Android amb programació avançada

1017 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Informa't sobre les condicions
Sol·licita informació
CEPI-BASE
Android amb programació avançada
Sol·licita informació
Curs
Presencial
Barcelona
110 hores
Consulteu el preu

Descripció

Amb aquest curs aprendrà programació avançada en Android, un dels llenguatges amb major auge. L'alumne entrarà a la programació per a dispositius mòbils Android, utilitzant el paquet de desenvolupament Android Software Development Kit Connectant amb bases de dades, realitzant animacions, controlant l'accés a Internet del dispositiu, utilitzant el servei de mapes, etc. També coneixerem el sistema de permisos i la gestió de menús, així com el control dels sensors del dispositiu mòbil.
 

Temari

Android Programació Mòbils ( I)

1 - INTRODUCCIÓ
 •  SOBRE AQUEST LLIBRE
 •  A QUI VA DIRIGIT
 •  RESUM DELS CONTINGUTS
 •  REQUERIMENTS
 •  CRÈDITS I AGRAÏMENTS
2 - ESCRIURE I MANIPULAR TEXT
 •  ACTIVITAT BÀSICA : HOLA ANDROID
 •  COLOR FONS I FORMAT DEL TEXT
 •  MODIFICA EL TEXT DES JAVA
 •  MODIFICA EL COLOR DES JAVA
 •  AFEGIR TEXT ADDICIONAL AMB ADDVIEW
 •  DEFINIR UN MÈTODE PRINT ( )
 •  RESULTATS D'OPERACIONS
 •  EXEMPLE : UNA TAULA DEL SI
 •  AFEGIR TEXT AMB APPEND ( )
 •  ESTENENT PANTALLA SCROLLVIEW
3 - BOTONS
 •  DEFINICIÓ D'UN BOTÓ AL LAYOUT
 •  CAS DE DOS BOTONS
 •  TOAST MOSTRAR MISSATGE EMERGENT
 •  CANVIAR EL TEXT D'UN BOTÓ
 •  CANVIAR EL COLOR DELS BOTONS .
 • ??????? CALCULADORA
4 - INTRODUCCIÓ DE TEXTOS
 •  TextField
 •  ONKEYLISTENER
 •  FORMA ALTERNATIVA DE IMPLEMENTAR ONKEYLISTENER
5 - GUARDAR DADES SHAREDPREFERENCES
6 - ACTIVITATS
 •  Intent PER INICIAR ACTIVITATS
 •  PASSAR VALORS NUMÈRICS ENTRE ACTIVITATS
7 . MANEIG DE FITXERS
 •  ESCRIURE DADES EN UN FITXER A LA TARGETA SD
 •  LLEGIR UN FITXER AL DIRECTORI RES
8 - GRÀFICS
 •  DIBUIXANT EN UN CANVAS
 •  FORMAT DEL TEXT
 •  ALÇADA DEL CANVAS
 •  DIMENSIONS DEL CANVAS
 •  FORMES GEOMÈTRIQUES
 •  CORBES
 •  Translacions i rotacions
 •  TEXT SEGUINT UNA CORBA
 •  CARÀCTERS UNICODE
 •  LAYOUTPARAMS
9 - GRÀFICS INTERACTIUS
 •  ESDEVENIMENT ACTION_DOWN
 •  ESDEVENIMENT ACTION_UP
 •  ESDEVENIMENT ACTION_MOVE
 •  DIBUIXAR A LA PANTALLA
 •  MOURE OBJECTES
10 - IMATGES
 • INSERIR UNA IMATGE AL LAYOUT
 • CONTROLANT LES IMATGES EN JAVA 
 • BOTONS AMB IMATGES 
 • INSERIR IMATGES EN UN CANVAS 
 • AJUSTAR IMATGE A LES DIMENSIONS DE LA PANTALLA 
11 - REPRODUIR SO
 •  ÚS DE MEDIAPLAYER
 •  REPRODUIR EFECTES DE SO
12 - APLICANT TEMES
 •  TEMA PER DEFECTE
 •  TEMA NOTITLEBAR
 •  TEMA DIALOG
 •  TEMA LIGHT

13 - RECURSOS
 • EL RECURS STRING 
 • EL RECURS COLOR 
 • FENT SERVIR RECURSOS EN UN LAYOUT 

14 - FILS I CONTROLADORS

 • EXECUCIÓ BACKGROUND AMB THREAD
 • DIÀLEGS DE PROGRÉS 
 • INTERFÍCIE runnable 
 • NOTIFICACIONS 

15 - ANIMACIONS

 •  MOVIMENT UNIFORME
 • MOVIMENT ACCELERAT 
 • CONSERVACIÓ DE L'ENERGIA 
 • SIMULACIÓ DE CAIGUDA AMB LLIGADURA 

APÈNDIX A

 •  ELEMENTS DE JAVA
 • PROGRAMA BÀSIC JAVA AMB ANDROID 
 • VARIABLES 
 • CONVERSIÓ DE VARIABLES 
 • OPERACIONS AMB VARIABLES 
 • FUNCIONS MATEMÀTIQUES 
 • BLOC IF - ELSE 
 • BUCLES FOR 
 • BUCLE WHILE 
 • BLOCS SWITCH 
 • MÈTODES 
 • CLASSES I OBJECTES 
 • SUB - CLASSES 
 • VARIABLES I MÈTODES ESTÀTICS I FINALS 
 • ARRAYS 
 • ARRAYS 2D 
 • CADENES 
 • FORMAT NUMÈRIC 
 • MANEIG DE EXCEPCIONS 
 • INTERFÍCIES  
 • CLASSES ANÒNIMES 
 • ALTRES CARACTERÍSTIQUES DE JAVA 
 • PAQUETS 
 • CLASSES PÚBLIQUES 
 • PRIVILEGIS D'ACCÉS DELS MÈTODES I VARIABLES 
 • CLASSES I MÈTODES ABSTRACTES 

APÈNDIX B

 • EINES DE DESENVOLUPAMENT
 • ECLIPSE 
 • PROBLEMES A LA INSTAL · LACIÓ 
 • IMPORTAR UNA CLASSE JAVA D'UN ALTRE PROJECTE 
 • IMPORTAR UN PROJECTE COMPLET JA EXISTENT 
 • ANDROID VIRTUAL DEVICE ( AVD ) 
 • Dalvik DEBUG MONITOR SERVER ( DDMS ) 
 • DISPOSITIU ANDROID DE SAMSUNG EN LINUX ( UBUNTU Jaunty )

APÈNDIX C

 • APLICACIONS
 • INTERACCIÓ neutron - PROTÓ 
 • AJUST PER MÍNIMS QUADRATS 
 • ENERGIA DEL HELIO -4 

BIBLIOGRAFIA

 

Android Programació Avançada ( II )

1 - INTRODUCCIÓ

 •  SOBRE AQUEST LLIBRE

2 - ANIMACIONS interpolades

 •  translacions
 • REPETICIÓ D'ANIMACIONS 
 • ROTACIONS 
 • Dilatacions i contraccions 
 • APARICIONS I DESAPARICIONS 
 • SÈRIES DE ANIMACIONS 
 • ANIMACIONS AMB JAVA 
 • ANIMATIONLISTENER 
 • ANIMACIÓ D'UN LAYOUT 
 • ANIMACIÓ D'UN LAYOUT EN JAVA 
 • LAYOUTANIMATIONLISTENER 

3 - ANIMACIÓ DE FOTOGRAMES

 • ANIMACIÓ FENT SERVIR RECURSOS
 • ANIMACIÓ DE FOTOGRAMES A JAVA : ANIMATIONDRAWABLE 
 • AJUST DE LA RELACIÓ D'ASPECTE 

4 - PROCESSOS EN BACKGROUND

 •  ÚS DE TIMER I RUNONUITHREAD
 •  MODIFICACIÓ DE LA UI AMB POST
 •  MODIFICACIÓ DE LA UI AMB HANDLER.POST
 •  MÈTODES COMBINATS PER MODIFICAR LA UI
 •  MODIFICACIÓ DE LA UI AMB ASYNCTASK
 •  MÀQUINA TRAGAPERRAS

5 - SENSORS

 • SENSOR DE ACCELERACIÓ
 • LLISTA DE SENSORS D'UN TELÈFON 
 • SENSOR DE CAMP MAGNÈTIC 
 • SENSOR D'ORIENTACIÓ 
 • SENSOR DE PROXIMITAT I SENSOR DE LLUMINOSITAT 

6 - DIÀLEGS

 • CREAR UN DIÀLEG
 • DIÀLEGS AMB BOTONS 
 • DIÀLEGS AMB ÍTEMS 
 • DIÀLEGS D'ELECCIÓ ÚNICA 
 • DIÀLEGS D'ELECCIÓ MÚLTIPLE 
 • DIÀLEGS DE PROGRÉS 
 • DIÀLEGS PERSONALITZATS 

7 - MENÚS

 • MENÚ D'OPCIONS
 • submenús 
 • Submenú amb CASILLAS 
 • MENÚS DE CONTEXT 

8 - VISUALITZACIÓ DE LLISTES

 • LA CLASSE ListView
 • LLISTES INTERACTIVES 
 • ListView PERSONALITZAT 
 • CONSTRUCCIÓ D'UN BASEADAPTER 
 • LA CLASSE LISTACTIVITY 
 • LLISTES DESPLEGABLES AMB SPINNERVIEW 

9 - BASES DE DADES

 • ELEMENTS DE SQLite I SQL
 • Inici SQLite3 AMB ADB 
 • CREAR UNA TAULA 
 • ALGUNES EXPRESSIONS SQL 
 • CREAR UNA BASE DE DADES AMB ANDROID 
 • ESBORRAR FILES D'UNA TAULA 
 • AUTOMATITZAR LES COLUMNES DEL CURSOR 
 • OBRIR UNA BASE DE DADES AMB SQLITEOPENHELPER 
 • ESBORRAR FILES AMB DELETE 
 • REALITZAR RECERQUES AMB QUERY 
 • ADAPTAR UN CURSOR A UN ListView 

10 - PROVEÏDORS DE CONTINGUTS

 • PROVEÏDOR DE CONTACTES
 • L' TAULA DE DADES DELS CONTACTES 
 • L' TAULA RAW CONTACTS 
 • AFEGIR CONTACTES 
 • ALTRES PROVEÏDORS DE CONTINGUTS 
 • IMPLEMENTACIÓ D'UN CONTENTPROVIDER 
 • ACCÉS EXTERN AL NOSTRE CONTENTPROVIDER 
 • LA CLASSE URIMATCHER 

11 - COMUNICACIÓ ENTRE ACTIVITATS

 • SEQÜÈNCIA D'ESTATS D'UNA ACTIVITAT
 • RESULTAT D'UNA ACTIVITAT 
 • RESULTAT DE CANCEL · LAR UNA subactivitat 
 • GRUP D'ACTIVITATS 
 • OBRIR APLICACIONS EXTERNES EXPLÍCITAMENT 
 • OBRIR APLICACIONS EXTERNES implícitament 
 • ÚS DEL PACKAGEMANAGER 
 • FILTRE DE DADES EN UN Intent 
 • AGREGAR FUNCIONALITAT D'ALTRES APPS 

12 - INTERNET I RSS FEEDS

 • ADVERTÈNCIA IMPORTANT ABANS DE CONNECTAR A INTERNET
 • MOSTRAR PÀGINES WEB AMB WEBVIEW 
 • MOSTRAR IMATGES AMB WEBVIEW 
 • MOSTRAR HTML AMB WEBVIEW 
 • CONNEXIÓ HTTP 
 • INTRODUCCIÓ A XML I RSS 
 • ANÀLISI DE DOCUMENTS XML AMB DOM 
 • TREURE ELS VALORS DELS ELEMENTS XML 
 • CONNECTAR A UN RSS FEED 
 • INSPECCIONAR UNA PÀGINA WEB AMB JSOUP 
 • DESCARREGAR I COMPRIMIR UNA IMATGE D'INTERNET 

13 - CORREU ELECTRÒNIC

 • ENVIAR UN EMAIL AMB UN Intent
 • ENVIAR UN FITXER ADJUNT PER EMAIL 
 • ENVIAR FITXERS COMPRIMITS AMB ZIP 

14 - LOCALITZACIÓ I MAPES

 • COORDENADES A GOOGLE MAPS
 • L' API DE GOOGLE MAPS 
 • MAPVIEW 
 • CONTROL DE MAPES 
 • GEOCODIFICACIÓ 
 • LOCALITZACIÓ 
 • DIBUIXAR SOBRE UN MAPA I GEOCODIFICACIÓ INVERSA 

APÈNDIX A

 • L' INTERFÍCIE D'USUARI
 • ORIENTACIÓ D'UNA ACTIVITAT 
 • DIMENSIONS DE LA PANTALLA 

APÈNDIX B

 • COMPLEMENTS DE JAVA
 • MÈTODES AMB NÚMERO VARIABLE DE PARÀMETRES 
 • ArrayList 
 • GENÈRICS 
 • DEFINICIÓ D'UNA CLASSE AMB TIPUS GENÈRICS 

APÈNDIX C

 •  VERSIONS DE ANDROID

Destinataris

Dirigit principalment a persones interessades en el disseny d'aplicacions per a Java i dispositius mòbils

Requisits

Es recomana tenir coneixements de disseny de pàgines webs (HTML), serveis d'Internet (WWW, Correu electrònic, ...) i coneixements de programació en Java.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Metodologia

Tots els nostres cursos fan servir una metodologia activa i pràctica des del primer dia. Això és possible gràcies a l'Ensenyament Personalitzada professor-alumne, no hi ha grups, de manera que el professorat està a l'sencera disposició de l'alumne.

Durada

La durada del curs és APROXIMADAMENT de 110horas. Aquestes hores són estimades a manera de referència, no tots els alumnes necessiten les mateixes hores, tot depèn de la capacitat de cada un en assimilar el temari. Inici: A consultar

Titulació obtinguda

Certificació Oficial

Promocions

A través de la Fundació Tripartita, es pot aconseguir la formació bonificada. Només hi ha uns requisits per a això:
 • Els participants de la formació han d'estar donats d'alta dins del Règim General de la Seguretat Social.
 • L'assistència al curs ha de ser igual o superior a un 75% de la seva durada.
Es pot arribar fins al 100% de bonificació.

Borsa de treball

En CEPI-BASE oferim un servei de borsa de treball gratuït a alumnes i ex-alumnes.

Horari

Totalment flexibles, modificant segons les seves necessitats.
Android amb programació avançada
CEPI-BASE
Campus i seus: CEPI-BASE
CEPI-BASE
C/ Balmes, 114 bajos 08008 Barcelona
Sol·licita informació
X