Grau en Enginyeria de Dades

1079 Persones estan visitant aquest curs
entre 1.000 € i 2.500 €
Sol·licita informació
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
Grau en Enginyeria de Dades
Sol·licita informació
Grau
Oficial / homologat
Presencial
Cerdanyola del Vallès (Barcelona)
4 anys
entre 1.000 € i 2.500 €

Descripció

Cada dia es creen milions de bytes de dades. L'augment de la informació disponible afecta moltes institucions i empreses que necessiten el tractament de les dades com a element que faciliti i millori els processos productius i de presa de decisions, en un doble vessant, l'emmagatzematge i l'accés i, d'altra banda, l'anàlisi que permet extreure informació útil. El Grau en Enginyeria de Dades de la UAB és que permet cobrir tot el cicle de vida de les dades: 1) l'obtenció i l'extracció de dades; 2) la representació tant matemàtica com computacional; 3) la transmissió i l'emmagatzematge segurs; 4) el processament eficient de la informació que contenen, i 5) l'anàlisi i la visualització de la informació.

Temari

1r curs
1r semestre
 • Fonaments d'Informàtica
 • Fonaments Físics per a l'Adquisició de Dades
 • Fonaments de Programació
 • Fonaments de Matemàtiques
2n semestre
 • Programació Avançada
 • Xarxes d'Ordinadors i Internet
 • Grafs, Topologia i Geometria Discreta
 • Organització i Gestió d'Empreses
 • Espais Vectorials
2n Curs
1r semestre
 • Estructures de Dades
 • Bases de dades relacionals
 • Descripcions probabilístiques i Estadístiques
 • Anàlisi de Grafs i Recerca d'Informació
 • Enginyeria de l'Rendiment
2n semestre
 • Teoria de la Informació i de la Codificació
 • Disseny d'Algorismes
 • Bases de Dades No Relacionals
 • programació Paral·lela
 • Processament de Senyal, Imatge i Vídeo
3r curs
1r semestre
 • Gestió d'Infraestructures per al Processament de Dades
 • Ajust de Models d'Optimització
 • Aprenentatge Computacional
 • Enginyeria de Software
 • Anàlisi Estadística
2n semestre
 • Xarxes Neuronals i Aprenentatge Profund
 • Computació en Entorns Cloud
 • Desenvolupament d'Aplicacions de Big Data
 • Visualització de Dades
 • Criptografia i Seguretat
4t curs
 • Treball final de grau

Requisits

L'estudiant que vulgui cursar aquests estudis ha de tenir interès en els avenços científics i tecnològics. Ha de ser una persona amb capacitat de raonament lògic, que valori la qualitat en el treball, que treballi de manera organitzada i metòdica, i que estigui disposada a integrar-se en equips interdisciplinaris. Recomanem que tingui una bona base matemàtica i també un bon nivell d'anglès.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Metodologia

Presencial

Idiomes en els quals s'imparteix

Català (60%), castellà (35%) i anglès (5%).

Durada

240 Crédits

Titulació obtinguda

Grau en Enginyeria de Dades

Perspectives laborals

Poden ocupar llocs de treball en administracions públiques, indústries, institucions sanitàries, entitats financeres, consultories, centres de recerca, etc.

Professorat

Debora Gil Resina

Horari

1er, 2n i 3r cursos, demà i 4t curs, tarda.
Grau en Enginyeria de Dades
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
Campus i seus: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
Edifici Rectorat- Bellaterra 08193 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)
Sol·licita informació
X