Android amb programació avançada

Curs
Presencial
Barcelona
110 hores
Consulteu el preu

Descripció

Amb aquest curs aprendrà programació avançada en Android, un dels llenguatges amb major auge. L'alumne entrarà a la programació per a dispositius mòbils Android, utilitzant el paquet de desenvolupament Android Software Development Kit Connectant amb bases de dades, realitzant animacions, controlant l'accés a Internet del dispositiu, utilitzant el servei de mapes, etc. També coneixerem el sistema de permisos i la gestió de menús, així com el control dels sensors del dispositiu mòbil.
 

Temari

Android Programació Mòbils ( I)

1 - INTRODUCCIÓ
 •  SOBRE AQUEST LLIBRE
 •  A QUI VA DIRIGIT
 •  RESUM DELS CONTINGUTS
 •  REQUERIMENTS
 •  CRÈDITS I AGRAÏMENTS
2 - ESCRIURE I MANIPULAR TEXT
 •  ACTIVITAT BÀSICA : HOLA ANDROID
 •  COLOR FONS I FORMAT DEL TEXT
 •  MODIFICA EL TEXT DES JAVA
 •  MODIFICA EL COLOR DES JAVA
 •  AFEGIR TEXT ADDICIONAL AMB ADDVIEW
 •  DEFINIR UN MÈTODE PRINT ( )
 •  RESULTATS D'OPERACIONS
 •  EXEMPLE : UNA TAULA DEL SI
 •  AFEGIR TEXT AMB APPEND ( )
 •  ESTENENT PANTALLA SCROLLVIEW
3 - BOTONS
 •  DEFINICIÓ D'UN BOTÓ AL LAYOUT
 •  CAS DE DOS BOTONS
 •  TOAST MOSTRAR MISSATGE EMERGENT
 •  CANVIAR EL TEXT D'UN BOTÓ
 •  CANVIAR EL COLOR DELS BOTONS .
 • ??????? CALCULADORA
4 - INTRODUCCIÓ DE TEXTOS
 •  TextField
 •  ONKEYLISTENER
 •  FORMA ALTERNATIVA DE IMPLEMENTAR ONKEYLISTENER
5 - GUARDAR DADES SHAREDPREFERENCES
6 - ACTIVITATS
 •  Intent PER INICIAR ACTIVITATS
 •  PASSAR VALORS NUMÈRICS ENTRE ACTIVITATS
7 . MANEIG DE FITXERS
 •  ESCRIURE DADES EN UN FITXER A LA TARGETA SD
 •  LLEGIR UN FITXER AL DIRECTORI RES
8 - GRÀFICS
 •  DIBUIXANT EN UN CANVAS
 •  FORMAT DEL TEXT
 •  ALÇADA DEL CANVAS
 •  DIMENSIONS DEL CANVAS
 •  FORMES GEOMÈTRIQUES
 •  CORBES
 •  Translacions i rotacions
 •  TEXT SEGUINT UNA CORBA
 •  CARÀCTERS UNICODE
 •  LAYOUTPARAMS
9 - GRÀFICS INTERACTIUS
 •  ESDEVENIMENT ACTION_DOWN
 •  ESDEVENIMENT ACTION_UP
 •  ESDEVENIMENT ACTION_MOVE
 •  DIBUIXAR A LA PANTALLA
 •  MOURE OBJECTES
10 - IMATGES
 • INSERIR UNA IMATGE AL LAYOUT
 • CONTROLANT LES IMATGES EN JAVA 
 • BOTONS AMB IMATGES 
 • INSERIR IMATGES EN UN CANVAS 
 • AJUSTAR IMATGE A LES DIMENSIONS DE LA PANTALLA 
11 - REPRODUIR SO
 •  ÚS DE MEDIAPLAYER
 •  REPRODUIR EFECTES DE SO
12 - APLICANT TEMES
 •  TEMA PER DEFECTE
 •  TEMA NOTITLEBAR
 •  TEMA DIALOG
 •  TEMA LIGHT

13 - RECURSOS
 • EL RECURS STRING 
 • EL RECURS COLOR 
 • FENT SERVIR RECURSOS EN UN LAYOUT 

14 - FILS I CONTROLADORS

 • EXECUCIÓ BACKGROUND AMB THREAD
 • DIÀLEGS DE PROGRÉS 
 • INTERFÍCIE runnable 
 • NOTIFICACIONS 

15 - ANIMACIONS

 •  MOVIMENT UNIFORME
 • MOVIMENT ACCELERAT 
 • CONSERVACIÓ DE L'ENERGIA 
 • SIMULACIÓ DE CAIGUDA AMB LLIGADURA 

APÈNDIX A

 •  ELEMENTS DE JAVA
 • PROGRAMA BÀSIC JAVA AMB ANDROID 
 • VARIABLES 
 • CONVERSIÓ DE VARIABLES 
 • OPERACIONS AMB VARIABLES 
 • FUNCIONS MATEMÀTIQUES 
 • BLOC IF - ELSE 
 • BUCLES FOR 
 • BUCLE WHILE 
 • BLOCS SWITCH 
 • MÈTODES 
 • CLASSES I OBJECTES 
 • SUB - CLASSES 
 • VARIABLES I MÈTODES ESTÀTICS I FINALS 
 • ARRAYS 
 • ARRAYS 2D 
 • CADENES 
 • FORMAT NUMÈRIC 
 • MANEIG DE EXCEPCIONS 
 • INTERFÍCIES  
 • CLASSES ANÒNIMES 
 • ALTRES CARACTERÍSTIQUES DE JAVA 
 • PAQUETS 
 • CLASSES PÚBLIQUES 
 • PRIVILEGIS D'ACCÉS DELS MÈTODES I VARIABLES 
 • CLASSES I MÈTODES ABSTRACTES 

APÈNDIX B

 • EINES DE DESENVOLUPAMENT
 • ECLIPSE 
 • PROBLEMES A LA INSTAL · LACIÓ 
 • IMPORTAR UNA CLASSE JAVA D'UN ALTRE PROJECTE 
 • IMPORTAR UN PROJECTE COMPLET JA EXISTENT 
 • ANDROID VIRTUAL DEVICE ( AVD ) 
 • Dalvik DEBUG MONITOR SERVER ( DDMS ) 
 • DISPOSITIU ANDROID DE SAMSUNG EN LINUX ( UBUNTU Jaunty )

APÈNDIX C

 • APLICACIONS
 • INTERACCIÓ neutron - PROTÓ 
 • AJUST PER MÍNIMS QUADRATS 
 • ENERGIA DEL HELIO -4 

BIBLIOGRAFIA

 

Android Programació Avançada ( II )

1 - INTRODUCCIÓ

 •  SOBRE AQUEST LLIBRE

2 - ANIMACIONS interpolades

 •  translacions
 • REPETICIÓ D'ANIMACIONS 
 • ROTACIONS 
 • Dilatacions i contraccions 
 • APARICIONS I DESAPARICIONS 
 • SÈRIES DE ANIMACIONS 
 • ANIMACIONS AMB JAVA 
 • ANIMATIONLISTENER 
 • ANIMACIÓ D'UN LAYOUT 
 • ANIMACIÓ D'UN LAYOUT EN JAVA 
 • LAYOUTANIMATIONLISTENER 

3 - ANIMACIÓ DE FOTOGRAMES

 • ANIMACIÓ FENT SERVIR RECURSOS
 • ANIMACIÓ DE FOTOGRAMES A JAVA : ANIMATIONDRAWABLE 
 • AJUST DE LA RELACIÓ D'ASPECTE 

4 - PROCESSOS EN BACKGROUND

 •  ÚS DE TIMER I RUNONUITHREAD
 •  MODIFICACIÓ DE LA UI AMB POST
 •  MODIFICACIÓ DE LA UI AMB HANDLER.POST
 •  MÈTODES COMBINATS PER MODIFICAR LA UI
 •  MODIFICACIÓ DE LA UI AMB ASYNCTASK
 •  MÀQUINA TRAGAPERRAS

5 - SENSORS

 • SENSOR DE ACCELERACIÓ
 • LLISTA DE SENSORS D'UN TELÈFON 
 • SENSOR DE CAMP MAGNÈTIC 
 • SENSOR D'ORIENTACIÓ 
 • SENSOR DE PROXIMITAT I SENSOR DE LLUMINOSITAT 

6 - DIÀLEGS

 • CREAR UN DIÀLEG
 • DIÀLEGS AMB BOTONS 
 • DIÀLEGS AMB ÍTEMS 
 • DIÀLEGS D'ELECCIÓ ÚNICA 
 • DIÀLEGS D'ELECCIÓ MÚLTIPLE 
 • DIÀLEGS DE PROGRÉS 
 • DIÀLEGS PERSONALITZATS 

7 - MENÚS

 • MENÚ D'OPCIONS
 • submenús 
 • Submenú amb CASILLAS 
 • MENÚS DE CONTEXT 

8 - VISUALITZACIÓ DE LLISTES

 • LA CLASSE ListView
 • LLISTES INTERACTIVES 
 • ListView PERSONALITZAT 
 • CONSTRUCCIÓ D'UN BASEADAPTER 
 • LA CLASSE LISTACTIVITY 
 • LLISTES DESPLEGABLES AMB SPINNERVIEW 

9 - BASES DE DADES

 • ELEMENTS DE SQLite I SQL
 • Inici SQLite3 AMB ADB 
 • CREAR UNA TAULA 
 • ALGUNES EXPRESSIONS SQL 
 • CREAR UNA BASE DE DADES AMB ANDROID 
 • ESBORRAR FILES D'UNA TAULA 
 • AUTOMATITZAR LES COLUMNES DEL CURSOR 
 • OBRIR UNA BASE DE DADES AMB SQLITEOPENHELPER 
 • ESBORRAR FILES AMB DELETE 
 • REALITZAR RECERQUES AMB QUERY 
 • ADAPTAR UN CURSOR A UN ListView 

10 - PROVEÏDORS DE CONTINGUTS

 • PROVEÏDOR DE CONTACTES
 • L' TAULA DE DADES DELS CONTACTES 
 • L' TAULA RAW CONTACTS 
 • AFEGIR CONTACTES 
 • ALTRES PROVEÏDORS DE CONTINGUTS 
 • IMPLEMENTACIÓ D'UN CONTENTPROVIDER 
 • ACCÉS EXTERN AL NOSTRE CONTENTPROVIDER 
 • LA CLASSE URIMATCHER 

11 - COMUNICACIÓ ENTRE ACTIVITATS

 • SEQÜÈNCIA D'ESTATS D'UNA ACTIVITAT
 • RESULTAT D'UNA ACTIVITAT 
 • RESULTAT DE CANCEL · LAR UNA subactivitat 
 • GRUP D'ACTIVITATS 
 • OBRIR APLICACIONS EXTERNES EXPLÍCITAMENT 
 • OBRIR APLICACIONS EXTERNES implícitament 
 • ÚS DEL PACKAGEMANAGER 
 • FILTRE DE DADES EN UN Intent 
 • AGREGAR FUNCIONALITAT D'ALTRES APPS 

12 - INTERNET I RSS FEEDS

 • ADVERTÈNCIA IMPORTANT ABANS DE CONNECTAR A INTERNET
 • MOSTRAR PÀGINES WEB AMB WEBVIEW 
 • MOSTRAR IMATGES AMB WEBVIEW 
 • MOSTRAR HTML AMB WEBVIEW 
 • CONNEXIÓ HTTP 
 • INTRODUCCIÓ A XML I RSS 
 • ANÀLISI DE DOCUMENTS XML AMB DOM 
 • TREURE ELS VALORS DELS ELEMENTS XML 
 • CONNECTAR A UN RSS FEED 
 • INSPECCIONAR UNA PÀGINA WEB AMB JSOUP 
 • DESCARREGAR I COMPRIMIR UNA IMATGE D'INTERNET 

13 - CORREU ELECTRÒNIC

 • ENVIAR UN EMAIL AMB UN Intent
 • ENVIAR UN FITXER ADJUNT PER EMAIL 
 • ENVIAR FITXERS COMPRIMITS AMB ZIP 

14 - LOCALITZACIÓ I MAPES

 • COORDENADES A GOOGLE MAPS
 • L' API DE GOOGLE MAPS 
 • MAPVIEW 
 • CONTROL DE MAPES 
 • GEOCODIFICACIÓ 
 • LOCALITZACIÓ 
 • DIBUIXAR SOBRE UN MAPA I GEOCODIFICACIÓ INVERSA 

APÈNDIX A

 • L' INTERFÍCIE D'USUARI
 • ORIENTACIÓ D'UNA ACTIVITAT 
 • DIMENSIONS DE LA PANTALLA 

APÈNDIX B

 • COMPLEMENTS DE JAVA
 • MÈTODES AMB NÚMERO VARIABLE DE PARÀMETRES 
 • ArrayList 
 • GENÈRICS 
 • DEFINICIÓ D'UNA CLASSE AMB TIPUS GENÈRICS 

APÈNDIX C

 •  VERSIONS DE ANDROID

Destinataris

Dirigit principalment a persones interessades en el disseny d'aplicacions per a Java i dispositius mòbils

Requisits

Es recomana tenir coneixements de disseny de pàgines webs (HTML), serveis d'Internet (WWW, Correu electrònic, ...) i coneixements de programació en Java.

Metodologia

Tots els nostres cursos fan servir una metodologia activa i pràctica des del primer dia. Això és possible gràcies a l'Ensenyament Personalitzada professor-alumne, no hi ha grups, de manera que el professorat està a l'sencera disposició de l'alumne.

Durada

La durada del curs és APROXIMADAMENT de 110horas. Aquestes hores són estimades a manera de referència, no tots els alumnes necessiten les mateixes hores, tot depèn de la capacitat de cada un en assimilar el temari. Inici: A consultar

Titulació obtinguda

Certificació Oficial

Promocions

A través de la Fundació Tripartita, es pot aconseguir la formació bonificada. Només hi ha uns requisits per a això:
 • Els participants de la formació han d'estar donats d'alta dins del Règim General de la Seguretat Social.
 • L'assistència al curs ha de ser igual o superior a un 75% de la seva durada.
Es pot arribar fins al 100% de bonificació.

Borsa de treball

En CEPI-BASE oferim un servei de borsa de treball gratuït a alumnes i ex-alumnes.

Horari

Totalment flexibles, modificant segons les seves necessitats.
Android amb programació avançada
CEPI-BASE
Campus i seus: CEPI-BASE
CEPI-BASE
C/. Balmes, 114 bajos 08008 Barcelona
Cursos més populars
X