Màster Universitari d'Enginyeria Computacional i Matemàtica (interuniversitari: URV, UOC)

1097 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Màster Universitari d'Enginyeria Computacional i Matemàtica (interuniversitari: URV, UOC)
Sol·licita informació
Màster oficial
Oficial / homologat
On-line
60 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

8% descompte!
Aporta noves solucions als reptes del segle XXI aplicant les millors tècniques matemàtiques i computacionals
  • Itinerari formatiu a escollir
  • Continguts acadèmics orientats al món laboral
  • Docents amb experiència reconeguda en investigació
El màster oficial d'Enginyeria Computacional i Matemàtica (interuniversitari: URV, UOC) ofereix formació interdisciplinària en les àrees d'enginyeria i ciències aplicades.
El programa inclou temàtiques d'actualitat, com ara: modelatge i simulació per computador, mètodes numèrics, computació paral·lela i distribuïda, representació de el coneixement, xarxes i grafs, optimització aplicada, etc. L'objectiu principal d'aquest programa és preparar els estudiants per a llocs de treball de R + D + I dins de la indústria, els centres de recerca i les universitats. El màster online està orientat a estudiants de postgrau procedents de diferents titulacions cientificotècniques, pàg. ex., Enginyeria Informàtica, Matemàtiques, Enginyeria de Telecomunicacions, Enginyeria Industrial, Estadística, Física, etc.
En la majoria dels sectors i disciplines, els problemes a resoldre actualment són complexos, a causa de la gran quantitat de dades disponibles i la creixent exigència de mercat. La seva solució requereix de noves tècniques i mètodes que permetin analitzar el comportament d'aquests sistemes, crear models que els representin i dissenyar mètodes que ofereixin la solució més òptima. Les sortides professionals en aquest àmbit estan molt sol·licitades i es preveu que la seva demanda creixerà encara més en el futur.
El màster oficial d'Enginyeria Computacional i Matemàtica a distància s'ofereix conjuntament amb la Universitat Rovira i Virgili (URV), universitat coordinadora i que gestiona el procés de matriculació i tràmits acadèmics.
L'estudiant haurà de completar un total de 60 crèdits europeus (ECTS), que es distribueixen de la següent manera: 18 crèdits en assignatures obligatòries, 24 crèdits en assignatures optatives i 18 crèdits en el projecte final de màster.
Aquest màster es pot cursar en anglès, castellà o català. Els recursos d'aprenentatge estan disponibles en castellà i anglès, i el contingut de l'aula i les intervencions de l'equip docent estan disponibles en els tres idiomes. Per cursar aquest màster cal ser capaç de llegir textos cientificotècnics en anglès, ja que alguns materials docents (llibres, articles, etc.) estan exclusivament en aquest idioma.
Competències:
Els titulats de l'màster interuniversitari d'Enginyeria Computacional i Matemàtica estaran capacitats per:
• Comprendre i poder aplicar coneixements avançats de computació i mètodes numèrics o computacionals a problemes d'enginyeria.
• Aplicar mètodes computacionals, matemàtics i estadístics per a modelar, dissenyar i desenvolupar aplicacions, serveis, sistemes intel·ligents i sistemes basats en el coneixement.
• Aplicar els mètodes matemàtics i computacionals a la resolució de problemes tecnològics i d'enginyeria d'empresa, particularment en tasques d'investigació, desenvolupament i innovació.
• Modelar problemes mitjançant un llenguatge matemàtic i resoldre'ls mitjançant un raonament formal.
• Identificar teories matemàtiques necessàries per a la construcció de models a partir de problemes d'altres disciplines.
• Fer servir programari matemàtic i estadístic.
• Sintetitzar i presentar de forma oral i escrita els resultats d'investigació acord amb les normes de redacció de documentació científica.
• Modelar, simular i analitzar sistemes, processos i xarxes.
• Analitzar i processar dades que permetin generar i gestionar informació útil en la presa de decisions.
• Dissenyar, implementar i validar algorismes utilitzant les estructures més convenients.
• Desenvolupar una proposta de projecte d'investigació utilitzant les eines de suport a la investigació.
• Comprendre i poder aplicar coneixements avançats de computació d'altes prestacions, i en particular de computació paral·lela / distribuïda, en la resolució de problemes científics i d'enginyeria.

Temari

Per completar el màster universitari d'Enginyeria Computacional i Matemàtica, l'estudiant ha de cursar 18 crèdits en assignatures obligatòries, 24 crèdits en assignatures optatives i 18 crèdits en el treball final de màster.

Tipus de matèria - Crèdits ECTS
Obligatoris 18
Optatius 24
Treball final de màster 18
Total 60

Assignatures
Assignatures obligatòries - Crèdits
• Simulació juny
• Mètodes numèrics en enginyeria juny
• Computació d'altes prestacions 6
Assignatures optatives - Crèdits
• Intel·ligència artificial juny
• Sistemes distribuïts a gran escala juny
• Investigació operativa 6
• Estructures de dades i algoritmes juny
• Optimització metaheurística juny
• Anàlisi de dades en entorns big data 6
• Anàlisi multivariant de dades 6
• Teoria de grafs i les seves aplicacions juny
• Codis digitals juny
• Criptologia i tecnologia blockchain juny
• Modelització mitjançant equacions diferencials juny
• Elements finits i diferències finites. Solució numèrica d'EDP juny
• Xarxes complexes juny
• Reconeixement de patrons juny
• Sistemes dinàmics caòtics juny

Destinataris

Aquest màster està dirigit a candidats titulats en: Matemàtiques, Estadística, Física i àmbits afins. També es dirigeix a titulats en Informàtica, Telecomunicacions, Enginyeria Electrònica, Enginyeria Industrial, Enginyeria Elèctrica, Enginyeria Mecànica, Aeronàutica i àmbits afins.

¿Necesitas información sobre cursos? Llámanos al 900 293 573

Llamada gratuita de lunes a viernes de 9h a 20h

Idiomes en els quals s'imparteix

Aquest màster es pot cursar en anglès, castellà o català.

Durada

Inici docència: 24 de setembre 2024.

Objectius

L'objectiu del màster d'Enginyeria Computacional i Matemàtica és preparar graduats de diferents titulacions per treballar en les seves respectives àrees d'interès mitjançant la formació en tècniques d'enginyeria computacional i matemàtica. Els titulats seran capaços de resoldre problemes d'índole molt diversa en el món de la indústria, l'empresa (serveis) i la investigació científica, utilitzant el llenguatge i les eines que proporciona una formació avançada en enginyeria computacional i matemàtica.

Perspectives laborals

Els titulats en el màster interuniversitari d'Enginyeria Computacional i Matemàtica tenen els coneixements adequats per formar part de: Centres de recerca i desenvolupament. Empreses relacionades amb les tecnologies de la informació i la comunicació. Centres de càlcul. Equips docents d'universitats.

Promocions

8% descompte!

Professorat

Els professors d'aquest màster són investigadors actius en les seves respectives àrees, el que afavoreix el desenvolupament de carreres de recerca en enginyeria computacional i matemàtica entre l'estudiantat de el programa. Direcció acadèmica: Dra. Dolors Puigjaner. Javier Panadero Martínez.
Màster Universitari d'Enginyeria Computacional i Matemàtica (interuniversitari: URV, UOC)
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Campus i seus: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
UOC, sede 22@
Rambla del Poblenou, 156 08018 Barcelona
Sol·licita informació
X