Grau en Enginyeria electrònica industrial i automàtica

1047 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona (UdG)
Grau en Enginyeria electrònica industrial i automàtica
Sol·licita informació
Grau
Oficial / homologat
Presencial
Girona
5 anys
Consulteu el preu

Descripció

Els estudis de grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica condueixen a l'obtenció d'una titulació que ofereix grans possibilitats d'inserció immediata en el món laboral, tant en la indústria, els serveis, l'Administració com en l'exercici lliure de la professió. Proporciona, per tant, coneixements i competències d'actuació en un dels sectors més importants per al desenvolupament econòmic actual.

La titulació s'articula a partir de les matèries fonamentals com l'àlgebra, el càlcul o la física. Aquestes, juntament amb l'electrònica, tenen el propòsit de donar les bases necessàries per comprendre altres matèries de caràcter més industrial. A mesura que s'avança en cursos, s'introdueixen les assignatures més pràctiques i pròpies de la titulació relacionades amb l'automàtica, l'electricitat, l'electrònica i el control.

Voldríem destacar, però, que el millor motor per impulsar uns estudis com els que ens ocupen és la motivació. El jove que vol participar en el desenvolupament d'una societat i en particular d'una indústria moderna i competitiva, que s'interessa per metodologies i sistemes de manipulació i transformació de matèries o energies i que és curiós per les tecnologies modernes i els avenços, possiblement disposa del millor impuls per aconseguir amb èxit la titulació d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica.

Competències
Aquesta titulació té com a objectiu formar els estudiants perquè adquireixin les competències necessàries per al'exercici de la professió:

Redactar, signar, desenvolupar i dirigir projectes en l'àmbit de l'enginyeria industrial
Conèixer les matèries bàsiques i tecnològiques que els capaciti per aprendre nous mètodes i teories i els doti de versatilitat per adaptar-se a noves situacions.
Capacitat de resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, creativitat i raonament crític, i capacitat de comunicar i transmetre coneixements, habilitats i destreses en el camp de l'enginyeria industrial.
Coneixements per a la realització de mesuraments, càlculs, valoracions, taxacions, peritatges, estudis, informes, plans de labors i treballs similars.
Capacitat per al maneig d'especificacions, reglaments i normes d'obligat compliment.
Capacitat d'analitzar i valorar l'impacte social i mediambiental de les solucions tècniques.
Capacitat de direcció, organització i planificació en l'àmbit de l'empresa i d'altres institucions i organitzacions.
Capacitat de treballar en l'entorn multilingüe i multidisciplinar.
Coneixement, comprensió i capacitat per aplicar la legislació necessària en l'exercici de la professió d'enginyer tècnic industrial.

Temari

primer curs
Fonaments de matemàtiques (B): 15,00 crèdits
Fonaments de física (B): 12,00 crèdits
Expressió gràfica (B): 7,00 crèdits
Fonaments de química (B): 6,00 crèdits
Informàtica (B): 8,00 crèdits
Fonaments de mecànica i resistència de materials (OB): 6,00 crèdits
Fonaments de ciència dels materials (OB): 6,00 crèdits
segon curs
Estadística (B): 6,00 crèdits
Organització i gestió d'empreses (B): 6,00 crèdits
Mecànica de fluids i termotècnia (OB): 12,00 crèdits
Sistemes elèctrics, electrònics i automàtics (OB): 24,00 crèdits
Fonaments de mecànica i resistència de materials (OB): 6,00 crèdits
Electrònica i instrumentació (OB): 6,00 crèdits
tercer curs
Producció industrial i medi ambient (OB): 6,00 crèdits
Electrònica i instrumentació (OB): 18,00 crèdits
Automatització, control i instal · lacions elèctriques (OB): 32,00 crèdits
Projectes d'especialitat (OB): 4,00 crèdits
quart curs
Projectes (OB): 6,00 crèdits
Projectes d'especialitat (OB): 4,00 crèdits
Optatius (OP): 30,00 crèdits
Projecte fi de grau (TFG): 15,00 crèdits

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Durada

240 ECTS

Perspectives laborals

Els titulats en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica estan capacitats per redactar, firmar, desenvolupar i dirigir projectes en l'àmbit de l'enginyeria industrial, que tinguin per objecte la construcció, reforma, reparació, conservació, demolició, fabricació, instal · lació, muntatge o explotació de estructures, equips mecànics, instal · lacions energètiques, instal · lacions elèctriques i electròniques, instal · lacions i plantes industrials i processos de fabricació i automatització. No obstant això, els titulats estan capacitats per exercir la docència en diversos graus d'acord amb la normativa vigent i per dirigir tota classe d'indústries o explotacions. Les competències més directament relacionades amb l'especialitat reforcen les atribucions centrades, bàsicament, en l'electrònica i l'electricitat industrial. L'electrònica industrial es relaciona directament amb els sistemes de control i automatització de processos.
Grau en Enginyeria electrònica industrial i automàtica
Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona (UdG)
Campus i seus: Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona (UdG)
Escuela Politécnica
Campus Montilivi 17003 Girona
Sol·licita informació
X