Màster Universitari d'Enginyeria de telecomunicació (UOC)

6 Persones han demanat informació
1055 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Màster Universitari d'Enginyeria de telecomunicació (UOC)
Sol·licita informació
Màster oficial
Oficial / homologat
On-line
72 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

Fracciona fàcil!
La UOC imparteix el Màster d'Enginyeria de Telecomunicació 100% online, una titulació oficial que ofereix una completa formació teòrica i pràctica perquè iniciïs la teva carrera professional.
Estudiar el Màster universitari d'Enginyeria de Telecomunicació és una aposta de futur:
• Màster habilitant per a l'exercici de la professió d'enginyer de telecomunicació (Ordre CIN/355/2009).
• Taxa d'ocupabilitat elevada (93,6% segons l'Institut Nacional d'Estadística del 2020).
• Sector amb demanda i futur professional: les telecomunicacions són un element clau a la societat i el teixit productiu.
• Capacita per exercir la funció d'expert/a en el disseny, l'anàlisi, la implementació, l'explotació i la gestió de sistemes de telecomunicacions, els seus components i processos de l'àmbit de les TIC.

Temari

Assignatures obligatòries - Crèdits
• Direcció estratègica d'organitzacions intensives a SI/TI 5
• Disseny de sistemes de comunicació 5
• Disseny i aplicacions d"antenes 5
• Gestió avançada de projectes 5
• Instrumentació electrònica 5
• Microelectrònica 5
• Planificació de xarxes de Telecomunicació 5
• Processament avançat 5
• Xarxes de nova generació 5
• Xarxes distribuïdes 5
• Sistemes de comunicació òptics 5
• Sistemes de radionavegació 5
• Treball final de màster 12
Totes les assignatures obligatòries s'ofereixen cada semestre.

Requisits

Requisits acadèmics
Es recomana haver superat algun d'aquests estudis:
• Grau o enginyeria tècnica daccés a la professió denginyer tècnic de telecomunicació amb especialitat Sistemes de Comunicació
• Grau o enginyeria tècnica daccés a la professió denginyer tècnic de telecomunicació amb especialitat Telemàtica
• Grau o enginyeria tècnica d"accés a la professió d"enginyer tècnic de telecomunicació amb especialitat Sistemes Electrònics
• Grau o enginyeria tècnica d"accés a la professió d"enginyer tècnic de telecomunicació amb especialitat Sistemes Audiovisuals
S´admeten altres titulacions de les branques d´enginyeria i arquitectura
No s'admeten titulats en programes d'altres branques de coneixement
Tenir un títol universitari oficial
Criteris d'admissió
L'admissió està supeditada al nombre de crèdits de complements de formació necessaris per assolir el perfil d'entrada: només s'admetrà a l'estudiantat que hagi de cursar com a màxim 60 crèdits de complements de formació
Als graduats de titulacions oficials espanyoles que habilitin per a l'exercici de la professió d'enginyer tècnic de telecomunicacions no s'exigirà cap complement de formació
Coneixements previs
Es recomana un nivell de competència en llengua estrangera equivalent a B2 i dusuari en TIC

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Metodologia

El Màster Universitari dEnginyeria de Telecomunicació de la UOC ofereix un quadre dassignatures repartides de manera progressiva, dissenyat dacord amb les aptituds adquirides en el transcurs de cada semestre. Aquesta distribució facilita que l'estudiant disposi d'un criteri sòlid d'elecció, orientat cap a les preferències i les qualitats personals. La flexibilitat de la normativa acadèmica de la UOC permet tenir un ampli ventall de possibilitats en decidir quins crèdits tria cada semestre.

Idiomes en els quals s'imparteix

Castellà, català.

Durada

Inici docència: 24 de setembre 2024.

Objectius

  • Proporcionar als estudiants la formació científica, tecnològica i socioeconòmica per a l'exercici professional en el desenvolupament i l'aplicació de les tecnologies de la informació i la comunicació en qualsevol àmbit
  • Adquirir coneixements avançats de la legislació vigent al sector de la telecomunicació, i desenvolupar la capacitat de seguir les actualitzacions i els canvis a la normativa
  • Dotar a l'estudiantat dels coneixements necessaris per assessorar, dissenyar, administrar, instal·lar i mantenir productes, components, processos, instal·lacions, serveis i infraestructura de qualsevol entitat, empresa o administració
  • Adquirir i consolidar la capacitat per dirigir, planificar i supervisar equips multidisciplinaris
  • Desenvolupar capacitats de responsabilitat i lideratge personal, i també de presa de decisions. Desenvolupar la capacitat per analitzar problemes complexos en entorns nous o poc coneguts, avaluar les possibles alternatives i, posteriorment, desenvolupar i implantar la solució més adequada
  • Adquirir la capacitat d'anàlisi de les tecnologies de telecomunicació i les tendències del mercat per trobar les respostes adequades a les necessitats i els recursos en un entorn concret
  • Desenvolupar la capacitat de transmetre conclusions de manera clara a un públic divers, especialitzat o no
  • Desenvolupar la capacitat de treballar en equip
  • Dotar a l'estudiantat de les habilitats d'aprenentatge que permetin continuar la formació de manera autònoma

Titulació obtinguda

Els títols de grau, màster universitari i doctorat que expedeix la UOC són títols universitaris oficials que tenen validesa a tot el territori espanyol i als països de l'espai europeu d'educació superior (EEES). La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC estarà determinada en cada cas per les lleis deducació de cada país.

Perspectives laborals

El màster capacita per a l'exercici de la professió d'Enginyer de Telecomunicació, que actualment es troba a cotes de plena ocupació, i és un dels perfils professionals més demandats en l'àmbit tecnològic i amb més perspectives de futur. Les sortides professionals lligades a l'àmbit de direcció de les TIC, aquesta titulació permet desenvolupar les funcions següents: Direcció de departament Direcció d'equip Direcció de projectes TIC Direcció de producte Direcció de màrqueting de serveis L'enginyer també està qualificat per a la direcció tècnica de les següents àrees: Operadors de Telecomunicació Empreses de desenvolupament d'equips i tecnologia de telecomunicacions Empreses del sector de l'enginyeria electrònica Empreses del sector de l'enginyeria de comunicació de dades Disseny de xarxes de comunicació Consultoria d'empreses de TIC Disseny d'aplicacions de programari i multimèdia.

Promocions

Fracciona fàcil!
 
Màster Universitari d'Enginyeria de telecomunicació (UOC)
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Campus i seus: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
UOC, sede 22@
Rambla del Poblenou, 156 08018 Barcelona
Sol·licita informació
X