, amb un mínim de 200 punts, de la Prova Saber 11, hauran d'accedir a la UOC mitjançant l'Acreditació UNED Asiss

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Metodologia

El Grau d'Economia de la UOC ofereix un quadre dassignatures repartides de manera progressiva, dissenyat dacord amb les aptituds adquirides en el transcurs de cada semestre. Aquesta distribució facilita que l'estudiant disposi d'un criteri sòlid d'elecció, orientat cap a les preferències i les qualitats personals. La flexibilitat de la normativa acadèmica de la UOC permet tenir un ampli ventall de possibilitats en decidir quins crèdits tria cada semestre.

Idiomes en els quals s'imparteix

Castellà, català.

Durada

Inici docència: 24 de setembre 2024.

Objectius

L'objectiu principal del grau és formar professionals capaços de fer front als grans reptes de les economies modernes i per satisfer les demandes de l'anomenada economia del coneixement. Aquests grans reptes es poden resumir en tres punts:
Millorar la competitivitat i el creixement econòmic en un món on la comprensió dels processos dinnovació, la millora de la productivitat i lús de les tecnologies avançades seran un factor clau.
Incorporar el coneixement i l'aplicació de les tecnologies digitals com a base per a una ocupabilitat més gran i llocs de treball de qualitat en un panorama econòmic de baixa creació d'ocupació i elevades taxes d'atur.
Promoure polítiques econòmiques per al desenvolupament i contribuir a una economia més sostenible (socialment i mediambientalment) en un món on les desigualtats (especialment internacionals) estan en alça.
Competències
es treballen les habilitats i competències millor valorades en l'entorn professional, aportant eines pràctiques per a la futura vida laboral, com per exemple: adoptar actituds per a una praxi professional ètica, saber cercar, identificar, organitzar i utilitzar adequadament la informació, comunicar correctament, per escrit o oralment, tant en les llengües pròpies com en llengua estrangera, treballar en equip, aprendre a negociar i mediar, etc.

Titulació obtinguda

Els títols de grau, màster universitari i doctorat que expedeix la UOC són títols universitaris oficials que tenen validesa a tot el territori espanyol i als països de l'espai europeu d'educació superior (EEES). La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC estarà determinada en cada cas per les lleis deducació de cada país.

Perspectives laborals

Les sortides professionals principals del grau d'Economia permeten treballar a: Serveis d'estudis i de planificació (consultories, organismes públics, privats, bancs i institucions financeres, etc.). Assessories i gestories a l'àmbit fiscal i financer. Òrgans de lAdministració pública de desenvolupament empresarial (ajuntaments, associacions empresarials, etc.). Organismes internacionals. Sector exterior (serveis tècnics de comerç exterior, departaments dempreses de comerç exterior, etc.). Adreça o gerència d'empreses. Docència i investigació.

Promocions

Fracciona fàcil!
Grau d'Economia (UOC)
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Campus i seus: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
UOC, sede 22@
Rambla del Poblenou, 156 08018 Barcelona
Sol·licita informació
X