Grau en Enginyeria Telemàtica

Grau
Oficial / homologat
Presencial
4 anys
entre 2500 € i 5000 €

Descripció

Jo, la Pompeu perquè...
Podré planificar i gestionar projectes relacionats amb les xarxes i les tecnologies d'Internet.
Crearé les tecnologies i els protocols que permetran transportar la informació de manera ràpida i segura allà on es necessita.
Desenvoluparé i configuraré xarxes de comunicacions, fixes i mòbils, que suportin serveis multimèdia.
Crearé aplicacions multimèdia en xarxa per a ordinadors, tauletes i dispositius mòbils com els smartphones.
Desenvoluparé aplicacions i serveis per a xarxes socials, aplicacions de missatgeria instantània de text, imatge i so, jocs i aplicacions d'intercanvi de fitxers i material audiovisual.
Innovaré en tecnologies de xarxes creant nous serveis o fins i tot emprenent la meva pròpia empresa.
Dissenyaré espais intel·ligents amb xarxes de sensors que enriqueixen la interacció amb el nostre entorn
 

Temari

Els tres graus de l'Escola Superior Politècnica de la UPF (Enginyeria Telemàtica, Enginyeria de Sistemes Audiovisuals i Enginyeria en Informàtica) estan dissenyats molt integradament, de manera que el primer any sigui comú en gran part a tots tres estudis, i que al segon any hi hagi algunes assignatures comunes. A més a més, també possibilita que l'estudiant d'Enginyeria Telemàtica pugui obtenir amb poc temps addicional una segona titulació, l'Enginyeria de Sistemes Audiovisuals o l'Enginyeria en Informàtica, si cursa com a optatives les assignatures que són obligatòries en aquestes dues titulacions.
 
El pla d'estudis ofereix una formació sòlida, pràctica i multidisciplinària, que integra les tecnologies convergents en telemàtica i informàtica en l'ampli sector de les tecnologies de la informació i la comunicació; i està orientat cap a un perfil més centrat en els mitjans audiovisuals, que integra disciplines com ara teoria del senyal, comunicacions multimèdia, bases de dades i mineria de dades.
 
Itineraris
Xarxes Multimèdia
Gestió de Xarxes i Serveis
Xarxes i Protocols Sense Fils
Gestió d'Empresa i Innovació
Processament d'Àudio i Imatge
Enginyeria del Programari
 
Estades a l'estranger
El pla d'estudis preveu fer estades a l'estranger amb caràcter optatiu a partir del tercer curs.
 

Competències per a les quals et prepara el curs

Aquestes inclouen l'expressió oral i escrita, tant en català i en castellà com en anglès, i capaciten els graduats per treballar en equips interdisciplinaris, i també per treballar autònomament.

Idiomes en els quals s'imparteix

Català, castellà i anglès (depenent de l'assignatura). La introducció de l'anglès com a llengua docent i d'ús a classe serà progressiva.

Objectius

Les xarxes de telecomunicacions necessiten actualment enginyers polivalents, flexibles i creatius amb coneixements sòlids en telecomunicacions, programació d'aplicacions i gestió. Internet requereix experts en protocols de comunicació, tant per a xarxes fixes com mòbils, que sàpiguen trobar solucions i dissenyar nous serveis a partir de les tecnologies actuals i emergents. L'objectiu principal del grau en Enginyeria Telemàtica és formar professionals amb capacitat per concebre, dissenyar, gestionar i operar xarxes, protocols i serveis telemàtics multimèdia; per col·laborar amb professionals de tecnologies afins i per prendre decisions tecnològiques amb criteris de cost, qualitat, seguretat, temps i respecte als principis propis de la professió. El grau proporciona aquesta formació, que et permetrà participar activament en el món canviant i fascinant d'Internet. Té una orientació en comunicació que es veu ampliada amb la possibilitat de cursar itineraris optatius centrats en els siste

Pràctiques

El pla d'estudis preveu fer pràctiques en empreses externes amb caràcter optatiu a partir de tercer curs.

Perspectives laborals

La formació oferta capacita per a l'exercici de la professió regulada d'enginyer tècnic de Telecomunicació, especialitat Telemàtica, i per treballar en càrrecs de responsabilitat en l'àmbit de les telecomunicacions: direcció, supervisió i desenvolupament de projectes, serveis tècnics, serveis comercials... ls graduats d'aquesta titulació podran integrar-se en empreses com a operadors de xarxes de serveis de telecomunicacions; en centres, institucions o organismes relacionats amb les TIC; en centres de recerca en TIC o en empreses dedicades al sector multimèdia i Internet, entre d'altres.
Campus i seus: Universitat Pompeu Fabra (UPF)
Universitat Pompeu Fabra (UPF)
Plaça de la Mercè, 10-12 08005 Barcelona
Cursos més populars
X