Grau en Llengües Aplicades

1039 Persones estan visitant aquest curs
Preu 2.286 €
Sol·licita informació
Universitat Pompeu Fabra (UPF)
Grau en Llengües Aplicades
Sol·licita informació
Grau
Oficial / homologat
Presencial
Barcelona
240 crèdits
Preu 2.286 €

Descripció

Jo, la Pompeu perquè...
Aconseguiré comunicar-me amb eficiència en català i en castellà en entorns professionals diversos: entorns educatius, empresarials, socials o tecnològics.
Dominaré oralment i per escrit dos idiomes: anglès i alemany, francès o llengua de signes catalana.
Sabré descriure i comparar llengües pròpies i estrangeres.
Podré diagnosticar necessitats lingüístiques socials, empresarials i institucionals.
Aplicaré els meus coneixements a contextos comunicatius diversos: ensenyament, sanitat, institucions judicials, corporacions i empreses.
Podré fer feines de mediació lingüística (interpretació d'enllaç, mediació cultural).
Coneixeré les eines informàtiques que s'apliquen a la mediació lingüística en diferents entorns.

Presentació
El grau en Llengües Aplicades forma professionals qualificats per gestionar la comunicació multilingüe i especialitzada en l'àmbit laboral. Garanteix el domini de les llengües pròpies i de dos idiomes, tant en les activitats verbals més rellevants (redacció, correcció, edició, traducció, expressió oral, mediació cultural) com en la utilització de recursos (gestió de la terminologia i de la documentació, informàtica aplicada, mètodes de recollida i de tractament de dades), i la reflexió sobre el llenguatge.
 
Aquest grau permet iniciar una especialització en algun dels àmbits següents: entorns educatius (aprendre i ensenyar llengües), entorns empresarials (gestionar la comunicació especialitzada multilingüe), entorns socials (mediació cultural, normalització lingüística), descripció i comparació de llengües (tant pròpies com estrangeres) i aplicacions tecnològiques (desenvolupament i gestió de programes informàtics aplicats a les tasques lingüístiques).
 
Aquesta formació interdisciplinària qualifica per treballar com a tècnic lingüístic en institucions i en empreses en diversos àmbits, en gabinets de premsa, en departaments de comunicació, en edició de textos, en tasques de mediació cultural, en ensenyament de llengües, etc.

Temari

Característiques
 
El grau en Llengües Aplicades és una oferta adaptada a les necessitats de la societat actual, cada cop més multilingüe, global i digital. Són uns estudis nous a Espanya, si bé tenen una forta tradició en altres països europeus.
 
Aquest grau forma en el domini productiu i receptiu en dos idiomes o més, de manera que, en acabar els seus estudis, el graduat està preparat per treballar en entorns professionals reals en què el multilingüisme és un component essencial. Els estudis de Llengües Aplicades adopten una perspectiva eminentment pràctica, centrada en els problemes de comunicació de la societat actual, aplicant metodologies eminentment interactives: estudi de casos, aprenentatge basat en problemes (ABP), etc. Finalment, aquest grau ofereix una formació molt diversificada pel que fa a les tasques que componen l'activitat lingüística: redacció, correcció i edició de textos, gestió de projectes, gestió de terminologia, mediació cultural, etc., en entorns multiculturals i multilingües.
 
Perfils propis
  • Llengües en Entorns Socials
  • Llengües en Entorns Educatius
  • Llengües en Entorns Empresarials
  • Llengües i Tecnologia
  • Descripció i Comparació de Llengües
  • Interpretació de Llengua de Signes Catalana
Estades a l'estranger (assignatura Idioma Modern: Immersió)
Durant el primer trimestre de segon curs hauràs de fer una estada obligatòria de tres mesos en una universitat estrangera. Un equip de professors tutors organitzarà aquesta estada durant el primer curs, en el marc dels convenis d'intercanvi d'estudiants de la xarxa Erasmus/Sòcrates i d'altres convenis subscrits per la UPF. Pots sol·licitar una beca per finançar aquesta estada. La Facultat preveu una "estada alternativa" per a casos especials en el marc dels convenis d'intercanvi d'estudiants subscrits per la UPF.

Competències per a les quals et prepara el curs

Excel·lència en l'expressió oral i escrita en la llengua o llengües pròpies. Domini receptiu i productiu, tant oral com escrit, de dues llengües estrangeres.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Idiomes en els quals s'imparteix

Anglès, francès, alemany i llengua de signes catalana (depenent de l'assignatura). És recomanable comptar, almenys, amb un B1 del primer idioma i un A2 del segon idioma

Durada

4 cursos

Pràctiques

A quart podràs cursar, si vols, una assignatura de pràctiques tutelades en alguna empresa externa.

Perspectives laborals

Treball administratiu i documental en entorns multilingües. Treball en l'àmbit de la lingüística aplicada, de l'assessoria i la gestió lingüístiques i de la tecnologia aplicada a la llengua en entorns multilingües. Ensenyament de llengües. Lexicografia i terminografia

Horari

Primer curs, matí; segon curs, tarda; tercer curs, matí; i quart curs, tarda.
Grau en Llengües Aplicades
Universitat Pompeu Fabra (UPF)
Campus i seus: Universitat Pompeu Fabra (UPF)
Universitat Pompeu Fabra (UPF)
Plaça de la Mercè, 10-12 08005 Barcelona
Sol·licita informació
X