Escola d'Enginyeria (UAB)

Grau en Enginyeria en Sistemes de Telecomunicació

Escola d'Enginyeria (UAB)

Descripció

A partir del curs 2016-2017 hi ha un accés únic per a les titulacions d'Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació i d'Enginyeria Electrònica de Telecomunicació. Els dos primers cursos són comuns a ambdues titulacions i, a partir de tercer curs, es fan les assignatures específiques de cada enginyeria.L'enginyeria de telecomunicació és una professió regulada de gran prestigi i forta demanda laboral, que combina coneixements de disciplines com la física i les matemàtiques i els aplica a resoldre problemes diaris com ara la comunicació a distància entre persones o entre màquines, la captació d'informació del nostre voltant mitjançant sensors o el disseny de sistemes de control remot, telemetria i radionavegació.

El grau d'Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació té com a objectiu formar professionals amb capacitat per dissenyar, implementar i gestionar sistemes de comunicacions sense fil (com, per exemple,  xarxes de telefonia mòbil, de comunicació per satèl·lit, de distribució de senyals multimèdia, telecontrol i radionavegació), així com sistemes de comunicació amb fil (com, per exemple,  xarxes de telefonia digital commutada, infraestructures comunes de telecomunicació en edificis, desplegaments de fibra òptica, etc).

El grau fa èmfasi en la concepció dels sistemes de telecomunicació i els fonaments teòrics per al processament i la transmissió dels senyals, mitjançant la radiació d'ones electromagnètiques, la conducció de polsos de llum per fibra òptica o l'emissió d'ones acústiques.
Veure més

Temari del curs

1r curs
- Càlcul
- Àlgebra
- Estadística
- Física Bàsica
- Fonaments d'Informàtica
- Fonaments de Senyals i Sistemes
- Teoria de Circuits i Electrònica
- Fonaments d'Enginyeria
- Fonaments d'Enginyeria del Software

2n curs

- Components i Circuits Electrònics
- Radiació i Ones Guiades
- Fonaments de Comunicacions
- Arquitectura de Computadors i Perifèrics
- Senyals i Sistemes Discrets
- Sistemes Digitals i Llenguatges de Descripció del Hardware
- Electrònica Analògica
- Organització i Gestió d'Empreses

3r curs

- Transmissors i Receptors de Telecomunicacions
- Tractament Digital del Senyal
- Fonaments de Xarxes
- Gestió de Projectes i Legislació
- Sistemes de Radiocomunicació
- Comunicacions Òptiques
- Teoria de la Comunicació
- Xarxes de Telecomunicació

4t curs
- Treball de Fi de Grau
- Serveis de Telecomunicació

assignatures optatives

4t curs
Àmbit de tecnologies de comunicació

- Antenes
- Enginyeria de Microones
- Tecnologies d'Accés
- Sistemes Emergents

Àmbit d'aplicacions multidisciplinàries
- Aplicacions Multidisciplinàries de les Telecomunicacions I i II

Àmbit d'especialització pràctica
- Projecte Avançat d'Enginyeria
- Pràctiques Externes

Àmbit de gestió
- Gestió de la Qualitat i la Fiabilitat
- Planificació d'Infraestructures
- Gestió de Xarxes de Telecomunicació

Àmbit de disseny i simulació
- Eines de Simulació i Disseny I i II
Veure més

Destinataris

Les característiques que es recomana que tingui l'estudiant que té interès a fer aquests estudis són: 

  • Bona base de matemàtiques.

  • Capacitat d'abstracció i de raonament lògic.

  • Interès pels avenços científics i tecnològics.

  • Facilitat per integrar-se en equips de treball.

  • Capacitat per treballar de manera organitzada i metòdica.


Cal tenir una base sòlida de matemàtiques, física i electrotècnia. Es recomana haver cursat aquestes matèries en els estudis previs i tenir un bon nivell d'anglès.

Idiomes en què s'imparteix

Català, castellà i anglès.

Horari/Torn

Torn de matins

Places

140

Durada

4 anys.

Perspectives laborals

L?activitat professional dels graduats se centra en el disseny, el desplegament, l?operació i el manteniment de sistemes de telecomunicació, per exemple xarxes de telefonia mòbil de nova generació, xarxes de fibra òptica i sistemes de radiodifusió (televisió, ràdio) i de comunicació per satèl·lit, així com sistemes de geolocalització i radionavegació. La formació rebuda obre un immens ventall d?oportunitats laborals a sectors com el de les tecnologies de la informació i de les comunicacions (TIC), Internet, el transport, la logística, el comerç electrònic, la telemedicina, les smart cities (ciutats intel·ligents) o l?aeronàutica i l?espai. Com a continuació dels estudis, aquest grau dóna accés directe al màster d?Enginyeria de Telecomunicació.

Avantatges del curs

La UAB és la millor universitat de l'Estat espanyol i la 146a millor del món, segons el Times Higher Education World University Ranking.

Estades a l'estranger


Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Grau en Enginyeria en Sistemes de Telecomunicació

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Grau en Enginyeria en Sistemes de Telecomunicació