Grau en filologia catalana

1042 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Informa't sobre les condicions
Sol·licita informació
Facultat de Filología (UB)
Grau en filologia catalana
Sol·licita informació
Grau
Presencial
Barcelona
Consulteu el preu

Descripció

Formar professionals amb coneixements amplis de llengua i literatura catalanes, afavorint l'especialització en alguna branca científica d'aquests estudis. El professional ha de ser capaç de relacionar els fenòmens específics de la seva cultura amb els que caracteritzen altres àrees culturals lingüístiques i literàries afins.
Facilitar habilitats i competències necessàries per a l'exercici de la professió.
Promoure actituds que estimulin:
La capacitat d'informar-se del que es desconeix i d'aprofundir en el que no es domina, accedint críticament a les fonts d'informació.
La responsabilitat social que s'adquireix com a professional de la llengua i la literatura catalanes.
La cultura de l'esforç i de la superació.
El treball en equip i la comunicació amb experts d'altres àrees.
La capacitat crítica i autocrítica.

Crèdits ECTS: 240
Branca de coneixement: Arts i Humanitats
Centre: Facultat de Filologia

Temari

Matèries (informació disponible en català)
Matèria Crèdits Caràcter
Literatura 24 FB
Llengua 18 FB
Lingüística 18 FB
Llengua Clàssica 6 FB
Idioma Modern 6 FB
Literatura Catalana Medieval 18 OB
Literatura Catalana Moderna 12 OB
Literatura 24 OB
Variació Històrica del Català 12 OB
Llengua Catalana 6 OB
Ecdòtica Aplicada a Textos Catalans 6 OB
Lingüística Aplicada Catalana 12 OB
Lingüística Descriptiva Catalana 18 OB
Variació Dialectal i Social del Català 12 OB
Poètiques 12 OB
Aspectes Complementaris de la Literatura Catalana Medieval, Moderna i Contemporània / Aprofundiment en la Història de la Llengua Catalana / Ampliació a els Coneixements de Pragmàtica Catalana / Aspectes Complementaris de la Variació Dialectal i Social / 30 OT
Treball de Grau 6 OB
CRÈDITS TOTALS 240

Les matèries és desglossen en Assignatures de 6 crèdits.
El pla d'estudis per Assignatures és Pot TROBAR a la pàgina web del centre.

Destinataris

Capacitat de comprensió i expressió oral i escrita.
Capacitat de treball.
Capacitat crítica i de raonament lògic, de relació de conceptes, de síntesi i d'anàlisi.
Memòria, bon hàbit de lectura i curiositat intel · lectual.
Interès i curiositat per les llengües i literatures.
Coneixements de la llengua i literatura en què s'especialitzarà, així com d'altres llengües estrangeres i instruments d'informàtica bàsica.

¿Necesitas información sobre cursos? Llámanos al 900 293 573

Llamada gratuita de lunes a viernes de 9h a 20h

Perspectives laborals

Podràs treballar en els següents àmbits: Ensenyament (primària, secundària, superior). Català per a estrangers. Investigació (lingüística i literària). Planificació lingüística. Correcció lingüística i assessorament. Administracions públiques (estatals, autonòmiques i locals). Producció editorial. Edicions crítiques. Indústries culturals. Crítica literària. Producció del discurs oral i escrit. Indústries audiovisuals. Terminologia. Noves tecnologies. Foniatria, ortologia, patologies de la parla en general.
Grau en filologia catalana
Facultat de Filología (UB)
Campus i seus: Facultat de Filología (UB)
Facultat de Filología (UB)
Gran Via de les Corts Catalanes, 585 08007 Barcelona
Sol·licita informació
X