Grau en Enginyeria mecànica

1037 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona (UdG)
Grau en Enginyeria mecànica
Sol·licita informació
Grau
Oficial / homologat
Presencial
Girona
4 anys
Consulteu el preu

Descripció

Els estudis de grau d'Enginyeria Mecànica condueixen a l'obtenció d'una titulació que ofereix grans possibilitats d'inserció immediata en el món laboral, tant en la indústria, els serveis i l'Administració, com en l'exercici lliure de la professió. Proporciona, doncs, coneixements i competències d'actuació en un dels sectors més importants per al desenvolupament econòmic actual.

Per accedir als estudis han de tenir coneixements de matemàtiques, física i dibuix tècnic. També és molt convenient tenir capacitat per a la visió espacial, és a dir, facilitat d'imaginar i treballar amb cossos geomètrics. Aquesta facultat es practica amb el dibuix tècnic i en els treballs mitjançant objectes mecànics.

Competències
Aquesta titulació té com a objectiu formar els estudiants perquè adquireixin les competències necessàries per al'exercici de la professió:

Redactar, signar i desenvolupar projectes en l'àmbit de l'enginyeria industrial.
Dirigir les activitats objecte dels projectes d'enginyeria descrits en l'apartat anterior.
Conèixer les matèries bàsiques i tecnològiques que els capacitin per aprendre nous mètodes i teories, i els doti de versatilitat per adaptar-se a noves situacions.
Capacitat de resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, creativitat i raonament crític, i de comunicar i transmetre coneixements, habilitats i destreses en el camp de l'enginyeria industrial.
Coneixements per a la realització de mesuraments, càlculs, valoracions, taxacions, peritatges, estudis, informes, plans de labors i altres treballs similars.
Capacitat per al maneig d'especificacions, reglaments i normes d'obligat compliment.
Capacitat d'analitzar i valorar l'impacte social i mediambiental de les solucions tècniques.
Capacitat de dirigir, organitzar i planificar en l'àmbit de l'empresa i altres institucions i organitzacions.
Capacitat de treballar en l'entorn multilingüe i multidisciplinar.
Coneixement, comprensió i capacitat per aplicar la legislació necessària en l'exercici de la professió d'enginyer tècnic industrial.

Temari

primer curs
Fonaments de matemàtiques (B): 15,00 crèdits
Fonaments de física (B): 12,00 crèdits
Fonaments de química (B): 6,00 crèdits
Informàtica (B): 8,00 crèdits
Fonaments de mecànica i resistència de materials (OB): 6,00 crèdits
Fonaments de ciència de materials (OB): 6,00 crèdits
Expressió gràfica (B): 7,00 crèdits
segon curs
Fonaments d'estadística (B): 6,00 crèdits
Organització i gestió d'empreses (B): 6,00 crèdits
Mecànica de fluids i termotècnia (OB): 6,00 crèdits
Fonaments de mecànica i resistència de materials (OB): 12,00 crèdits
Enginyeria gràfica i disseny (OB): 8,00 crèdits
Estructures i resistència de materials (OB): 9,00 crèdits
Càlcul i disseny de màquines (OB): 6,00 crèdits
Sistemes elèctrics, electrònics i automàtics (OB): 6,00 crèdits
tercer curs
Mecànica de fluids i termotècnia (OB): 6,00 crèdits
Sistemes elèctrics, electrònics i automàtics (OB): 9,00 crèdits
Producció industrial i medi ambient (OB): 6,00 crèdits
Enginyeria tèrmica i de fluids (OB): 12,00 crèdits
Estructures i resistència de materials (OB): 12,00 crèdits
Càlcul i disseny de màquines (OB): 6,00 crèdits
Processos de fabricació (OB): 9,00 crèdits
quart curs
Projectes (OB): 6,00 crèdits
Optatives generals i pràctiques externes (OP): 15,00 crèdits
Projecte fi de grau (TFG): 15,00 crèdits
Optatives intensificació 20,00 crèdits

¿Necesitas información sobre cursos? Llámanos al 900 293 573

Llamada gratuita de lunes a viernes de 9h a 20h

Durada

240 ECTS

Perspectives laborals

Els titulats en Enginyeria Mecànica estan capacitats per redactar, firmar i dirigir projectes en l'àmbit de l'enginyeria industrial, que tinguin per objecte, segons l'especialitat, la construcció, reforma, reparació, conservació, demolició, fabricació, instal · lació, muntatge o explotació de estructures, equips mecànics, instal · lacions energètiques, instal · lacions elèctriques i electròniques, instal · lacions i plantes industrials i processos de fabricació i automatització. No obstant això, els titulats en Enginyeria Mecànica estan capacitats per exercir la docència en diversos graus d'acord a la normativa vigent i per dirigir tota classe d'indústries o explotacions.
Grau en Enginyeria mecànica
Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona (UdG)
Campus i seus: Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona (UdG)
Escuela Politécnica
Campus Montilivi 17003 Girona
Sol·licita informació
X