Grau en Farmàcia

1560 Persones estan visitant aquest curs
Més de 10.000 €
Informa't sobre les condicions
Sol·licita informació
IQS Institut Químic de Sarrià
Grau en Farmàcia
Sol·licita informació
Grau
Oficial / homologat
Presencial
Barcelona
5 anys
Més de 10.000 €

Descripció

El grau en farmàcia IQS i Blanquerna, dues de les institucions fundadores de la Universitat Ramon Llull a Barcelona, mparteixen el Grau en Farmàcia. IQS, a l'avantguarda en el terreny de la qui'mica i la biotecnologia, i Blanquerna, amb una formació consolidada en el camp de la salut, sumen la seva experiència, la seva capacitat d'innovació i una extensa xarxa d'empreses i institucions referents en el sector de la química i de la salut. També es pot estudiar ON-LINE.

Pla d'Estudis itinerari formatiu per als graduats en farmàcia amb menció en Alimentació i Nutrició

L'únic grau en farmàcia de catalunya amb 4 mencions:

Itinerari formatiu per als graduats en farmàcia amb menció en Alimentació i Nutrició
Alimentació i nutrició
Dietètica i Dietoteràpia
Alimentació i Activitat Física
Higiene Alimentària
Nutracèutics
Pràctiques Orientades a la Menció

Itinerari formatiu per als graduats en farmàcia Assistencial:
Farmàcia assistencial
Organització Sanitària i Metodologia Assistencial
Atenció Farmacèutica en Malalties Cròniques
Qualitat i Seguretat en l'ús de Medicaments
Salut Pública i Medicina basada en l'evidència
Pràctiques Orientades a la menció

Itinerari formatiu per als graduats en Farmàcia amb Menció en Disseny i producció de fàrmacs:
Disseny molecular
Síntesi avançada
Química de procés
Laboratori integrat
Pràctiques orientades a la Menció

Itinerari formatiu per als graduats en Farmaci amb Menció en Gestió i Màrqueting farmacèutic:
Direcció Tècnica en la Indústria Farmacèutica
Logística i Processos en la Indústria Farmacèutica
Màrqueting Farmacèutic
Anàlisi Econòmic i Financer d'Indústries Farmacèutiques
Pràctiques Orientades a la Menció

Temari

1R Curs
Semestre 1
Química General i Inorgànica
Laboratori Química General i Inorgànica
Biologia
Laboratori Biologia
Anatomia i Fisiologia I
Seminari Farmacèutic Interdisciplinari
Semestre 2
Química-Física
Laboratori Química-Física
Microbiologia i Parasitologia
Laboratori Microbiologia
Fisiologia II
Física aplicada a Farmàcia
TOTAL 60
 
2N Curs
Semestre 1
Antropologia de la Salut
Fisiopatologia I
Història de la Farmàcia, Legislació i Deontologia Farmacèutica I
Química Analítica
Laboratori de Química Analítica
Química Orgànica
Laboratori de Química Orgànica
Semestre 2
Bioestadística
Bioquímica
Laboratori de Bioquímica
Fisiopatologia II
Immunologia
Química Farmacèutica
TOTAL 60
 
3R Curs
Semestre 1
Biotecnologia
Bromatologia
Determinació Estructural
Farmacologia I
Tecnologia Farmacèutica I
Semestre 2
Atenció Farmacèutica i Farmàcia Clínica I
Farmacologia II
Nutrició
Farmacognòsia
Laboratori de Farmacognòsia
Tecnologia Farmacèutica II
Laboratori de Tecnologia Famacèutica
TOTAL 60
 
4T Curs
Semestre 1
Atenció Farmacèutica i Farmàcia Clínica II
Biofarmàcia i Farmacocinètica
Laboratori de Biofarmàcia i Farmacocinètica
Història de la Farmàcia, Legislació i Deontologia Farmacèutica II
Salut Pública
Toxicologia
Semestre 2
Farmacoeconomia i Gestió Farmacèutica
Metodologia en la Recerca
Registre a la Indústria Farmacèutica i Afins
Sistemes Avançats d'Alliberament de Fàrmac
Teràpia Individualitzada (Farmacogenòmica)
Pràctiques Orientades a la Menció
TOTAL 60 

5È Curs
Semestre 1
Bioètica
Assignatures (4) de la menció
Semestre 2
Pràctiques Tutelades
Treball de Fi de Grau
TOTAL 60

Competències per a les quals et prepara el curs

Posseir i comprendre els coneixements específics determinats per llei per als graduats en Farmàcia i els coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi. Saber aplicar els coneixements adquirits al seu treball d'una forma professional, argumentada i que permeta la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi. Tenir la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica. Poder transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat. Haver desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia. Demostrar la capacitat de comunicació oral i escrita en anglès. Adquirir destreses informàtiques suficients per gestionar amb fiabilitat les principals eines telemàtiques.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Prova d'accés

Els alumnes realitzen una prova d'admissió que consisteix en la realització d'un test psicotècnic i de coneixement d'anglès i també es realitza la revisió de l'expedient acadèmic de l'estudiant.

Metodologia

Formació personalitzada, amb tutories i assistència personal a l'estudiant.

Objectius

Formar experts en tots els aspectes relacionats amb els fàrmacs i els medicaments. Capacitar els titulats per integrar-se al sistema d'atenció de la salut i per contribuir a optimitzar, aportant tot el seu coneixement humanista, assistencial i farmacoterapèutic. Facultar els alumnes per integrar-se en la indústria farmacèutica, química, cosmètica, veterinària o alimentària gràcies a les habilitats tècniques, de lideratge i de gestió. Dotar de coneixements avançats en un context d'investigació científica altament especialitzat. Motivar els professionals capacitant per a l'aprenentatge autònom, formats en la cultura de la qualitat, bons comunicadors, amb capacitat per a desenvolupar-se en entorns laborals complexos.

Titulació obtinguda

Graduat

Pràctiques

A 4t curs, es realitzen les pràctiques orientades a la menció, amb una durada de 3 mesos, en Indústria Farmacèutica, Alimentària, o afins, Organitzacions Sanitàries, Centres de Recerca o Administració

Perspectives laborals

A Espanya, els farmacèutics tenen més de 50 sortides professionals diferents que van des del nivell assistencial (oficina de farmàcia, farmàcia hospitalària o Assistència Primària), la indústria (química, farmacèutica, cosmètica o Alimentària), empreses de serveis (CRO), la administració sanitària (Salut Pública), les anàlisis clínics, l'ensenyament o la investigació i la innovació (R + D + i).

Promocions

IQS dedica un fons limitat per concedir ajudes econòmiques i fer front al finançament d'una part del cost dels estudis, per als estudiants que es matriculen en les titulacions

Avantatges del curs

Formació personalitzada i espais de formació amb grups reduïs d?estudiants (seminaris). És l?única universitat de Catalunya que ofereix 4 mencions o especialitats: Alimentació i Nutrició; Farmàcia Assistencial; Disseny i Producció de Fàrmacs; i Gestió i Màrqueting Farmacèutic. Una part de les assignatures del pla d?estudis s?imparteix en anglès. Els estudiants fan pràctiques tutoritzades en oficines de farmàcia i en la indústria farmacèutica.

Lloc on s'imparteix el curs

L?Institut Químic de Sarrià (IQS) i Blanquerna, dues de les institucions fundadores de la Universitat Ramon Llull (URL), a Barcelona, imparteixen el Grau en Farmàcia.

Horari

1er curs: De dilluns a dijous de 14.30h a 21.00h i divendres de 8.30h a 14.00h 2on curs: De dilluns a dijous de 10.30h a 14.00h i de 15.00h a 18.00h. Divendres de 8.30h a 14.00h 3er curs: De dimarts a divendres de 8.00h a 14.00h. Dilluns de 8.30 a 18.00h
Grau en Farmàcia
IQS Institut Químic de Sarrià
Campus i seus: IQS Institut Químic de Sarrià
IQS Institut Químic de Sarrià
Via Augusta, 390 08017 Barcelona
Sol·licita informació
X