Grau en Enginyeria de tecnologies industrials

1053 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona (UdG)
Grau en Enginyeria de tecnologies industrials
Sol·licita informació
Grau
Oficial / homologat
Presencial
Girona
4 anys
Consulteu el preu

Descripció

El candidat o candidata ideal per a aquests estudis d'enginyeria ha de tenir facilitat per les disciplines científiques, capacitat per resoldre problemes des del punt de vista de la física, habilitat per usar el llenguatge matemàtic i per comprendre les representacions gràfiques. En l'estudi i en la vida professional haurà de prendre moltes decisions basades en el sentit comú i haurà de recolzar en el treball en equip. El període a la universitat serà la seva millor escola. És important saber interpretar i transmetre correctament la informació, per això cal poder expressar-se correctament per escrit i en públic. L'idioma anglès és instrumental per accedir a la major part d'informació tècnica, a l'Enginyeria en Tecnologies Industrials de l'acabaràs fent servir de manera natural. Quan acabis aquests estudis donaràs servei com a enginyer en molts encàrrecs. Per a nosaltres, com enginyers, el nostre encàrrec és que la teva formació funcioni.

Sortides professionals:
Les enginyeries són estudis amb una sortida laboral molt bona. L'enginyer en tecnologies industrials està expressament capacitat per integrar-se en les empreses. La seva formació generalista és un avantatge a l'hora d'entrar en una pime, ja que pot resoldre problemes complexos que combinen els camps d'altres enginyeries més especialitzades. També es troba en bona disposició per entrar en empreses de grans dimensions, ja que la seva àmplia base científica li permetrà, quan sigui necessari, ampliar els seus coneixements per focalitzar sobre un problema concret. En el pla d'estudis s'ha reservat un espai per potenciar la capacitat d'integració en equips i de lideratge, tan buscades en el món laboral. A més, la disposició d'assignatures optatives més TFG en el darrer semestre està expressament pensada per permetre la mobilitat internacional de l'estudiant.

Els camps industrials als quals està més enfocada al ETIND són el disseny de maquinària, el disseny de sistemes automàtics, la producció industrial, els processos industrials, la gestió mediambiental ... A part d'això, també permet optar a llocs de treball a l'Administració.

Temari

Primer curs
Matemàtiques (B):  15,00 crèdits
Física (B):  12,00 crèdits
Expressió gràfica (B):  9,00 crèdits
Química (B):  6,00 crèdits
Informàtica (B):  6,00 crèdits
Empresa (B):  6,00 crèdits
Fonaments de ciència de materials (OB):  6,00 crèdits
Segon curs
Estadística (B):  6,00 crèdits
Mecànica de fluids i termotècnia (OB):  11,00 crèdits
Sistemes elèctrics, electrònics i automàtics (OB):  11,00 crèdits
Mecànica i resistència de materials (OB):  17,00 crèdits
Aplicacions en màquines i estructures (OB):  5,00 crèdits
Automàtica i informàtica industrial (OB):  4,00 crèdits
Tècniques analítiques (OB):  6,00 crèdits
Tercer curs
Producció industrial i medi ambient (OB):  5,00 crèdits
Aplicacions de sistemes hidràulics i tèrmics (OB):  11,00 crèdits
Aplicacions en màquines i estructures (OB):  10,00 crèdits
Aplicacions elèctriques i electròniques (OB):  14,00 crèdits
Automàtica i informàtica industrial (OB):  5,00 crèdits
Enginyeria química (OB):  5,00 crèdits
Tècniques analítiques (OB):  6,00 crèdits
Aptituds professionals (OB):  3,00 crèdits
Quart curs
Producció industrial i medi ambient (OB):  7,00 crèdits
Projectes (OB):  4,00 crèdits
Tècniques analítiques (OB):  4,00 crèdits
Optatives (OP):  25,00 crèdits
Projecte fi de grau (OB):  15,00 crèdits

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Durada

240 ECTS
Grau en Enginyeria de tecnologies industrials
Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona (UdG)
Campus i seus: Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona (UdG)
Escuela Politécnica
Campus Montilivi 17003 Girona
Sol·licita informació
X