Grau en Logopèdia (interuniversitari: UVic-UCC, UOC) (UOC)

61 Persones han demanat informació
1119 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Informa't sobre les condicions
Sol·licita informació
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Grau en Logopèdia (interuniversitari: UVic-UCC, UOC) (UOC)
Sol·licita informació
Grau
Oficial / homologat
On-line
240 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

8% descompte!
El grau de Logopèdia de la UOC et forma en la prevenció, l'avaluació, el diagnòstic i el tractament de les alteracions de la comunicació, el llenguatge, la parla, la veu, l'audició, la lectoescriptura i les funcions orals no verbals, com la deglució o la masticació.

Temari

Formació bàsica logopèdia - Crèdits
• Psicologia evolutiva 6
• Adquisició del llenguatge 6
• Neuropsicologia 6
• Anatomia i fisiologia dels òrgans de la parla i de l'audició 6
• Anatomia i fisiologia del sistema nerviós 6
• Bases per a la investigació 6
• Física acústica i audiologia 6
• Lingüística general 6
• English for health sciences 6
• Fonaments educatius 6
• Salut pública 6
Assignatures obligatòries logopèdia
• Lingüística aplicada a la logopèdia 6
• Disfuncions orofacials 6
• Trastorns de la veu 6
• Trastorns del desenvolupament del llenguatge oral 6
• Trastorns adquirits del llenguatge 6
• Trastorns secundaris 6
• L'avaluació i el diagnòstic 6
• Evidence-based practice 6
• Fonaments de la intervenció logopèdica 6
• Intervenció en la deficiència auditiva 6
• Estimulació primerenca 6
• Sistemes augmentatius i alternatius de comunicació 6
• Intervenció en les disfuncions orofacials 6
• Intervenció en les alteracions del llenguatge escrit 6
• Intervenció logopèdica per dany neurològic 6
• Intervenció en els trastorns de la veu 6
• Educació vocal 6
• Intervenció en les disfluències 3
• Ètica professional i legislació 3
• Mètodes de recerca en logopèdia 6
• Pràctiques I 6
• Pràctiques I I6
• Pràctiques III 6
• Pràctiques IV 6
• Treball final de grau 6
Assignatures optatives logopèdia - Crèdits
• Comunicació i llenguatge oral a l'escola inclusiva 6
• Deficiència auditiva a l'àmbit escolar 6
• Disseny i adaptació curricular 6
• Estimulació del llenguatge a l'aula ia la família 6
• Introducció al suport signat 6
• Creació i gestió del centre sanitari 6
• Avaluació psicològica en les alteracions del llenguatge 6
• Trastorns de l'articulació 6
• Alimentació i nutrició aplicades 6
• Fisioteràpia aplicada a la logopèdia 6
• Malalties neurodegeneratives i demències 6

Destinataris

El grau de Logopèdia s'adreça especialment a totes les persones interessades en la comunicació, el llenguatge, la parla i la veu, amb vocació terapèutica, que vulguin treballar a nivell social, educatiu i sanitari.
L'estudiant ha de ser una persona amb capacitat de treball en equip, habilitat per a l'organització i la planificació, la responsabilitat i el respecte a la diversitat de valors i cultures, i compromesa amb la salut i el benestar de les persones.

Requisits

Requisits d'accés obtinguts a l'Estat espanyol
• Prova d'accés (PAU / Majors de 25 anys / Majors de 45 anys)
• Batxillerat sense PAU: Batxillerat espanyol LOE 2016 i repetidors 2017
• Formació professional (CFGS / FP2 / MP3)
• Títol universitari o assimilat
• Experiència laboral (informació, dates i calendari d'accés per a més grans de 40 anys)
Requisits d'accés obtinguts a la Unió Europea o en un estat que hagi subscrit acords internacionals en règim de reciprocitat
• Estudis preuniversitaris: acreditació UNED per accedir-hi
• Estudis universitaris (finalitzats o no): convalidació parcial d"uns estudis estrangers per uns estudis espanyols
• Títol universitari amb l'equivalència de títol estranger o l'homologació ministerial a l'Estat espanyol
• Experiència laboral (informació, dates i calendari d'accés per a més grans de 40 anys)
Requisits d'accés obtinguts a Llatinoamèrica o altres països no europeus
• Estudis preuniversitaris: batxillerat homologat
• Estudis universitaris (finalitzats o no): convalidació parcial d"uns estudis estrangers per uns estudis espanyols
• Títol universitari amb l'equivalència de títol estranger o l'homologació ministerial a l'Estat espanyol
• Experiència laboral (informació, dates i calendari d'accés per a més grans de 40 anys)
• en el cas de Colòmbia, els estudiants que tinguen un batxillerat i el resultat, amb un mínim de 200 punts, de la Prova Saber 11, hauran d'accedir a la UOC mitjançant l'Acreditació UNED Asiss

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Metodologia

El Grau en Logopèdia de la UOC ofereix un quadre d'assignatures repartides progressivament, dissenyat d'acord amb les aptituds adquirides en el transcurs de cada semestre. Aquesta distribució facilita que l'estudiant disposi d'un criteri sòlid d'elecció, orientat cap a les preferències i les qualitats personals. La flexibilitat de la normativa acadèmica de la UOC permet tenir un ampli ventall de possibilitats en decidir quins crèdits tria cada semestre.

Idiomes en els quals s'imparteix

Castellà, català.

Durada

Inici docència: 24 de setembre 2024.

Objectius

Alguns dels objectius són:
Obtenir els coneixements sobre els fonaments biològics, psicològics, lingüístics i pedagògics que coincideixen a la disciplina de la logopèdia
Proporcionar el coneixement científic de les diferents patologies de la comunicació i del llenguatge, per poder realitzar les tasques de prevenció i diagnòstic, i la corresponent intervenció educativa o terapèutica
Planificar i implementar tècniques de comunicació no verbal per optimitzar les situacions comunicatives, així com la disposició i la participació en equips interdisciplinars i interdisciplinars
Aprendre a gestionar la diversitat sociocultural en la seva actuació, i conèixer i respectar les limitacions associades a les diferents patologies
Contactar amb els diferents àmbits d'intervenció més característics de la logopèdia, introduint els estudiants a la pràctica de la professió
Algunes competències són:
Capacitat per dissenyar, implementar i avaluar accions de prevenció dels trastorns de la comunicació i del llenguatge
Capacitat per explorar, avaluar, diagnosticar i emetre un pronòstic d'evolució dels trastorns de la comunicació i del llenguatge des d'una perspectiva multidisciplinària, fonamentada en la capacitat d'interpretació de la història clínica
Capacitat per utilitzar les tècniques i els instruments d'exploració propis de la professió, i registrar, sintetitzar i interpretar les dades aportades integrant-les al conjunt de la informació

Titulació obtinguda

El Grau de Logopèdia ha rebut l'informe final de verificació favorable de l'agència avaluadora. Els títols de grau, màster universitari i doctorat que expedeix la UOC són títols universitaris oficials que tenen validesa en tot el territori espanyol i als països de l'espai europeu d'educació superior (EEES).

Perspectives laborals

Los títulos de grado, máster universitario y doctorado que expide la UOC son títulos universitarios oficiales que tienen validez en todo el territorio español y los países del espacio europeo de educación superior (EEES). La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.

Promocions

Fracciona fàcil!

Preu

Consulteu el preu
Preu per crèdit: 20,42 euros/crèdit.
Grau en Logopèdia (interuniversitari: UVic-UCC, UOC) (UOC)
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Campus i seus: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
UOC, sede 22@
Rambla del Poblenou, 156 08018 Barcelona
Sol·licita informació
X