Grau en Estudis Literaris

Grau
Presencial
Barcelona
Consulteu el preu

Descripció

Proporcionar una formació sòlida en aspectes teòrics i pràctics de la literatura des d'una perspectiva universal i comparada. El grau desenvoluparà competències i habilitats relacionades amb la teoria i la crítica literària, com l'actitud reflexiva i especulativa, l'adquisició de mètodes d'anàlisi de la literatura i la utilització de la teoria dels gèneres, l'hermenèutica, la tradició poètic-retòrica i la metodologia de la literatura comparada.
Proporcionar les bases per a la investigació literària.

Crèdits ECTS: 240
Branca de coneixement: Arts i Humanitats
Centre: Facultat de Filologia

Temari

atèries (informació disponible en català)
Matèria Crèdits Caràcter
Literatura 36 FB
Llengua Clàssica 6 FB
Idioma Modern 6 FB
Llengua 6 FB
Lingüística 6 FB
Teoria de la Literatura: Història i Mètodes 24 OB
Literatura General 30 OB
Literatura Comparada 66 OB
Teoria dels Gèneres Literaris 24 OB
Continguts Específics de Literatura Universal 30 OT
Treball de Fi de Grau 6 OB
CRÈDITS TOTALS 240

Les matèries és desglossen en Assignatures de 6 crèdits.
El pla d'estudis per Assignatures és Pot TROBAR a la pàgina web del centre.

Destinataris

Capacitat de comprensió i expressió oral i escrita.
Capacitat de treball.
Capacitat crítica i de raonament lògic, de relació de conceptes, de síntesi i d'anàlisi.
Memòria, bon hàbit de lectura i curiositat intel · lectual.
Interès i curiositat per les llengües i literatures.
Coneixements de la llengua i literatura en què t'especialitzaràs, així com en altres llengües estrangeres i instruments d'informàtica bàsica.
Grau en Estudis Literaris
Facultat de Filología (UB)
Campus i seus: Facultat de Filología (UB)
Facultat de Filología (UB)
Gran Via de les Corts Catalanes, 585 08007 Barcelona
Cursos més populars
X