Grau en Infermeria

Grau
Oficial / homologat
Presencial
240 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

El Grau d'Infermeria forma infermeres generalistes amb preparació científica i humana i capacitació suficients per a valorar, identificar i actuar i avaluar les necessitats de salut i de cures de les persones sanes o malaltes, de les famílies i la comunitat.
 
Els graduats en Infermeria estan preparats per compartir amb altres professionals de la salut les funcions de planificació, organització, direcció i avaluació per garantir un sistema de salut adequat per al desenvolupament de les potencialitats de les persones en diferents situacions de salut.

Temari

Primer Curs
Primer trimestre
 • Estratègies instrumentals i comunicatives a la universitat (Formació Bàsica, 4 ECTS)
 • Evolució històrica i filosòfica del cuidatge (Crèdits Obligatoris, 5 ECTS)
 • Infermeria integrada I (Crèdits Obligatoris, 4 ECTS)
 • Estructura i funció del cos humà I (Formació Bàsica, 6 ECTS)
Segon trimestre
 • Desenvolupament psicosocial de la persona (Formació Bàsica, 3 ECTS)
 • Antropologia de la salut (Formació Bàsica, 3 ECTS)
 • Salut Pública (Crèdits Obligatoris, 5 ECTS)
 • Infermeria integrada II (Crèdits Obligatoris, 4 ECTS)
 • Estructura i funció del cos humà II (Formació Bàsica, 6 ECTS)
Tercer trimestre
 • Desenvolupament psicosocial de la persona (Formació Bàsica, 3 ECTS)
 • Antropologia de la salut (Formació Bàsica, 3 ECTS)
 • Infermeria integrada III (Crèdits Obligatoris, 4 ECTS)
 • Metodologia dels cuidatges infermers (Crèdits Obligatoris, 4 ECTS)
 • Fisiopatologia I (Formació Bàsica, 6 ECTS)
 
Segon Curs
Primer trimestre
 • ?Fisiopatologia II (Formació Bàsica, 6 ECTS)
 • Demografia, estadística i epidemiologia (Formació Bàsica, 6 ECTS)
 • Nutrició i salut (Formació Bàsica, 4 ECTS)
 • Pràcticum introductori I (Crèdits Obligatoris, 4 ECTS)
Segon trimestre
 • Cuidatges d'infermeria maternoinfantil i en l'adolescència (Crèdits Obligatoris, 5 ECTS)
 • Farmacologia (Formació Bàsica, 4 ECTS)
 • Infermeria de l'adult I (Crèdits Obligatoris, 6 ECTS)
 • Pràcticum introductori II (Crèdits Obligatoris, 4 ECTS)
Tercer trimestre
 • Metodologia de la investigació (Formació Bàsica, 6 ECTS)
 • Bioètica i legislació (Formació Bàsica, 4 ECTS)
 • Infermeria de l'adult II (Crèdits Obligatoris, 6 ECTS)
 • Pràcticum introductori III (Crèdits Obligatoris, 5 ECTS)
 
Tercer Curs
Primer trimestre
 • Infermeria gerontològica (Crèdits Obligatoris, 4 ECTS)
 • Cuidatges en processos de mort i dol (Crèdits Obligatoris, 5 ECTS)
 • Teràpies complementaries aplicades en infermeria (Crèdits Obligatoris, 3 ECTS)
 • Pràcticum clínic I (Crèdits Obligatoris, 9 ECTS)
Segon Trimestre
 • Gestió i innovació en cuidatges infermeres (Crèdits Obligatoris, 5 ECTS)
 • Educació per a la salut (Crèdits Obligatoris, 4 ECTS)
 • Scientific English (Crèdits Obligatoris, 3 ECTS)
 • Practicum clínic II (Crèdits Obligatoris, 8 ECTS)
Tercer trimestre
Optativitat
 • Línia d'optativitat: Tendències emergents de la Infermeria 
Apoderament i lideratge en infermeria (Crèdits Optatius, 5 ECTS)
Cooperació internacional (Crèdits Optatius, 5 ECTS)
El paper dels professionals d'infermeria en situacions de catàstrofes (Crèdits Optatius, 5 ECTS)
Dona i nadó (Crèdits Optatius, 5 ECTS)
Seguretat dels malalts: com comunicar els errors (Crèdits Optatius, 5 ECTS)
 • Línia d'optativitat: Infermeria i interculturalitat
Imatge social del cos i salut (Crèdits Optatius, 5 ECTS)
Competència cultural (Crèdits Optatius, 5 ECTS)
 • Línia d'optativitat: Infermeria comunitària i de salut pública
Salut i mediambient (Crèdits Optatius, 5 ECTS)
Salut laboral (Crèdits Optatius, 5ECTS)
Activitat física, esport i salut (Crèdits Optatius, 5 ECTS)
 • Línia d'optativitat: Tècniques d'informació, educació i comunicació
Taller d'habilitats socials (Crèdits Optatius, 5 ECTS)
Noves Tecnologies de la Inf. i la Comunicació (TICs) (Crèdits Optatius, 5 ECTS)
 
 
Quart Curs
Primer trimestre
 • Pràcticum avançat I (Crèdits Obligatoris, 20 ECTS)
Segon Trimestre
 • Pràcticum avançat II (Crèdits Obligatoris, 15 ECTS)
 • Treball de fi de Grau (Crèdits Obligatoris, 5 ECTS)
Tercer Trimestre
 • Pràcticum avançat III (Crèdits Obligatoris, 15 ECTS)
 • Treball de fi de Grau (Crèdits Obligatoris, 5 ECTS)

Competències per a les quals et prepara el curs

Destinataris

Els futurs estudiants de Grau en Infermeria han de ser capaços d'establir relacions interpersonals de manera contínua amb l'individu, la família i la comunitat. S'ha de valorar també que posseeixin habilitats de comunicació, mentre que la comunicació es configura com un instrument en l'exercici professional. Així mateix, s'ha de tenir la disposició per treballar en equip com a eina fonamental per a la relació amb els diferents professionals que configuren l'equip de salut que ha de donar resposta a les necessitats de la persona, família i comunitat.
 
El futur estudiant ha de tenir curiositat per apropar-se a dominis desconeguts i indagar en ells com a base per l'elaboració de cures infermeres de qualitat. Com a professió de salut, l'estudiant de Grau en Infermeria ha de disposar de valors i actituds de servei a persones, famílies i comunitat. De la mateixa manera s'espera d'ells un marcat interès per a l'estudi permanent.
 
Finalment, el futur estudiant de Grau en Infermeria ha de manifestar una actitud humanista pel que fa als valors de l'ésser humà i de la societat que ha d'atendre, ja des de l'inici de la seva formació, considerant que la persona és un ésser únic, singular i irrepetible.
 

Durada

4 cursos acadèmics.

Objectius

La formació d'Infermeria prepara l'estudiant per fer front a les situacions complexes, problemàtiques i difícilment previsibles. Així mateix, aquesta formació es planteja amb la pretensió de formar professionals reflexius capaços, en la seva pràctica, de construir i transferir coneixements teòrics. Per això, la formació emfatitza en el desenvolupament de les capacitats d'anàlisi de les situacions de cures i la seva evolució i proporcionar una intervenció professional d'acord amb la singularitat de la persona i dels contextos de cures.
 
El Pla d'Estudis d'Infermeria ofereix una formació generalista, fortament orientada a la pràctica, al desenvolupament del pensament crític, ia la consecució de l'autonomia i responsabilitat professional. El currículum s'orienta a la progressiva adquisició de les competències genèriques i específiques.

Lloc on s'imparteix el curs

Escola Superior de Ciències de la Salut
Grau en Infermeria
Universitat Pompeu Fabra (UPF)
Campus i seus: Universitat Pompeu Fabra (UPF)
Universitat Pompeu Fabra (UPF)
Plaça de la Mercè, 10-12 08005 Barcelona
Cursos més populars
X