CESIF, Centro de Estudios Superiores de la Industria Farmacéutica,

Màster en Direcció comercial i Màrqueting d'Indústries Farmacèutiques i Afins. XVI Edició (Madrid)

CESIF, Centro de Estudios Superiores de la Industria Farmacéutica,

Descripció

Les Indústries Farmacèutiques i Afins ocupen un lloc destacat entre els Sectors més dinàmics de l'Economia i són les que generaran més i més contínua demanda de professionals específicament qualificats per cobrir els diferents llocs de treball de les seves àrees comercials i de Màrqueting, inclosa la cada vegada més freqüent sol · licitud de l'Idioma Anglès com a eina de Gestió i de Direcció d'aquestes Àrees.En aquest context, els Màsters MDMF constitueixen la resposta idònia a aquestes exigències i als objectius i disponibilitat de temps dels seus Alumnes amb un doble Pla de Formació, MDMF - Executive Management i MDMF - International Management, amb les opcions de realització a MADRID i en BARCELONA.En aquests contextos, els Màster MDMF constitueixen la resposta idònia a aquestes exigències en les seves dues versions:

EXECUTIVE MANAGEMENTAdaptat a la disponibilitat de temps dels professionals en exercici ia les exigències de Gestió i Direcció de les Companyies Farmacèutiques. 
Objectius GeneralsL'objectiu central i comú als dos Màsters MDMF és desenvolupar el perfil de Competència Personal i Professional dels seus Alumnes, fins a situar en línia amb les referides exigències de les Companyies Farmacèutiques i Afins per la gestió i direcció de les seves àrees comercials i de Màrqueting, el que, en síntesi, es tradueix en dos grans grups d'Objectius Generals:

a) Objectius de Formació:    
Adquirir la totalitat de Coneixements teoricopràctics inherents al perfil sol · licitat per aquestes companyies per a les seves diferents Llocs Comercials i de Màrqueting.

    
Desenvolupar el conjunt d'Habilitats de Gestió i de Direcció, en aquests àmbits, que possibiliten la plena operativitat pràctica dels Coneixements adquirits i dels quals aquests es deriven.

b) Objectius de Desenvolupament Professional:En la doble vessant de l'accés al primer Ocupació a aquestes Companyies i de l'assegurament dels objectius de promoció dels Alumnes ja emprats en elles, a través dels tres objectius específics que es descriuen més endavant:    
Disseny i articulació del Pla de Carrera de cada un dels alumnes.

    
Pràctiques en Departaments Comercials i / o de Màrqueting de Laboratoris Farmacèutics i Empreses Afins.

    
Preparació per a la recerca activa d'Ocupació.

INTERNATIONAL MANAGEMENTBilingüe Castellà-Anglès totalment ajustat a les exigències de Gestió de les Companyies Farmacèutiques. 
Sortides ProfessionalsL'entorn altament favorable de demanda laboral de les Companyies Farmacèutiques i Afins, unit a la Formació específica rebuda pels Alumnes dels Màsters MDMF, a les oportunitats que els brinda la Borsa de Treball de CESIF i al suport directe dels seus professors i Consultors, es concreten i potencien en l'ampli ventall de sortides professionals a l'abast dels Alumnes dels Màsters MDMF, en Llocs de Treball com ara, entre altres, els de Directors Comercials i de Màrqueting, Caps Nacionals de Venda, Business Unit Managers, Gerents Regionals de Venda, Product Managers, responsables d'Investigació Comercial i de Planificació de Màrqueting, Gerents de Promoció i de Publicitat, etc.La nostra experiència en la Formació de Professionals en les Àrees Comercials i de Màrqueting ens ha convertit en el CENTRE DE REFERÈNCIA de les Indústries Farmacèutiques i Afins.Els resultats d'Ocupació de les 15 primeres edicions del MDMF avalen l'eficàcia d'aquest Màster com a mitjà per a la consecució dels objectius professionals dels seus alumnes:    
La pràctica totalitat d'ells va accedir al seu primer Ocupació o promocionar en Companyies Farmacèutiques i Afins.

    
Un alt percentatge d'alumnes de les primeres promocions de l'MDMF ocupen en l'actualitat llocs de Responsabilitat Directiva a les Àrees Comercials i de Màrqueting d'aquestes companyies.

L'objectiu per a les Promocions 2013-2014 dels Màsters MDMF és assolir la plena ocupació laboral dels seus Alumnes i estendre aquesta a les Companyies que demanen la Llengua Anglesa com a eina de gestió.  
Metodologia de FormacióENFOCAMENTS I ELEMENTS METODOLÒGICS

La consecució dels Objectius de Formació dels Màsters MDMF es recolza en la doble i simultània Metodologia de:    
Un enfocament metodològic global d'implicació dels Alumnes i d'alta participació interactiva entre aquests i els professors de les diferents Unitats Didàctiques de cada un dels programes.

    
L'aplicació dels sis elements metodològics que es descriuen a continuació: Sessions Lectives, Conferències, Treballs en Equip, Tesina Fi de Màster, Avaluació Continuada i Visites a Empreses.

SESSIONS LECTIVES I CONFERÈNCIES

Les Sessions Lectives i les Conferències constitueixen la columna vertebral dels Objectius de Formació dels Màsters MDMF i estan orientades a l'adquisició pels seus Alumnes dels coneixements descrits en els seus respectius programes de Continguts, des de l'enfocament metodològic assenyalat i amb un model d'impartició eminentment pràctic i operatiu que possibiliti el desenvolupament d'habilitats en l'aplicació de tals coneixements.Amb aquesta finalitat, CESIF posa a disposició dels seus Alumnes l'ampli claustre de professors que es detalla en aquest document, tots ells de reconegut prestigi i àmplia experiència en les Indústries Farmacèutiques i Afins.

TREBALLS EN EQUIP I TESINA

Com a reforç i consolidació dels coneixements adquirits i, sobretot, com a mètode de desenvolupament d'habilitats de gestió, els alumnes dels Màsters MDMF realitzaran, en equip i amb el seguiment i suport d'un tutor, diferents treballs pràctics d'aplicació directa de continguts clau del Programa de cadascun dels Màsters MDMF, com ara, entre altres, els relatius a Investigació de Mercats, elaboració de pressupostos de Màrqueting, disseny de plans de Venda i de Comunicació, Planificació de Projectes Comercials, etc.Amb caràcter individual i guiats per un tutor, els alumnes elaboraran una tesina de Fi de Grau relativa a la formulació d'un Pla Integral de Reactivació d'un Producte Farmacèutic, que, juntament amb altres elements d'avaluació, servirà per valorar per la Direcció del Màster el nivell d'aprofitament del Curs Acadèmic per cada un dels alumnes.

AVALUACIÓ CONTÍNUA

Al llarg del Curs Acadèmic, i pels professors, Tutors i director dels Màsters, els Alumnes de aquests seran objecte d'avaluació contínua en quant als següents aspectes:    
Participació, implicació i aprofitament efectiu de les Sessions Presencials, Conferències i Treballs Pràctics.

    
Assistències a Classe i Comportament Ètic i Social.

Això, unit a la valoració de la Tesina de final de grau, configurarà la nota mitjana final de cada Alumne.

VISITES A EMPRESES

Les Visites a Empreses tenen com a objectiu que els alumnes coneguin de prop, "trepitgin" i es familiaritzin amb els entorns directes d'aplicació dels coneixements adquirits en els seus respectius Màsters MDMF.Per a això, i en les dates que s'indiquin en el Calendari Acadèmic, s'organitzaran Visites de Treball a diferents laboratoris farmacèutics i Empreses del Sector.TITULACIÓ

Els Alumnes que compleixin els requisits mínims d'assistència (75% de les sessions) i aprofitament (resolució i lliurament de tots els Casos Pràctics proposats, realització d'una tesina de fi de Grau i actitud positiva a classe) rebran el corresponent diploma del Màster en Direcció Comercial i Màrqueting d'Indústries Farmacèutiques i Afins reconegut per l'Associació Espanyola de Farmacèutics de la Indústria (AEFI), per FARMA INDÚSTRIA i per la Universitat Francisco de Vitòria.

Veure més

Temari del curs

Programa International Management
DURADA I CONFIGURACIÓ
El Màster MDMF - International Management té una DURADA total de 1.138 hores, entre presencials i no presencials, impartides en ESPANYOL i ANGLÈS, d'acord amb la CONFIGURACIÓ i l'ESTRUCTURA de 10 Àrees i 1 Mòdul previ de Desenvolupament de Competències Lingüístiques que es descriu a continuació:


ESTRUCTURA DE LES ÀREES
Desenvolupament de Competències Lingüístiques

     Pla de Carrera
     Coneixement i Direcció de l'Empresa Farmacèutica
     Coneixement dels Productes Farmacèutics i dels seus Entorns d'Aplicació
     Investigació de Màrqueting Farmacèutic
     Polítiques de Màrqueting Farmacèutic
     Gestió Econòmic-Financera de l'Empresa i del Màrqueting Farmacèutic
     Dret Empresarial i Legislació Aplicada al Màrqueting Farmacèutic
     Planificació i Direcció de Màrqueting Farmacèutic
     Planificació i Gestió de Projectes Comercials
     Tesina Fi de Màster: Pla de Llançament d'un Producte Farmacèutic

Programa Executive Management

DURADA I CONFIGURACIÓ
El Màster MDMF - Executive Management té una DURADA total de 741 hores, entre presencials i no presencials, íntegrament impartits en ESPANYOL, d'acord amb la CONFIGURACIÓ i l'ESTRUCTURA de 10 Àrees que es descriu a continuació:


ESTRUCTURA DE LES ÀREES

     Pla de Carrera
     Coneixement i Direcció de l'Empresa Farmacèutica
     Coneixement dels Productes Farmacèutics i dels seus Entorns d'Aplicació
     Investigació de Màrqueting Farmacèutic
     Polítiques de Màrqueting Farmacèutic
     Gestió Econòmic-Financera de l'Empresa i del Màrqueting Farmacèutic
     Dret Empresarial i Legislació Aplicada al Màrqueting Farmacèutic
     Planificació i Direcció de Màrqueting Farmacèutic
     Planificació i Gestió de Projectes Comercials
     Tesina Fi de Màster: Pla de Llançament d'un Producte Farmacèutic
Veure més

Lloc on s'imparteix el curs

Madrid

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Màster en Direcció comercial i Màrqueting d'Indústries Farmacèutiques i Afins. XVI Edició (Madrid)

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Màster en Direcció comercial i Màrqueting d'Indústries Farmacèutiques i Afins. XVI Edició (Madrid)