Grau d'Empresa Internacional

Descripció

Formar professionals amb coneixements adaptats específicament a les necessitats derivades de la internacionalització de les activitats econòmiques, i formar professionals que puguin gestionar empreses en un context internacional.

Temari

 

Distribució de crèdits

Tipus de matèria Crèdits ECTS
Formació bàsica (FB) 60
Obligatòria (OB) 120
Optativa (OT) 48
Pràctiques externes obligatòries 0
Treball de fi de grau obligatori 12
CRÈDITS TOTALS 240

Destinataris

És interessant i recomanable que tinguis:

- Interès per l'economia i el món de l'empresa en un context internacional
- Facilitat per les matemàtiques i l'estadística
- Interès en la cultura i els negocis a la resta del món
- Interès per les diferents visions i perspectives culturals i gran capacitat d'acceptació d'aquestes diferències
- Coneixement de l'anglès (el grau s'imparteix totalment en anglès; el nivell mínim exigit és el corresponent a haver cursat anglès a secundària i batxillerat o acreditar el nivell B1 del Marc comú europeu de referència)
- Domini de les noves tecnologies de la informació
Grau d'Empresa Internacional
Escola Universitària d'Estudis Empresarials (UB)
Campus i seus: Escola Universitària d'Estudis Empresarials (UB)
Escola Universitària d'Estudis Empresarials (UB)
Av. diagonal, 696 08034 Barcelona
Cursos més populars
X