Grau d'Enologia

1114 Persones estan visitant aquest curs
Preu 1.648 €
Sol·licita informació
Universitat Rovira i Virgili (URV)
Grau d'Enologia
Sol·licita informació
Grau
Oficial / homologat
Presencial
240 crèdits
Preu 1.648 €

Descripció

El Grau d'Enologia és una titulació especialitzada i professionalitzadora dirigida a formar professionals dins de l'àmbit de l'enologia.

Branca Ciències
Durada mínima 4 anys
Crèdits ECTS 240
Formació bàsica 60
Obligatoris 147
Optatius 15
Pràctiques externes 12
Treball de finalització de Grau 6
Places 40
Centre d'impartició Facultat d'Enologia (Campus Sescelades de Tarragona)
Llengües utilitzades Català
Espanyol
Anglès
Francès

Pràctiques externes
Permet als alumnes un primer contacte amb l'àmbit laboral, relacionar els coneixements adquirits al llarg dels quatre anys de la titulació en el treball a la indústria de la forma següent:

Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tot un seguit de competències específiques, transversals i nuclears on s'aplica la viticultura o enologia.
Ser capaços d'aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.
Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional.
Conèixer i utilitzar els mitjans tècnics més freqüents en el moment professional de l'enologia i viticultura.

Objectius
L'enòleg és la persona que, pels seus coneixements científics i tècnics, és capaç d'exercir, dins del respecte a les bones pràctiques, una sèrie de funcions que componen els objectius del grau:

Saber concebre material tecnològic per a l'equipament dels cellers.
Saber preparar i conrear les vinyes.
Elaborar plenament i controlar tot el procés de producció de mosts, vins i productes derivats del raïm, i assegurar una bona conservació.
Analitzar els productes i interpretar els seus resultats, ja siguin aquestes anàlisis físiques, químics, microbiològics i/o organolèptics.
Saber apreciar les relacions entre economia i legislació vinícola, així com organitzar la distribució del producte.
Dominar el control de qualitat de la producció (medi ambient, salut, seguretat).
Saber dirigir la verificació, selecció, criança, conservació, envelliment i embotellament del vi.
Saber utilitzar l'anàlisi sensorial en totes les fases d'elaboració i de conservació del producte, així com adaptar el producte a les restriccions de producció i del mercat.

Treball fi de Grau
L'alumne ha de demostrar haver aconseguit les habilitats i competències associades al títol mitjançant la realització, presentació i defensa d'un projecte d'aplicació enològic, o un treball de recerca o de recopilació, a partir de material original o inèdit en l'àmbit de l'Enologia.

La tipologia de projectes pots ser: un projecte enològic susceptible d'aplicació industrial, un projecte d'investigació o desenvolupament experimental, un projecte bibliogràfic.

Competències
Aplicar coneixements bàsics de matemàtiques i física a l'enologia.
Conèixer i aplicar adequadament les bases de química general i química orgànica a l'enologia.
Conèixer i comprendre de forma integrada els organismes a nivell molecular, cel·lular i metabòlic.
Controlar el procés productiu de la matèria primera integrant els coneixements d'edafologia, climatologia i viticultura.
Participar a la programació i disseny de noves plantacions o modificacions de les existents, així com d'instal·lacions vitivinícoles.
Participar en programes d'investigació vitivinícoles.
Ser capaç de fer produir i recollir raïm de qualitat en funció del tipus de producte que es vulgui, i dels imperatius reglamentaris, així com de fer-se de això un vi de qualitat, tenint en compte la higiene i la normativa vigent.
Utilitzar els coneixements sobre la composició química del vi i la seva evolució per dominar les pràctiques enològiques i els tractaments dels vins.
Analitzar els productes, interpretar els resultats i actuar en conseqüència.
Ser capaç de dirigir una empresa vitivinícola, i participar en el conjunt de les activitats dins d'una empresa de productes derivats de la vinya o del vi, o d'altres begudes fermentades.
Concebre o renovar una sala de vinificació, d'embotellament i investigar en avançaments tecnològics i experiments sobre nous equips o productes enològics.

Sortides professionals
Aquesta titulació capacita per a l'estudi dels mètodes i tècniques del cultiu de la vinya, elaboració de vins, mosts i altres derivats de la vinya, anàlisi de productes elaborats, i el seu emmagatzematge, gestió i conservació de les condicions tècniques sanitàries en el procés enològic, legislació del sector, innovació en el camp de la viticultura i l'enologia.

Pot desenvolupar les seves activitats tant en l'Administració i Organismes Públics, com en empreses privades, com poden ser: empreses vinícoles, explotacions individuals o societàries, cooperatives, agrupacions de productors, laboratoris enològics, instituts tècnics, empreses de distribució, etc.

Alguns exemples:

Viticultor-cellerer: implantació i manteniment de la vinya, collita, vinificació, criança, condicionament, comercialització, seguretat alimentària.
Responsable de vinya: consells tècnics, traçat de les parcel·les, medi ambient, etc.
Expert de mercat: orientar la producció a les previsions comercials.
Responsable de qualitat en la producció: seguiment del raïm de la parcel·la a l'ampolla, vetlla tècnica, seguretat alimentària, elaboració de coupages dels vins, control comercial i relació amb els clients.
Responsable de celler: control de maduresa, degustacions abans de la verema i selecció a nivell de la parcel·la, responsable de tot el procés de vinificació, dels tractaments dels vins, del seu condicionament, seguretat alimentària, elaboració de coupages.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Grau d'Enologia
Universitat Rovira i Virgili (URV)
Sol·licita informació
X