Grau en Filologia Catalana: Estudis de Literatura i Lingüística

1060 Persones estan visitant aquest curs
entre 1.000 € i 2.500 €
Sol·licita informació
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
Grau en Filologia Catalana: Estudis de Literatura i Lingüística
Sol·licita informació
Grau
Oficial / homologat
Presencial
Cerdanyola del Vallès (Barcelona)
4 anys
entre 1.000 € i 2.500 €

Descripció

El Grau en Filologia Catalana ofereix una formació especialitzada en llengua i literatura catalanes, vinculant-les a la societat, a la història i a altres cultures. En connexió amb diverses disciplines humanístiques i científiques i mitjançant noves tecnologies, prepara professionals per a la investigació, la docència, l'assessorament lingüístic, les tasques editorials, la gestió cultural i l'escriptura, entre altres ocupacions amb grans possibilitats d'inserció laboral.

Temari

1r curs
1r semestre
 • Llatí
 • Fonaments de Filologia Catalana
 • Teoria i Pràctica de l'Argumentació
 • Gramàtica Descriptiva i Normativa: de l'So a la Paraula
 • Moviments Literaris de el Modernisme a la Postmodernitat
2n Semestre
 • Introducció a la Lingüística
 • Gèneres Literaris i Societat Contemporània
 • Gramàtica Descriptiva i Normativa: de l'Oració a l'Enunciat
 • literatura Comparada
 • Història Social de la Llengua Catalana
2n Curs
1r semestre
 • Lèxic i Gramàtica
 • Sociolingüística i Diversitat
 • Dels Trobadors a Ramon Muntaner
 • Fonètica Catalana i Estàndard Oral
 • La Narrativa: de Víctor Català a Mercè Rodoreda
2n Semestre
 • Fonologia Catalana
 • Sintaxi Catalana
 • De Bernat Metge a Curial i Güelfa
 • Literatura Catalana de el Renaixement a la Il·lustració
 • Poesia Catalana Contemporània
3r curs
1r semestre
 • Estructura, Significat i Discurs
 • Literatura Catalana de l'Romanticisme a l'Realisme
 • Tirant lo Blanc i la Narrativa Medieval
 • Fonaments Lingüístics de la Normativa
 • Ausiàs March i la Poesia Europea
2n Semestre
 • Teatre Català
 • Gramàtica Històrica Catalana
 • morfologia Catalana
 • Literatura Catalana a l'Aula
 • Llengua Estàndard: Aplicacions Professionals en l'Era Digital
4t Curs
 • Dialectologia Catalana
 • Treball de Final de Grau

Competències per a les quals et prepara el curs

Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

Destinataris

Si:
 • T'interessa el llenguatge i, especialment, la llengua catalana i vols saber quines propietats comparteix amb altres idiomes, què la fa única, com ha canviat, què variants geogràfiques i socials presenta, com s'ha d'utilitzar i què pots fer per dinamitzar-la.
 • T'agrada la cultura i, en particular, la literatura catalana i vols situar-la en els moviments artístics i ideològics internacionals, veure com ha evolucionat, conèixer la trajectòria dels autors, descobrir noves interpretacions de les obres, valorar les representacions teatrals i comunicar les teves apreciacions .
 • Vols adquirir una gran capacitat lectora i crítica i una excel·lent expressió oral i escrita. Vols tenir l'oportunitat de cursar una menció en Llengua Catalana i Lingüística oa Literatura Catalana i Tradició Europea o mínor i aprendre altres idiomes.
 • Vols tenir contacte directe amb el món laboral en dues assignatures de pràctiques professionals.
 • Vols poder estudiar a universitats estrangeres o fer de professor.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Metodologia

Presencial

Idiomes en els quals s'imparteix

Català (85%), castellà (10%) i anglès (5%).

Durada

240 Créditos

Titulació obtinguda

Graduat / ada en filologia catalana: Estudis de Literatura i Lingüística.

Pràctiques

Pràctiques externes

Perspectives laborals

Ensenyament. La investigació (instituts de filologia i lingüística, arxius i biblioteques). El món editorial (producció, correcció, traducció). La crítica literària i l'assessorament tècnic en agències literàries. Assessorament i normalització. Mediació intercultural. Gestió i promoció cultural. Editorials (documetació, edició, correcció i traducció). Agències literàries. Redacció i altres col·laboracions (premsa, teatre, ràdio, televisió i Internet). Administració. Crítica literària. Estudis teatrals. Tecnologies de l'llenguatge. Empreses diverses.

Professorat

Bartoli Masons, Gemma Bartra Kaufmann, Ana Bonet Alsina, Maria Eulalia Branchadell Gallo, Albert

Horari

Dedicació a temps complet. Possibilitat de règim a temps parcial.
Grau en Filologia Catalana: Estudis de Literatura i Lingüística
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
Campus i seus: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
Edifici Rectorat- Bellaterra 08193 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)
Sol·licita informació
X