Grau Empresa Internacional

Grau
Oficial / homologat
Presencial
Barcelona
240 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

Formar professionals amb coneixements adaptats específicament a les necessitats derivades de la internacionalització de les activitats econòmiques, i formar professionals que puguin gestionar empreses en un context internacional.

Temari

Distribució de crèdits
Tipus de matèria Crèdits ECTS
Formació bàsica (FB) 60
Obligatòria (OB) 120
Optativa (OT) 48
Pràctiques externes obligatòries 0
Treball de fi de grau obligatori 12
CRÈDITS TOTALS 240

Destinataris


- Interès per l'economia i el món de l'empresa en un context internacional
- Facilitat per les matemàtiques i l'estadística
- Interès en la cultura i els negocis a la resta del món
- Interès per les diferents visions i perspectives culturals i gran capacitat d'acceptació d'aquestes diferències
- Coneixement de l'anglès (el grau s'imparteix totalment en anglès; el nivell mínim exigit és el corresponent a haver cursat anglès a secundària i batxillerat o acreditar el nivell B1 del Marc comú europeu de referència)
- Domini de les noves tecnologies de la informació
Grau Empresa Internacional
Facultat d'Economia i Empresa (UB)
Campus i seus: Facultat d'Economia i Empresa (UB)
Facultat d'Economia i Empresa
Av.Diagonal, 690 08034 Barcelona
Cursos més populars
Sol·licita informació
X