Grau d'infermeria

Grau
Oficial / homologat
Presencial
240 crèdits
entre 2500 € i 5000 €

Descripció

L'Escola Universitària d'Infermeria Gimbernat es troba immersa, des de l'any 2002, en un projecte global de millora i innovació docent, dins el marc de l'Espai Europeu d'Educació Superior. A més, planteja un nou paradigma educatiu, amb l'excel·lència com a referència acadèmica.

El disseny de la titulació de Grau no es basa només en competències cognitives, sinó també en aquelles que aborden les habilitats personals, les actituds i la consideració dels valors professionals. Per aquesta raó, hem incorporat metodologies d'aprenentatge actives que permeten a l'estudiant desenvolupar les seves capacitats, implicant-se en el seu procés d'aprenentatge.

Aquestes metodologies fomenten la reflexió i la presa de consciència de l'aprenentatge, alhora que permeten al professor realitzar un seguiment més continuat del progrés de l'estudiant. D'aquesta manera, és possible una avaluació formativa que permet un feedback efectiu entre professor i alumne, fomentant l'aprenentatge actiu i la autoavaluació com a part gairebé imprescindible per a l'auto aprenentatge i la responsabilitat.

Amb aquest grau s'aprendrà a tenir cura de les persones sanes i malaltes, així com de la comunitat, mitjançant estàndards de qualitat que garanteixen la nostra excel·lència.

Idiomes en els quals s'imparteix

Català, castellà

Durada

4 anys

Titulació obtinguda

El Grau en Infermeria està acreditat per l'Agència de Qualitat del Sistema Universitari (AQU), signe de qualitat atorgat només als títols que passen un exigent procés d'avaluació.

Horari

Matíns
Grau d'infermeria
Escoles Universitàries Gimbernat - Enfermería
Campus i seus: Escoles Universitàries Gimbernat - Enfermería
Escoles Universitàries Gimbernat - Enfermería
Avda. de la Generalitat 202-206 08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
Cursos més populars
X