Grau de Física + Grau de Matemàtiques

1053 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Informa't sobre les condicions
Sol·licita informació
Facultat de Ciències (UAB)
Grau de Física + Grau de Matemàtiques
Sol·licita informació
Grau
Oficial / homologat
Presencial
Cerdanyola del Vallès (Barcelona)
5 anys
Consulteu el preu

Descripció

La doble titulació de Física + Matemàtiques proporciona una formació de màxim nivell i de qualitat combinant el domini de la física amb l'entrenament rigorós en el pensament abstracte que caracteritza la matemàtica.

La combinació dels objectius de les dues titulacions permet que l'estudiant adquireixi una base científica sòlida sobre els conceptes de la física i de les matemàtiques, tant en l'àmbit teòric com en l'instrumental. Els estudis estan estructurats de manera que es segueix un itinerari conjunt que aprofundeix en les branques més importants de les dues disciplines.

Destinataris

Perfil de l'estudiant

El perfil de l'estudiant d'aquesta titulació és el d'una persona amb les característiques següents:

      Capacitat d'abstracció i de raonament lògic.
      Gust per les Matemàtiques i la Física.
      Curiositat per la ciència en general.
      Certa facilitat per a la Física i les Matemàtiques.
      Capacitat d'observació i anàlisi dels fenòmens.
      Que consideri un repte resoldre problemes, que sigui tenaç i amb capacitat de treball.

Es considera necessari que l'estudiant hagi cursat Física i Matemàtiques en els dos cursos de batxillerat i s'hagi examinat d'aquestes matèries a les PAAU.

¿Necesitas información sobre cursos? Llámanos al 900 293 573

Llamada gratuita de lunes a viernes de 9h a 20h

Promocions

Sortides professionals

Una via important és l'ampliació d'estudis encaminats a la docència universitària ia la investigació.

D'altra banda, els titulats en ciències primàries són molt valorats, en l'àmbit de les noves tecnologies, per la seva capacitat d'anàlisi, d'abstracció i de rigor, que els permet adaptar-se amb facilitat a realitats en constant transformació. Els models i les eines de la física i les matemàtiques són avui fonamentals en diversos sectors que necessiten experts per al seu desenvolupament com ara:

      Empreses amb equips interdisciplinaris de recerca i desenvolupament (R + D).
      Institucions financeres i d'assegurances (valoració de derivats, cobertura de risc).
      Gabinets d'assessorament cientificotècnic i informàtic (optimització de processos, xarxes de comunicació, mètodes numèrics, codificació, criptografia, etc).
      Empreses i instituts d'estadística (control de qualitat, anàlisi exploratòria de dades, etc).
      La informàtica i les telecomunicacions.
      La medicina (instal · lacions radioactives, instruments d'exploració no invasius).
      La indústria (òptica, nous materials).
      La docència no universitària.
      L'administració pública (radioprotecció, medi ambient, informàtica).
Grau de Física + Grau de Matemàtiques
Facultat de Ciències (UAB)
Campus i seus: Facultat de Ciències (UAB)
Facultat de Ciències (UAB)
Edifici Rectorat- Bellaterra 08193 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)
Sol·licita informació
X