Descripció

El grau en farmàcia IQS i Blanquerna, dues de les institucions fundadores de la Universitat Ramon Llull a Barcelona, mparteixen el Grau en Farmàcia. IQS, a l'avantguarda en el terreny de la qui'mica i la biotecnologia, i Blanquerna, amb una formació consolidada en el camp de la salut, sumen la seva experiència, la seva capacitat d'innovació i una extensa xarxa d'empreses i institucions referents en el sector de la química i de la salut. També es pot estudiar ON-LINE.Pla d'Estudis itinerari formatiu per als graduats en farmàcia amb menció en Alimentació i NutricióL'únic grau en farmàcia de catalunya amb 4 mencions:Itinerari formatiu per als graduats en farmàcia amb menció en Alimentació i Nutrició

Alimentació i nutrició

Dietètica i Dietoteràpia

Alimentació i Activitat Física

Higiene Alimentària

Nutracèutics

Pràctiques Orientades a la MencióItinerari formatiu per als graduats en farmàcia Assistencial:

Farmàcia assistencial

Organització Sanitària i Metodologia Assistencial

Atenció Farmacèutica en Malalties Cròniques

Qualitat i Seguretat en l'ús de Medicaments

Salut Pública i Medicina basada en l'evidència

Pràctiques Orientades a la mencióItinerari formatiu per als graduats en Farmàcia amb Menció en Disseny i producció de fàrmacs:

Disseny molecular

Síntesi avançada

Química de procés

Laboratori integrat

Pràctiques orientades a la MencióItinerari formatiu per als graduats en Farmaci amb Menció en Gestió i Màrqueting farmacèutic:

Direcció Tècnica en la Indústria Farmacèutica

Logística i Processos en la Indústria Farmacèutica

Màrqueting Farmacèutic

Anàlisi Econòmic i Financer d'Indústries Farmacèutiques

Pràctiques Orientades a la Menció
Veure més

Temari del curs

1R Curs
Semestre 1
Química General i Inorgànica
Laboratori Química General i Inorgànica
Biologia
Laboratori Biologia
Anatomia i Fisiologia I
Seminari Farmacèutic Interdisciplinari
Semestre 2
Química-Física
Laboratori Química-Física
Microbiologia i Parasitologia
Laboratori Microbiologia
Fisiologia II
Física aplicada a Farmàcia
TOTAL 60
 
2N Curs
Semestre 1
Antropologia de la Salut
Fisiopatologia I
Història de la Farmàcia, Legislació i Deontologia Farmacèutica I
Química Analítica
Laboratori de Química Analítica
Química Orgànica
Laboratori de Química Orgànica
Semestre 2
Bioestadística
Bioquímica
Laboratori de Bioquímica
Fisiopatologia II
Immunologia
Química Farmacèutica
TOTAL 60
 
3R Curs
Semestre 1
Biotecnologia
Bromatologia
Determinació Estructural
Farmacologia I
Tecnologia Farmacèutica I
Semestre 2
Atenció Farmacèutica i Farmàcia Clínica I
Farmacologia II
Nutrició
Farmacognòsia
Laboratori de Farmacognòsia
Tecnologia Farmacèutica II
Laboratori de Tecnologia Famacèutica
TOTAL 60
 
4T Curs
Semestre 1
Atenció Farmacèutica i Farmàcia Clínica II
Biofarmàcia i Farmacocinètica
Laboratori de Biofarmàcia i Farmacocinètica
Història de la Farmàcia, Legislació i Deontologia Farmacèutica II
Salut Pública
Toxicologia
Semestre 2
Farmacoeconomia i Gestió Farmacèutica
Metodologia en la Recerca
Registre a la Indústria Farmacèutica i Afins
Sistemes Avançats d'Alliberament de Fàrmac
Teràpia Individualitzada (Farmacogenòmica)
Pràctiques Orientades a la Menció
TOTAL 60 

5È Curs
Semestre 1
Bioètica
Assignatures (4) de la menció
Semestre 2
Pràctiques Tutelades
Treball de Fi de Grau
TOTAL 60
Veure més

Competències per a les que et prepara el curs

Posseir i comprendre els coneixements específics determinats per llei per als graduats en Farmàcia i els coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
Saber aplicar els coneixements adquirits al seu treball d'una forma professional, argumentada i que permeta la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi.
Tenir la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
Poder transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
Haver desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
Demostrar la capacitat de comunicació oral i escrita en anglès.
Adquirir destreses informàtiques suficients per gestionar amb fiabilitat les principals eines telemàtiques.

Prova d'accés

Els alumnes realitzen una prova d'admissió que consisteix en la realització d'un test psicotècnic i de coneixement d'anglès i també es realitza la revisió de l'expedient acadèmic de l'estudiant.

Metodologia

Formació personalitzada, amb tutories i assistència personal a l'estudiant.

Horari/Torn

1er curs: De dilluns a dijous de 14.30h a 21.00h i divendres de 8.30h a 14.00h
2on curs: De dilluns a dijous de 10.30h a 14.00h i de 15.00h a 18.00h. Divendres de 8.30h a 14.00h
3er curs: De dimarts a divendres de 8.00h a 14.00h. Dilluns de 8.30 a 18.00h

Lloc on s'imparteix el curs

L?Institut Químic de Sarrià (IQS) i Blanquerna, dues de les institucions fundadores de la Universitat Ramon Llull (URL), a Barcelona, imparteixen el Grau en Farmàcia.

Objectius

Formar experts en tots els aspectes relacionats amb els fàrmacs i els medicaments. Capacitar els titulats per integrar-se al sistema d'atenció de la salut i per contribuir a optimitzar, aportant tot el seu coneixement humanista, assistencial i farmacoterapèutic. Facultar els alumnes per integrar-se en la indústria farmacèutica, química, cosmètica, veterinària o alimentària gràcies a les habilitats tècniques, de lideratge i de gestió. Dotar de coneixements avançats en un context d'investigació científica altament especialitzat. Motivar els professionals capacitant per a l'aprenentatge autònom, formats en la cultura de la qualitat, bons comunicadors, amb capacitat per a desenvolupar-se en entorns laborals complexos.

Titulació obtinguda

Graduat

Perspectives laborals

A Espanya, els farmacèutics tenen més de 50 sortides professionals diferents que van des del nivell assistencial (oficina de farmàcia, farmàcia hospitalària o Assistència Primària), la indústria (química, farmacèutica, cosmètica o Alimentària), empreses de serveis (CRO), la administració sanitària (Salut Pública), les anàlisis clínics, l'ensenyament o la investigació i la innovació (R + D + i).

Promocions

IQS dedica un fons limitat per concedir ajudes econòmiques i fer front al finançament d'una part del cost dels estudis, per als estudiants que es matriculen en les titulacions


Avantatges del curs


Formació personalitzada i espais de formació amb grups reduïs d?estudiants (seminaris).
És l?única universitat de Catalunya que ofereix 4 mencions o especialitats: Alimentació i Nutrició; Farmàcia Assistencial; Disseny i Producció de Fàrmacs; i Gestió i Màrqueting Farmacèutic.
Una part de les assignatures del pla d?estudis s?imparteix en anglès.
Els estudiants fan pràctiques tutoritzades en oficines de farmàcia i en la indústria farmacèutica.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Grau en Farmàcia

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos