Grau d'Història, Geografia i Història de l'Art (interuniversitari: UOC, UdL) (UOC)

43 Persones han demanat informació
1092 Persones estan visitant aquest curs
Preu 4.900 €
Sol·licita informació
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Grau d'Història, Geografia i Història de l'Art (interuniversitari: UOC, UdL) (UOC)
Sol·licita informació
Grau
Oficial / homologat
On-line
240 crèdits
Preu 4.900 €

Descripció

Fracciona fàcil!
El Grau d'Història, Geografia i Història de l'Art de la UOC i la UdL està dissenyat per formar-te en la comprensió multidisciplinària del nostre món. Així, podràs respondre a una creixent demanda de contextualització i continguts per part de la societat i de les indústries de la comunicació.
El programa permet sumar lexperiència i el prestigi del professorat dels dos centres amb una trajectòria de dècades dexperiència docent i investigadora.

Temari

Formació bàsica (60 ECTS) - Crèdits
• Introducció a la geografia 6
• Introducció a la història 6
• Introducció a la història de l'art 6
• Geografia d'Europa 6
• Prehistòria 6
• Art de l'antiguitat 6
• Idioma modern I: anglès/ francès/ alemany 6
• Idioma modern II: anglès/ francès/ alemany 6
• Tecnologies aplicades a les ciències humanes i socials 6
• Geografia física 6
• Treball final de grau 6
Assignatures obligatòries (96 ECTS) - Crèdits
• Iconografia i anàlisi de la imatge 6
• Mètodes qualitatius i quantitatius de les ciències humanes i socials 6
• Geografia de la població 6
• Història antiga 6
• Història medieval 6
• Història moderna 6
• Història contemporània I 6
• Història contemporània II 6
• Geografia econòmica 6
• Antropologia social i cultural 6
• Art medieval 6
• Art de lèpoca moderna 6
• Història política 6
• Història econòmica 6
• Món clàssic 6
• Pensament social modern i contemporani 6
Assignatures optatives (138 ECTS) - Crèdits
• Geografia urbana 6
• Geografia de Catalunya 6
• Cartografia 6
• Geografia rural i de muntanya 6
• Pensament i història de la geografia 6
• Ordenació del territori 6
• Art contemporani 6
• Art digital i de la postmodernitat 6
• Cinema i arts audiovisuals 6
• Història de la música 6
• Museologia i espais expositius 6
• Escriptura acadèmica 6
• Història de l'arquitectura contemporània 6
• Món islàmic 6
• Història d'Amèrica del Nord 6
• Història de Llatinoamèrica 6
• Història i cultura africanes 6
• Grans imperis euroasiàtics medievals 6
• Món actual 6
• Història de l'Àsia oriental 6
• Corrents historiogràfics 6
• Mundialització 6
• Història de la Unió Europea 6
• Reptes i debats sobre integració europea 6

Destinataris

El grau d'història, geografia i història de l'art (UOC, UdL) s'adreça a qui estigui interessat a entendre la complexitat del món actual. Per encarar el present necessàriament s'han de comprendre les cruïlles de temps, espai i experiències que ens precedeixen i ens defineixen com a individus i societat. El grau permetrà adquirir coneixements i competències per formar:
• Professionals de l'àmbit històric, geogràfic i cultural-artístic experts en l'anàlisi i la interpretació de les diferents disciplines, en institucions públiques i privades.
• Professionals experts en ensenyament i aprenentatge dels processos històrics, geogràfics i artisticoculturals.
• Professionals capacitats per a la investigació científica, la conservació patrimonial i la producció de continguts.

Requisits

Requisits d'accés obtinguts a l'Estat espanyol
• Prova d'accés (PAU / Majors de 25 anys / Majors de 45 anys)
• Batxillerat sense PAU: Batxillerat espanyol LOE 2016 i repetidors 2017
• Formació professional (CFGS / FP2 / MP3)
• Títol universitari o assimilat
• Experiència laboral (informació, dates i calendari d'accés per a més grans de 40 anys)
Requisits d'accés obtinguts a la Unió Europea o en un estat que hagi subscrit acords internacionals en règim de reciprocitat
• Estudis preuniversitaris: acreditació UNED per accedir-hi
• Estudis universitaris (finalitzats o no): convalidació parcial d"uns estudis estrangers per uns estudis espanyols
• Títol universitari amb l'equivalència de títol estranger o l'homologació ministerial a l'Estat espanyol
• Experiència laboral (informació, dates i calendari d'accés per a més grans de 40 anys)
Requisits d'accés obtinguts a Llatinoamèrica o altres països no europeus
• Estudis preuniversitaris: batxillerat homologat
• Estudis universitaris (finalitzats o no): convalidació parcial d"uns estudis estrangers per uns estudis espanyols
• Títol universitari amb l'equivalència de títol estranger o l'homologació ministerial a l'Estat espanyol
• Experiència laboral (informació, dates i calendari d'accés per a més grans de 40 anys)

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Metodologia

El Grau d´Història, Geografia i Història de l´Art (interuniversitari: UOC, UdL) de la UOC ofereix un quadre d´assignatures repartides de manera progressiva, dissenyat d´acord amb les aptituds adquirides en el transcurs de cada semestre. Aquesta distribució facilita que l'estudiant disposi d'un criteri sòlid d'elecció, orientat cap a les preferències i les qualitats personals. La flexibilitat de la normativa acadèmica de la UOC permet tenir un ampli ventall de possibilitats en decidir quins crèdits tria cada semestre.

Idiomes en els quals s'imparteix

Castellà, Català.

Durada

Inici docència: 24 de setembre 2024.

Objectius

Alguns dels objectius són
Formar experts amb coneixements històrics, geogràfics i artístics que els permetin comprendre el món que els envolta com una realitat global i complexa, i que complementin amb coneixements d'altres disciplines.
Formar experts en lanàlisi i la interpretació de documentació històrica, textual, cartogràfica, material i artística.
Formar professionals experts en sistemes densenyament i aprenentatge dels processos històrics, geogràfics i artístics.
Formar professionals experts per a la comprensió, la valoració i la interpretació del patrimoni històric, paisatgístic i cultural.
Algunes de les competències són
Comprendre els grans processos polítics, socials i econòmics de la història des d´una perspectiva sincrònica i diacrònica.
Comprendre, identificar i analitzar les variables històriques que generen linici o la fi dels grans processos històrics.
Establir anàlisis comparades a l'estudi de la història local, nacional i internacional.
Analitzar informacions contingudes en textos, imatges i discursos i avaluar-les de manera autònoma i crítica.
Formular hipòtesis i desenvolupar projectes de recerca que puguin contribuir al coneixement i debat de problemes actuals o del passat.
Argumentar la relació artista-client-espectador aprofundint les diferents interpretacions del fet artístic.
Descriure, comentar, analitzar i interpretar les obres més significatives de cada període històric, fent servir diverses teories estètiques.

Titulació obtinguda

Els títols de grau, màster universitari i doctorat que expedeix la UOC són títols universitaris oficials que tenen validesa a tot el territori espanyol i als països de l'espai europeu d'educació superior (EEES). La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC estarà determinada en cada cas per les lleis deducació de cada país.

Perspectives laborals

El grau d'Història, Geografia i Història de l'Art (UOC, UdL) capacita per a l'exercici d'un ampli ventall d'activitats professionals, entre les quals destaquen les següents: Documentalisme (arxius, biblioteques i museus) Activitat editorial i mitjans de comunicació Docència a l'ensenyament secundari i universitari Gestió i difusió del patrimoni artístic i monumental Comissariat d'exposicions Gestió de documentació històrica Guia i turisme cultural Investigació sobre el patrimoni històric, artístic i paisatgístic Diagnosis socioeconòmiques i territorials Estudis de població Creació de continguts al sector de la comunicació, en institucions culturals o politicoculturals Assessorament cultural en institucions públiques i empreses privades Gestió de projectes internacionals d'institucions o organismes públics, privats i empreses

Promocions

Fracciona fàcil!

Preu

Preu 4.900 €
Preu per crèdit: 20,42 euros/crèdit.
Grau d'Història, Geografia i Història de l'Art (interuniversitari: UOC, UdL) (UOC)
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Campus i seus: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
UOC, sede 22@
Rambla del Poblenou, 156 08018 Barcelona
Sol·licita informació
X