Grau de Llengua i Literatura Espanyoles

1062 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
Grau de Llengua i Literatura Espanyoles
Sol·licita informació
Grau
Oficial / homologat
Presencial
Cerdanyola del Vallès (Barcelona)
240 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

Centre docent

Facultat de Filosofia i Lletres


Presentació


El Grau de Llengua i Literatura Espanyoles pretén proporcionar a l'estudiant un ampli coneixement de la llengua i la literatura espanyola i hispanoamericana. L'objectiu és formar professionals capacitats per satisfer les necessitats que s'han generat en la societat actual i que tenen com a objecte d'estudi la llengua i la literatura en aquesta llengua, i que estan relacionades amb la docència, la investigació, l'edició i el mercat editorial, així com la gestió de la comunicació en llengua espanyola.


Període lectiu

Semestral.
Idioma

Español i català.
Tipus d'avaluació

La metodologia dels crèdits ECTS implica una avaluació continuada en la qual es valora tot el treball de l'estudiant.
Pràctiques professionals

Assignatura optativa de pràctiques externes.
Preu vigent per crèdit

13,40 euros

Competències

Competències transversals


Recopilar informació d'arxius i biblioteques, analitzar-la i sintetitzar-la.
Accedir a les fonts electròniques d'informació, elaborar-la i comunicar-la també en formats electrònics.
Treballar de manera autònoma, planificant i gestionant el temps.
Realitzar presentacions orals i escrites, amb dots d'interpretació efectives i adaptades a l'audiència.
Gestionar i coordinar grups de treball interdisciplinaris.
Mantenir una bona comunicació interpersonal amb especialistes en la matèria, així com amb persones no expertes.
Aprendre del treball dels altres.
Demostrar inquietud per conèixer diferents llengües i cultures, i apreciar la diversitat i la multiculturalidad.

Competències específiques


Dominar la llengua espanyola a nivell professional i conèixer les tècniques i els mètodes per aconseguir la màxima capacitació en l'expressió oral i escrita.
Utilitzar, de manera adequada, la terminologia pròpia i específica dels estudis literaris i lingüístics.
Demostrar que coneix la història de la literatura espanyola i hispanoamericana, amb especial atenció a l'evolució dels gèneres, moviments, corrents, tendències i estils; així com saber-los relacionar amb el seu context històric, artístic i ideològic.
Dominar les tècniques i mètodes del comentari literari de textos i de l'anàlisi crítica d'obres en el seu conjunt, així com de les seves disciplines afins, la retòrica i la poètica.
Utilitzar les tècniques i mètodes de la crítica textual i de les seves disciplines afins, l'ecdótica, la història del llibre, la paleografia i la codicología.
Aplicar les tècniques i els mètodes de l'edició anotada de textos, així com dels instruments auxiliars: bases de dades, fonts documentals, enciclopèdies, glossaris, eines informàtiques o Internet.
Descriure l'estructura de la llengua espanyola distingint els aspectes sistemàtics i normatius.
Identificar el component de la gramàtica al que pertanyen els fenòmens lingüístics bàsics de l'anàlisi de la llengua espanyola (fonètica, fonologia, morfologia, sintaxi, lèxic, semàntica i discurs).
Emmarcar tipològicament els principals fenòmens de la llengua espanyola i relacionar-los amb fenòmens similars d'altres llengües romàniques.
Demostrar que coneix la història i el desenvolupament de la llengua espanyola. Identificar els principals períodes de la seva evolució i les característiques lingüístiques fonamentals de cadascun d'ells.
Analitzar els principals fenòmens de variació lingüística de l'espanyol (variació històrica, geogràfica, social i pragmàtica).

Sortides professionals

Sortides professionals


La sortida tradicional és la docència en centres d'ensenyament públics o privats (secundària, batxillerat, universitat).
Altres sectors són els relacionats amb:

El món editorial (producció, correcció i traducció).
La crítica literària, promoció literària i assessorament tècnic en agències literàries.
La investigació (instituts de filologia i lingüística, arxius i biblioteques).
Gestió cultural.
La societat de la informació (redacció i col·laboració en premsa, redacció de continguts per a empreses d'Internet, etc.).

Destinataris

Perfil d'ingrés


Es recomana tenir bona expressió oral i escrita, capacitat de síntesi i de comprensió, de raonament i d'abstracció. Igualment important és l'interès pel coneixement de la llengua i la literatura espanyola.Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Grau de Llengua i Literatura Espanyoles
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
Campus i seus: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
Edifici Rectorat- Bellaterra 08193 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)
Sol·licita informació
X